يکشنبه - 2019 ژوئن 16 - 13 شوال 1440 - 26 خرداد 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 197932
تاریخ انتشار : 30 آذر 1395 9:13
تعداد بازدید : 181

مدرسه علمیه قبا

اصول روابط خارجی پیامبر

کی از اصول پایداری حکومتها نحوه ی تعامل آنها با سایرملتها ودولتهای عصر خود میباشد.چرا که این روابط در مواقع برگرفته از نوع نگرش وباورهای فکری بنیانگذاران آن دولت به شمار می آید.پیامبر اکرم با بنیان نهادن مکتب اسلام وتشکیل حکومت اسلامی در شهر مدینه به مهمترین اصل توجه نموده وبه تقویت وگسترش روابط فی بین دول آن زمان پرداختند.اصول روابط خارجی در عصر پیامبر اکرم که برگرفته از اصول اعتقادی وارزشی اسلام است از اهداف شکل گیری این نوشتار می باشدکه به صورت تدوین در مسائلی چون روابط خارجی نظام اسلامی مبتنی برچه اصولی می باشد؟استراتژی پیامبر اکرم با سایر ملل چگونه بوده است؟گرد آوری شده است.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه قبا

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

اصول روابط خارجی پیامبر

1388

منصوره خودسیانی

صدیقه امراللهی

طوبی شاکری

استراتژی پیامبر اکرام سیاست خارجی اصول روابط خارجی -دیپلماسی

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

یکی از اصول پایداری حکومتها نحوه ی تعامل آنها با سایرملتها ودولتهای عصر خود میباشد.چرا که این روابط در مواقع برگرفته از نوع نگرش وباورهای فکری بنیانگذاران آن دولت به شمار می آید.پیامبر اکرم با بنیان نهادن مکتب اسلام وتشکیل حکومت اسلامی در شهر مدینه به مهمترین اصل توجه نموده وبه تقویت وگسترش روابط فی بین دول آن زمان پرداختند.اصول روابط خارجی در عصر پیامبر اکرم که برگرفته از اصول اعتقادی وارزشی   اسلام است از اهداف شکل گیری این نوشتار می باشدکه به صورت تدوین در مسائلی چون روابط خارجی نظام اسلامی مبتنی برچه اصولی می باشد؟استراتژی پیامبر اکرم با سایر ملل چگونه بوده است؟گرد آوری شده است.  دربررسی کتب تاریخی وسیره نبوی محققین براین اصل توجه دارند که حرکت پیامبر اکرم در روابط خارجی خود دارای اصول وراهکارهایی است که با تدوین به روز آن میتوان یک الگوی مناسب در سطح روابط بین الملل وروابط خارجی بین کشورها بدون سلطه گزی واستعمار ایجاد نمود .جهان امروز تشنه ی روابط جدیدی است که از طرفی انسانیت وشان انسان زیر سوال نرود واز سوی دیگر در سایه صلح وامنیت کشورها به حیات خود ادامه دهند.هدف از ارائه این تحقیق رسیدن به اصول مشترک در روابط بین المللدر عصر حاضر وآنچه در روابط خارجی پیامبر ما شاهد آن هستیم میباشد.اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که در عصر حاضر با توجه به نیاز جامعه اسلامی به تدوین استراتژی بومی ومذهبی به مبانی واصولی که درسیره سیاسی نبوی یافت شوداقدام نمائیم.لذا بررسی تاریخی وتوجه به عملکرد پیامبر اکرم در طول حیات سیاسی ایشان ارزنده ترین منبع برای تدوین مبانی واصول استراتژی در روابط خارجی حکومت صدر اسلام وبالاخص زمان پیامبر اکرم می باشد .البته شناسایی موقعیت جغرافیایی ووجود قدرتهای منطقه ای اثر گذار برتصمیم گیری ورفتار سیاسی اکرم نیز نقش مهمی داشته است ودر خصوص اصول روابط خارجی باید به این نکته توجه نمود که اصول روابط خارجی با مبانی تفکری اسلامی همسو بوده ودر راستای تحقق اهداف الهی اسلام تدوین شده است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :