شنبه - 2018 آوريل 21 - 6 شعبان 1439 - 1 ارديبهشت 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192923
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 10:46
تعداد مشاهدات : 154

گزيدهاي از نكات تربيتي سورة يوسف «عليه السلام»

در تحقيق «گزيدهاي از نكات تربيتي سوره يوسف «عليه السلام» به بررسي گزيدهاي از فضائل و رذايل اخلاقي در سوره يوسف «عليه السلام» پرداخته و مطالب در قالب چهار بخش تنظيم شده است. در ابتدا كليات، و سپس نقش داستان در نظام تربيتي و احسن القصص بودن سوره يوسف بيان شده است و اينكه همواره قصص و داستان در جهت تربيت بشر و جهت دهي زندگياش بكار برده شده و مهمترين هدفش نيز عبرت آموزي است. در بيان فضايل به گزيدهاي از آن اشاره شده از جمله: صبر جميل حضرت يعقوب «عليه السلام» و يوسف «عليه السلام» در مقابل ناملايمات روزگار و سپس توكل حضرت يوسف «عليه السلام» در تمام فرازهاي داستان از نهانگاه چاه تا اوج قدرت و شوكت حضرت و در ادامه به فضيلة عفو و گذشت و تفاوت آن با صفح و تغافل و اغماض پرداختهايم و مظاهر عفو و گذشت حضرت يوسف «عليه السلام» را در سير داستان بيان نموده و در انتها به تدبير و چاره انديشي حضرت اشاره نمودهايم كه در اثر تدابير و سياستهاي حكيمانه حضرت يوسف «عليه السلام» بود كه مردم با آرامش و امنيت از گرفتاري و قحطي رهايي يافتند. و سپس به گزيدهاي از رذايل اخلاقي در داستان حضرت يوسف «عليه السلام» پرداختيم از جمله: حسد، كه برادران را تا مرز برادر كشي كشاند و سپس راههاي علاج حسد بيان شده و در ادامه به رذيلة دروغ و مظاهر آن در داستان و توريه در كلام يوسف اشاره شده است. و در نهايت به بحث شهوت جنسي پرداختهايم و در اين قسمت حيا و عفت را نيز عنوان نموديم به دليل اينكه يكي از راههاي كنترل اين غريزه ميباشد و پاكي و قداست حضرت يوسف «عليه السلام» در صحنة جهاد اكبر با شيطان و اينكه حضرت با كمك برهان پروردگار در برابر مكرها و نيرنگهاي زليخا استقامت كرد و تسليم هوي و هوس او نشد. جهت تكميل بحث در بحث از فضايل راههاي كسب آن و در بخش رذايل به راههاي درمان اشاره شده است. با مطالعة داستان حضرت يوسف «عليه السلام» و سيرة تربيتي آن حضرت و تحقيق پيرامون آن نتيجه مي-گيريم كه: انسان مومن در تمام احوال آزاد است اگر با مصيبتي روبرو شود صبر ميكند و اگر مورد هجوم مصايب واقع شود در هم شكسته نميشود، اگر چه اسير و مقهور گردد و زندگي آسانش به سختي مبدل شود همان طوري كه تاريكي چاه و بردگي و مقهور شدن، به آزادگي يوسف راستگوي امين، آسيب نرساند و سرانجام بر اثر صبر و شكيبايي خداوند بر وي منت نهاد و پادشاه جبار و متكبر مصر را پس از آن كه مالك و صاحب اختيار وي بود بنده او قرار داد.

در تحقيق «گزيده­اي از نكات تربيتي سوره يوسف «عليه السلام» به بررسي گزيده­اي از فضائل و رذايل اخلاقي در سوره يوسف «عليه السلام» پرداخته و مطالب در قالب چهار بخش تنظيم شده است. در ابتدا كليات، و سپس نقش داستان در نظام تربيتي و احسن القصص بودن سوره يوسف بيان شده است و اينكه همواره قصص و داستان در جهت تربيت بشر و جهت دهي زندگي­اش بكار برده شده و مهمترين هدفش نيز عبرت آموزي است. در بيان فضايل به گزيده­اي از آن اشاره شده از جمله:

صبر جميل حضرت يعقوب «عليه السلام» و يوسف «عليه السلام» در مقابل ناملايمات روزگار و سپس توكل حضرت يوسف «عليه السلام» در تمام فرازهاي داستان از نهانگاه چاه تا اوج قدرت و شوكت حضرت و در ادامه به فضيلة عفو و گذشت و تفاوت آن با صفح و تغافل و اغماض پرداخته­ايم و مظاهر عفو و گذشت حضرت يوسف «عليه السلام» را در سير داستان بيان نموده و در انتها به تدبير و چاره انديشي حضرت اشاره نموده­ايم كه در اثر تدابير و سياستهاي حكيمانه حضرت يوسف «عليه السلام» بود كه مردم با آرامش و امنيت از گرفتاري و قحطي رهايي يافتند. و سپس به گزيده­اي از رذايل اخلاقي در داستان حضرت يوسف «عليه السلام» پرداختيم از جمله: حسد، كه برادران را تا مرز برادر كشي كشاند و سپس راههاي علاج حسد بيان شده و در ادامه به رذيلة دروغ و مظاهر آن در داستان و توريه در كلام يوسف اشاره شده است.

و در نهايت به بحث شهوت جنسي پرداخته­ايم و در اين قسمت حيا و عفت را نيز عنوان نموديم به دليل اينكه يكي از راههاي كنترل اين غريزه مي­باشد و پاكي و قداست حضرت يوسف «عليه السلام» در صحنة جهاد اكبر با شيطان و اينكه حضرت با كمك برهان پروردگار در برابر مكرها و نيرنگهاي زليخا استقامت كرد و تسليم هوي و هوس او نشد.

جهت تكميل بحث در بحث از فضايل راههاي كسب آن و در بخش رذايل به راههاي درمان اشاره شده است.

با مطالعة داستان حضرت يوسف «عليه السلام» و سيرة تربيتي آن حضرت و تحقيق پيرامون آن نتيجه مي­گيريم كه: انسان مومن در تمام احوال آزاد است اگر با مصيبتي روبرو شود صبر مي­كند و اگر مورد هجوم مصايب واقع شود در هم شكسته نمي­شود، اگر چه اسير و مقهور گردد و زندگي آسانش به سختي مبدل شود همان طوري كه تاريكي چاه و بردگي و مقهور شدن، به آزادگي يوسف راستگوي امين، آسيب نرساند و سرانجام بر اثر صبر و شكيبايي خداوند بر وي منت نهاد و پادشاه جبار و متكبر مصر را پس از آن كه مالك و صاحب اختيار وي بود بنده او قرار داد. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :