چهارشنبه - 2018 ژوئن 20 - 7 شوال 1439 - 30 خرداد 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 192891
تاریخ انتشار : 18 مهر 1395 8:23
تعداد مشاهدات : 122

تقلید و ادله آن در اسلام

انسان در همه گزینشهای خویش و برای رسیدن به مقصود باید از آگاهی لازم برخوردار گردد و با کسب علم و معرفت و تحقیق و بررسی راه و رسم زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی خویش را محقق سازد و چون استعدادها، تواناییها و آگاهیهای او محدود است و نمیتواند در همه رشتهها و فنون لازم تخصص کافی را بدست آورد، ناچار است از نظرات دیگران پیروی کند. بنابراین، برای تکامل فرد و جامعه و سازمان گرفتن نظام رفتاری و اعتقادی انسان، تقلید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همان طور که نیازهای گوناگون وجود دارد و مردم بر حسب نیاز به کارشناس فن مراجعه میکنند، در مسائل فقهی نیز باید گروهی اهل خبره و فن شوند تا مردم به آنها مراجعه نمایند و تقلید چیزی جز این نیست، اما علاوه بر این که تقلید راهکاری برای کسب حقیقت و مراجعه به متخصصان هر رشتهای امری عقلی و فطری است و مراجعه به کارشناسان دینی از پشتوانه عقلی و منطقی برخوردار است و همواره سیره مستمر عقلاء بوده، عدهای تقلید را ناپسند معرفی میکنند و با مغالطههای سخیف میکوشند تا اذهان مردم و به خصوص جوانان را آشفته سازند. بنابراین، تفکیک انواع تقلید به تقلید ناپسند و کورکورانه و تقلید پسندیده و آگاهانه مهم جلوه مینماید و ذکر دامنه محدود تقلید و اشاره به ویژگیهای خاص آن از جمله آگاهانه بودن تقلید باب هرگونه مغالطه بر ناآگاهان بسته میگردد. در این راستا توجه به لزوم تفکر در اسلام و خارج شدن اصول دین و یقینیات از دامنه تقلید ضروری است. تردیدی نیست که در این راه شبهه انگیزیهای شیطانی بر اساس طرح و نقشههای حساب شده و در جهت تقدس زدایی، دین زدایی و به منظور خارج ساختن دین از عرصه زندگی مردم انجام میگیرد. بنابراین، بیان ادله عقلی و نقلی تقلید در فروعات و پاسخ گویی برخی از شبهات وارد شده در این زمینه شاید گامی در راستای روشن کردن افکار عمومی اجتماع و آمادگی جامعه برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم کند.

انسان در همه گزینش­های خویش و برای رسیدن به مقصود باید از آگاهی لازم برخوردار گردد و با کسب علم و معرفت و تحقیق و بررسی راه و رسم زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی خویش را محقق سازد و چون استعدادها، توانایی­ها و آگاهی­های او محدود است و نمی­تواند در همه رشته­ها و فنون لازم تخصص کافی را بدست آورد، ناچار است از نظرات دیگران پیروی کند. بنابراین، برای تکامل فرد و جامعه و سازمان گرفتن نظام رفتاری و اعتقادی انسان، تقلید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همان طور که نیازهای گوناگون وجود دارد و مردم بر حسب نیاز به کارشناس فن مراجعه می­کنند، در مسائل فقهی نیز باید گروهی اهل خبره و فن شوند تا مردم به آن­ها مراجعه نمایند و تقلید چیزی جز این نیست، اما علاوه بر این که تقلید راهکاری برای کسب حقیقت و مراجعه به متخصصان هر رشته­ای امری عقلی و فطری است و مراجعه به کارشناسان دینی از پشتوانه عقلی و منطقی برخوردار است و همواره سیره مستمر عقلاء بوده، عده­ای تقلید را ناپسند معرفی می­کنند و با مغالطه­های سخیف می­کوشند تا اذهان مردم و به خصوص جوانان را آشفته سازند. بنابراین، تفکیک انواع تقلید به تقلید ناپسند و کورکورانه و تقلید پسندیده و آگاهانه مهم جلوه می­نماید و ذکر دامنه محدود تقلید و اشاره به ویژگی­های خاص آن از جمله آگاهانه بودن تقلید باب هرگونه مغالطه بر ناآگاهان بسته می­گردد. در این راستا توجه به لزوم تفکر در اسلام و خارج شدن اصول دین و یقینیات از دامنه تقلید ضروری است. تردیدی نیست که در این راه شبهه انگیزی­های شیطانی بر اساس طرح و نقشه­های حساب شده و در جهت تقدس زدایی، دین زدایی و به منظور خارج ساختن دین از عرصه زندگی مردم انجام می­گیرد. بنابراین، بیان ادله عقلی و نقلی تقلید در فروعات و پاسخ گویی برخی از شبهات وارد شده در این زمینه شاید گامی در راستای روشن کردن افکار عمومی اجتماع و آمادگی جامعه برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم کند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :