چهارشنبه - 2018 مارس 21 - 5 رجب 1439 - 1 فروردين 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192976
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 11:56
تعداد مشاهدات : 140

یهود و نصاری در آینه ی قرآن

یهود ونصاری درآینۀ قرآن کریم ، موضوعی است که دراین تحقیق پایانی دردوبخش ، مورد بررسی وکنکاش قرارگرفته است. هدف ازپرداختن به این موضوع شناختن چهرۀ واقعی یهودیان و مسیحیان و اعتقادات آنها از منظر قرآن می باشد. منابعی که در این تحقیق بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، کتاب آسمانی قرآن و تفاسیر پیرامون آن می باشد. وضعیت یهود را در قرآن در دو بخش می توان مورد بررسی قرار داد. وضعیت یهودیان قبل از بعثت حضرت موسی (ع) که در آن زمان بنی اسرائیل سخت ترین روزهای زندگی خود را زیر شکنجه ها، و کارهای طاقت فرسا و فشارهای گوناگون فرعون و فرعونیان سپری می کردند و حق هیچ گونه اعتراض و ابراز نارضایتی از خود نداشتند. بعد از بعثت جضرت موسی (ع) به امر خداوند متعال، این قوم از یوغ اسارت و بردگی فرعونیان درآمده زندگی مستقلی تشکیل دادند اما آنها به بیان قرآن، هیچ گاه قدر این نعمت بزرگ الهی را نداشتند و از آزمایشهای الهی سربلند بیرون نیامدند و هر عهد و پیمانی که با خدا بستند نقض کردند. بنابراین یهود از دیدگاه قرآن کریم با صفاتی همچون کشتی پیامبران الهی، قساوت و سنگدلی، دروغ و افترا، تحریف، مال اندوزی، و دنیا پرستی معرفی شده است. و حتی یهودیان زمان پیامبر اکرم (ص) با آنکه نشانه های او را در تورات خوانده بودند. وی را انکار کردند و از پذیرفتن اسلام از طرق مختلف مانند: بهانه جویی، نفاق، تحریف حقایق و... سرباز زدند و به مبارزه علیه آن حضرت برخاستند. در حال حاضر یهودیان با عنوان صهیونیسم و نژاد پرستی و اینکه قوم برگزیده ی خدواند هستند. هرگونه ظلم و ستمی را بر انسانهای مسلمان و حتی غیر یهودیان روا دارند. و آنها را به این بهانه از وطن و کاشانه خویش آواره کرده و اینگونه به حیات ظالمانه و جنایتکارانه خویش ادامه می دهند. از اینرو خداوند، در قرآن کریمش به علت اعمال ناشایست، به آنها وعدۀ خواری وذلت داده بیان داشته که این گروه هرگز روی آرامش کامل را نخواهند دید وهمیشه به صورت قومی متفرق و پراکنده زندگی میکنند وبین آنها تفرقه و دشمنی میباشد واز صراط مستقیم همیشه منحرفند. دربخش دوم ، به چهرۀ نصاری در قرآن کریم پرداخته شده است. و برای آشنایی بیشتربا مسیحیت درقرآن، به بیان تولد حضرت مریم (س) و دادن کفالتش به حضرت زکریا (ع) و مقام مریم (س) به عنوان یکی از بانوان برگزیده عالم اشاره شده است و آنگاه قدرت الهی را در تولد استثنایی حضرت مسیح (ع) از مادری بدون همسر و سخن گفتنش در گهواره برای مبری ساختن مادر از تهمت های نابجای مردم، به تصویر کشیده است و اینکه حضرت مسیح (ع) در همان گهواره و با تکلمش به اذن الهی، به رسالت برگزیده شد. آن حضرت برای هدایت مردم بسیار تلاش نمود و معجزات بسیاری را به اذن پروردگار ارائه کرد. ولی آنها نیز مانند یهودیان پیمان الهی را شکستند و کتاب خدا را پشت سرانداختند. با این تفاوت که خداوند در قرآن مجید در مورد نصاری فرموده است: نصاری مهربانترین مردم نسبت به مومنین هستند. مسیحیان نیز بی اساس ترین و ناپسند ترین عقاید را وارد دین خود کردند و آنها را رکن و پایۀ آئین خود قرار دادند. و اعتقاد و عمل به این امور را وظیفۀ هر مسیحی می دانند. لذا از دیدگاه قرآن کریم، عقایدی مانند تثلیث (خدای سه گانه، اب و ابن و روح القدس) الوهیت مسیح، ابن الله بودن وی و مصلوب شدن آن حضرت کاملا ً رد شده و ناصحیح می باشد. ازاینرو خداوند متعال، مجازات پیمان شکنی مسیحیان و مخالفت با اوامر الهی را در قرآن کریم، ایجاد عداوت و دشمنی در میان آنها تا هنگامه قیامت بیان فرموده است.
   یهود ونصاری درآینۀ قرآن کریم ، موضوعی است که دراین تحقیق پایانی دردوبخش ، مورد بررسی وکنکاش قرارگرفته است. هدف ازپرداختن به این موضوع شناختن چهرۀ واقعی یهودیان و مسیحیان و اعتقادات آنها از منظر قرآن می باشد. منابعی که در این تحقیق بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، کتاب آسمانی قرآن و تفاسیر پیرامون آن می باشد.
   وضعیت یهود را در قرآن در دو بخش می توان مورد بررسی قرار داد. وضعیت یهودیان قبل از بعثت حضرت موسی (ع) که در آن زمان بنی اسرائیل سخت ترین روزهای زندگی خود را زیر شکنجه ها، و کارهای طاقت فرسا و فشارهای گوناگون فرعون و فرعونیان سپری می کردند و حق هیچ گونه اعتراض و ابراز نارضایتی از خود نداشتند.
   بعد از بعثت جضرت موسی (ع) به امر خداوند متعال، این قوم از یوغ اسارت و بردگی فرعونیان درآمده زندگی مستقلی تشکیل دادند اما آنها به بیان قرآن، هیچ گاه قدر این نعمت بزرگ الهی را نداشتند و از آزمایشهای الهی سربلند بیرون نیامدند و هر عهد و پیمانی که با خدا بستند نقض کردند.
بنابراین یهود از دیدگاه قرآن کریم با صفاتی همچون کشتی پیامبران الهی، قساوت و سنگدلی، دروغ و افترا، تحریف، مال اندوزی، و دنیا پرستی معرفی شده است. و حتی یهودیان زمان پیامبر اکرم (ص) با آنکه نشانه های او را در تورات خوانده بودند. وی را انکار کردند و از پذیرفتن اسلام از طرق مختلف مانند: بهانه جویی، نفاق، تحریف حقایق و... سرباز زدند و به مبارزه علیه آن حضرت برخاستند.
   در حال حاضر یهودیان با عنوان صهیونیسم و نژاد پرستی و اینکه قوم برگزیده ی خدواند هستند. هرگونه ظلم و ستمی را بر انسانهای مسلمان و حتی غیر یهودیان روا دارند. و آنها را به این بهانه از 
وطن و کاشانه خویش آواره کرده و اینگونه به حیات ظالمانه و جنایتکارانه خویش ادامه می دهند.
از اینرو خداوند، در قرآن کریمش به علت اعمال ناشایست، به آنها وعدۀ خواری وذلت داده بیان داشته که 
این گروه هرگز روی آرامش کامل را نخواهند دید وهمیشه  به صورت قومی متفرق و پراکنده زندگی میکنند وبین آنها تفرقه و دشمنی میباشد واز صراط مستقیم همیشه منحرفند.
دربخش دوم ، به چهرۀ نصاری در قرآن کریم پرداخته شده است. و برای آشنایی بیشتربا مسیحیت درقرآن، به بیان تولد حضرت مریم (س) و دادن کفالتش به حضرت زکریا (ع) و مقام مریم (س) به عنوان یکی از بانوان برگزیده عالم اشاره شده است و آنگاه قدرت الهی را در تولد استثنایی حضرت مسیح (ع) از مادری بدون همسر و سخن گفتنش در گهواره برای مبری ساختن مادر از تهمت های نابجای مردم، به تصویر کشیده است و اینکه حضرت مسیح (ع) در همان گهواره و با تکلمش به اذن الهی، به رسالت برگزیده شد. 
   آن حضرت برای هدایت مردم بسیار تلاش نمود و معجزات بسیاری را به اذن پروردگار ارائه کرد. ولی آنها نیز مانند یهودیان پیمان الهی را شکستند و کتاب خدا را پشت سرانداختند. با این تفاوت که خداوند در قرآن مجید در مورد نصاری فرموده است: نصاری مهربانترین مردم نسبت به مومنین هستند. 
   مسیحیان نیز بی اساس ترین و ناپسند ترین عقاید را وارد دین خود کردند و آنها را رکن و پایۀ آئین خود قرار دادند. و اعتقاد و عمل به این امور را وظیفۀ هر مسیحی می دانند. لذا از دیدگاه قرآن کریم، عقایدی مانند تثلیث (خدای سه گانه، اب و ابن و روح القدس) الوهیت مسیح، ابن الله بودن وی و مصلوب شدن آن حضرت کاملا ً رد شده و ناصحیح می باشد.
   ازاینرو خداوند متعال، مجازات پیمان شکنی مسیحیان و مخالفت با اوامر الهی را در قرآن کریم، ایجاد عداوت و دشمنی در میان آنها تا هنگامه قیامت بیان فرموده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :