چهارشنبه - 2018 مارس 21 - 5 رجب 1439 - 1 فروردين 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192910
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 10:21
تعداد مشاهدات : 81

شفاعت از ديدگاه آيات و روايات

بندگان الهي همواره در معرض فيوضات الهي قرار دارند و از طرفي نياز بندگان در آستانه رحمت الهي است كه استمداد بشر از اين درگاه را موجب مي شود يكي از دريچه هايي كه خداوند متعال براي كمك به انسان ها قرار داده شفاعت مي باشد. در اين رساله به بررسي شفاعت در معنا و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. و از آنجايي كه موضوع شفاعت ريشه در آيات و روايات دارد با بررسي اين موضوع در، اين متون ارزشمند درمي يابيم كه شفاعت داراي اقسامي از جمله شفاعت تكويني و تشريعي است. و در اين اصل اصيل اسلامي در مرتبه پس از خداوند متعال، پيامبر 6 و اهل بيت : در زمره ي شفاعت كنندگان مي باشند و شافعان براي تأثير شفاعت گاه به صفات عبد چون حقارت و کوچکی و گاه به بزرگی و شوکت حاکم و گاه با توجه به تقرب خود نزد حاکم دست به شفاعت می زنند. كساني كه از اين اصل بهره مي گيرند بايد مورد رضايت خداوند باشند و قابليت برخورداري از اين موهبت الهي را با عمل به دستورات ديني و ايجاد رابطه معنوي با شفاعت گران فراهم نمايند و كساني چون كافران و مشركان در اثر سرپيچي از اين امور از شفاعت محروم مي شوند در بررسي آثار شفاعت و نيز تفاوت آن در نزد خداوند و در نزد مردم مشاهده مي شود كه برخي شبهاتي در اين زمينه مطرح نموده اند. از جمله اين كه شفاعت با توحيد ذاتي و عدل الهي منافات دارد به این نحو که در توحید ذاتی رحمت شفیع بیشتر از رحمت خداست و اگر شفاعت شفیع نباشد خدا گناهکار را عذاب می کند در حالی که شفاعت از ناحیه ی رحمت خداست. و در مورد منافات شفاعت با عدل الهی اظهار می کنند که شفاعت موجب برداشتن عقاب از گناهکاران می شود و توجهی به این امر ندارند که در این زمینه استحقاق خود فرد و قوانین خاص لازم است. و بايد بدانيم كه با توجه به ويژگي ها و ضوابط شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان شفاعت بدون اذن الهي انجام نمي شود و افراد مستقل از خداوند نيستند و درمي يابيم كه ضوابط خاصي بر اين اصل حاكم است كه بدون كسب مراحلي از ايمان و... امكان بهره مندي از شفاعت موجود نيست و اشكال كنندگان توجهي به اين ضوابط و شرايط نداشته اند گرچه برخي از آنها نظير وهابيون اهداف ديگري نيز از طرح اين شبهات دارند و لذا در انتها استدلال هاي وهابيون در زمينه ي شفاعت بيان شده و پاسخ به نظرات آنها نيز داده شده است.
بندگان الهي همواره در معرض فيوضات الهي قرار دارند و از طرفي نياز بندگان در آستانه رحمت الهي است كه استمداد بشر از اين درگاه را موجب مي شود يكي از دريچه هايي كه خداوند متعال  براي كمك به انسان ها قرار داده شفاعت مي باشد. در اين رساله به بررسي شفاعت در معنا و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.  و از آنجايي كه موضوع شفاعت ريشه در آيات و روايات دارد با بررسي اين موضوع در، اين متون ارزشمند درمي يابيم كه شفاعت داراي اقسامي از جمله شفاعت تكويني و تشريعي است. و در اين اصل اصيل اسلامي در مرتبه پس از خداوند متعال، پيامبر 6 و اهل بيت : در زمره ي شفاعت كنندگان مي باشند و شافعان براي تأثير شفاعت گاه به صفات عبد چون حقارت و کوچکی و گاه به بزرگی و شوکت حاکم و گاه با توجه به تقرب خود نزد حاکم دست به شفاعت می زنند. 
كساني كه از اين اصل بهره مي گيرند بايد مورد رضايت خداوند باشند و قابليت برخورداري از اين موهبت الهي را با عمل به دستورات ديني و ايجاد رابطه معنوي با شفاعت گران فراهم نمايند و كساني چون كافران و مشركان در اثر سرپيچي از اين امور از شفاعت محروم مي شوند در بررسي آثار شفاعت و نيز تفاوت آن در نزد خداوند و در نزد مردم مشاهده مي شود كه برخي شبهاتي در اين زمينه مطرح نموده اند. از جمله اين كه شفاعت با توحيد ذاتي و عدل الهي منافات دارد به این نحو که در توحید ذاتی رحمت شفیع بیشتر از رحمت خداست و اگر شفاعت شفیع نباشد خدا گناهکار را عذاب می کند در حالی که شفاعت از ناحیه ی رحمت خداست. و در مورد منافات شفاعت با عدل الهی اظهار می کنند که شفاعت موجب برداشتن عقاب از گناهکاران می شود و توجهی به این امر ندارند که در این زمینه استحقاق خود فرد و قوانین خاص لازم است. و بايد بدانيم كه با توجه به ويژگي ها و ضوابط شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان شفاعت بدون اذن الهي انجام نمي شود و افراد مستقل از خداوند نيستند و درمي يابيم كه ضوابط خاصي بر اين اصل حاكم است كه بدون كسب مراحلي از ايمان و... امكان بهره مندي از شفاعت موجود نيست و اشكال كنندگان توجهي به اين ضوابط و شرايط نداشته اند گرچه برخي از آنها نظير وهابيون اهداف ديگري نيز از طرح اين شبهات دارند و لذا در انتها استدلال هاي وهابيون در زمينه ي شفاعت بيان شده و پاسخ به نظرات آنها نيز داده شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :