دوشنبه - 2018 فوريه 19 - 4 جمادي الثاني 1439 - 30 بهمن 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192954
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 11:40
تعداد مشاهدات : 140

: آثار ايمان به معاد در كاهش گناه

معاد به معناي بازگشتن ، قيامت ،عالم اخرت وبازگشت هر چيزي با تمام هستي خود به سوي مبدا كه از انجا وجود گرفته است مي باشد كه يكي از اصول اساسي اديان الهي است كه رابطه ي تنگاتنگي با اعتقاد به خداوند دارد. اعتقاد به معاد امري فطري است و گواه بر اين مدعي،آنست كه در درون وجدان ناآگاه انسان از بدو خلقت اين اعتقاد نهفته است و بشر به نوعي معاد را پذيرفته است. گنا ه در لغت به معنا ي ذنب ،معصيت ،فسا د ،منكر ، مي با شد . در مورد مسئله گناه به اين مطلب ميتوان اشاره داشت كه گناه، نامر‍يي و سرپيچي از قانون، چه قانون طبيعي و اجتماعي و چه قانون الهي و ديني و تخلف از آن چه در عالم دنيا و چه در روز جزا موجب عقوبت و كيفر است و در مورد اختلاف نظري كه در تفكرغربي و اسلام وجود دارد ، اين است كه درغرب براي گناهاني مانند دروغ ، غيبت ، تهمت ، افترا، حسد و ... كه گاهي هر يك از آنها براي نابودي ملتي كافي است، قانوني وضع نشده است و از نظر قانون گزاران جهان اين كارها جرم و بزهكاري محسوب نميشود و همچنين به اعتقاد غرب كيفر سرپيچي از قوانين طبيعي و اجتماعي به همين عالم ختم ميشود، ولي در اسلام مخالفت با قوانين الهي هم در دنيا و هم در آخرت كيفر دارد. عواملي كه در ارتكاب به گناه بسيار مؤثر هستند هواي نفس و دنياطلبي و نيز شيطان را مي توان به عنوان عوامل مؤثر درسقوط انسان نام برد. اعتقاد به معاد آثار فردي و اجتماعي دارد. از آثار فردي آن ميتوان به عناوين زير اشاره كرد: هدفمند شدن زندگي ، پا ي بند ي به تكا ليف الهي ،تعديل و رهبري غرا يز،آرامش روحي .. از آثار اجتماعي به سازماندهي جامعه ،حفاظت از بنيان جامعه ،آرامش دنيوي مي توان اشاره كرد. در پايان تحقيقاتي كه كاهش جرم را در ماه مبارك رمضان نشان ميدهد بيا ن شده است.
معاد به معناي بازگشتن ، قيامت ،عالم اخرت وبازگشت هر چيزي با تمام هستي خود به سوي مبدا كه از انجا وجود گرفته است مي باشد كه يكي از اصول اساسي اديان الهي است  كه رابطه ي تنگاتنگي با اعتقاد به خداوند دارد.
اعتقاد به معاد امري فطري است و گواه بر اين مدعي،آنست كه در درون وجدان ناآگاه انسان از بدو خلقت اين اعتقاد نهفته است و بشر به نوعي معاد را پذيرفته است.
گنا ه در لغت به معنا ي ذنب ،معصيت ،فسا د ،منكر ، مي با شد .
در مورد مسئله گناه به اين مطلب ميتوان اشاره داشت كه گناه، نامر‍يي و سرپيچي از قانون، چه قانون طبيعي و اجتماعي و چه قانون الهي و ديني و تخلف از آن چه در عالم دنيا و چه در روز جزا موجب عقوبت و كيفر است و در مورد اختلاف نظري كه در تفكرغربي  و اسلام وجود دارد ، اين است كه درغرب براي گناهاني مانند دروغ ، غيبت ، تهمت ، افترا، حسد و ... كه گاهي هر يك از آنها براي نابودي ملتي كافي است، قانوني وضع نشده است و از نظر قانون گزاران جهان اين كارها جرم و بزهكاري محسوب نميشود و همچنين به اعتقاد غرب كيفر سرپيچي از قوانين طبيعي و اجتماعي به همين عالم ختم ميشود، ولي در اسلام مخالفت با قوانين الهي هم در دنيا و هم در آخرت كيفر دارد. 
عواملي كه در ارتكاب به گناه بسيار مؤثر هستند هواي نفس و دنياطلبي و نيز شيطان را مي توان به عنوان عوامل مؤثر درسقوط انسان نام برد. 
اعتقاد به معاد آثار فردي و اجتماعي دارد. از آثار فردي آن ميتوان به عناوين زير اشاره كرد: 
هدفمند شدن زندگي ، پا ي بند ي به تكا ليف الهي ،تعديل و رهبري غرا يز،آرامش روحي .. 
از آثار اجتماعي به سازماندهي جامعه ،حفاظت از بنيان جامعه ،آرامش دنيوي مي توان اشاره كرد.
در پايان تحقيقاتي  كه كاهش جرم را در ماه مبارك رمضان نشان ميدهد بيا ن شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :