سه شنبه - 2018 آوريل 24 - 9 شعبان 1439 - 4 ارديبهشت 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192921
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 10:43
تعداد مشاهدات : 88

بررسي تفريح از ديدگاه اسلام و غرب

تفريح و سرگرمي در زندگي بشر يك ضرورت حياتي است كه ميل به آن به قضاي حكيمانة الهي در نهاد بشر آفريده شده است. در اين تحقيق با توجه به موضوع معناي تفريح تعريف شده است كه تفريح از نظر لغوي به معناي شادماني و خوشي است و از نظر اصطلاحي به فعّاليّت غير جدّي كه به قصد سرگرمي و رفع خستگي انجام ميگيرد، تفريح گويند. آن گاه به حقيقت تفريح و ضرورت آن پرداخته شده است. كه حقيقت تفريح بهرهمند شدن از زيباييها و مواهب زندگي و عوامل نشاطآور مي-باشد و ضرورت تفريح احساس احتياج آدمي به آن است با اين وجود يك نظام اجتماعي و مكتب زندگي بايد براي ارضاء اين خواستة طبيعي فكري كند. علاوه بر اين انواع تفريح كه شامل تقسيم تفريحات مبتني بر تقاضاي كاربر و منابع موجود، تفريحات فعال و غير فعال، تفريحات درون شهري و بيرون شهري، تفريحات سالم و ناسالم ميباشد را از ديدگاه اسلام بيان كردهايم. هم چنين آثار تفريح سالم و ناسالم را مورد بررسي قرار دادهايم. سپس در پايان شرايط ايجاد تفريح و سرگرمي را كه شامل اوقات فراغت و بازي و شادي و خنده ميباشد را متذكّر شدهايم.
تفريح و سرگرمي در زندگي بشر يك ضرورت حياتي است كه ميل به آن به قضاي حكيمانة الهي در نهاد بشر آفريده شده است. 
در اين تحقيق با توجه به موضوع معناي تفريح تعريف شده است كه تفريح از نظر لغوي به معناي شادماني و خوشي است و از نظر اصطلاحي به فعّاليّت غير جدّي كه به قصد سرگرمي و رفع خستگي انجام ميگيرد، تفريح گويند. آن گاه به حقيقت تفريح و ضرورت آن پرداخته شده است. كه حقيقت تفريح بهرهمند شدن از زيباييها و مواهب زندگي و عوامل نشاطآور مي-باشد و ضرورت تفريح احساس احتياج آدمي به آن است با اين وجود يك نظام اجتماعي و مكتب زندگي بايد براي ارضاء اين خواستة طبيعي فكري كند.
علاوه بر اين انواع تفريح كه شامل تقسيم تفريحات مبتني بر تقاضاي كاربر و منابع موجود، تفريحات فعال و غير فعال، تفريحات درون شهري و بيرون شهري، تفريحات سالم و ناسالم ميباشد را از ديدگاه اسلام بيان كردهايم. هم چنين آثار تفريح سالم و ناسالم را مورد بررسي قرار دادهايم.
سپس در پايان شرايط ايجاد تفريح و سرگرمي را كه شامل اوقات فراغت و بازي و شادي و خنده ميباشد را متذكّر شدهايم.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :