پنج شنبه - 2018 ژوئن 21 - 8 شوال 1439 - 31 خرداد 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192917
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 10:38
تعداد مشاهدات : 103

نقش ايمان در کاهش بزهكاري دختران

از جمله مفاهيم مهمي كه زمينهساز بسياري از مباحثات و فراخوانهاي حقوقي شده است شناخت نقش ايمان در زندگي بشر از جمله تأثير آن در كاهش بزهكاري افراد ميباشد، از اين رو تحقيق حاضر به نقش ايمان در كاهش بزهكاري دختران ميپردازد. امروزه نيز بحث از «ايمان ديني» و جايگاه آن در ميان «نوجوانان» هم چنين ارتباط آن با «بزه» مورد توجه محققان و روانشناسان زيادي قرار گرفته است. اينها همه بر اهميت، ارزش و جايگاه بحث «ايمان» مي-افزايد. هدف از اين رساله تحليل و تبيين تأثير «ايمان ديني» در كاهش بزهكاري دختران است كه عناوين بخشهاي آن به شرح زير ميباشد. ابتدا ايمان را از ديدگاه قرآن و روايات بررسي كرده، خصوصيات مؤمن و متقي در قرآن و نهج البلاغه را بيان كرده و شاخصههاي ضعف ايمان و عوامل ضعف، كه از جملة آن عدم پايبندي به نماز، حجاب، كاهش حيا و ... است پرداخته و سپس به تربيت دختران نوجوان و عوامل مؤثر در آن پرداخته ميشود كه شامل اهداف تربيت«نوجواني» عوامل مؤثر در تربيت میباشد كه ميتوان به خانواده، دوستان، مدرسه و جامعه و در آن اشاره نمود. در ادامه به بزه و عوامل مؤثر آن اشاره ميشود كه از جملة عوامل آن مي-توان به خانوادة نامتعادل و بزهكاري، طلاق، معاشرتهاي سوء، فرار از خانه و ... اشاره نمود و در قسمت بعد به رابطة ايمان و عوامل بزهكاري كه شامل يك سري پيشگيريها از سوي خانواده، آموزش و پرورش و مسئولين و جامعه است. در پايان اين بخش به ارائه يك سري راهكارهاي درماني با توجه به مباحث ذكر شده در رساله پرداخته ميشود.

از جمله مفاهيم مهمي كه زمينه­ساز بسياري از مباحثات و فراخوان­هاي حقوقي شده است شناخت نقش ايمان در زندگي بشر از جمله تأثير آن در كاهش بزه­كاري افراد مي­باشد، از اين رو تحقيق حاضر به نقش ايمان در كاهش بزه­كاري دختران مي­پردازد. امروزه نيز بحث از «ايمان ديني» و جايگاه آن در ميان «نوجوانان» هم چنين ارتباط آن با «بزه» مورد توجه محققان و روان­شناسان زيادي قرار گرفته است. اينها همه بر اهميت، ارزش و جايگاه بحث «ايمان» مي­افزايد.

هدف از اين رساله تحليل و تبيين تأثير «ايمان ديني» در كاهش بزه­كاري دختران است كه عناوين بخش­هاي آن به شرح زير مي­باشد. ابتدا ايمان را از ديدگاه قرآن و روايات بررسي كرده، خصوصيات مؤمن و متقي در قرآن و نهج البلاغه را بيان كرده و شاخصه­هاي ضعف ايمان و عوامل ضعف، كه از جملة آن عدم پايبندي به نماز، حجاب، كاهش حيا و ... است پرداخته و سپس به تربيت دختران نوجوان و عوامل مؤثر در آن پرداخته مي­شود كه شامل اهداف تربيت«نوجواني» عوامل مؤثر در تربيت می­باشد كه مي­توان به خانواده، دوستان، مدرسه و جامعه و در آن اشاره نمود. در ادامه به بزه و عوامل مؤثر آن اشاره مي­شود كه از جملة عوامل آن مي­توان به خانوادة نامتعادل و بزه­كاري، طلاق، معاشرت­هاي سوء، فرار از خانه و ... اشاره نمود و در قسمت بعد به رابطة ايمان و عوامل بزه­كاري كه شامل يك سري پيشگيري­ها از سوي خانواده، آموزش و پرورش و مسئولين و جامعه است. در پايان اين بخش به ارائه يك سري راه­كارهاي درماني با توجه به مباحث ذكر شده در رساله پرداخته مي­شود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :