دوشنبه - 2018 فوريه 19 - 4 جمادي الثاني 1439 - 30 بهمن 1396
3رکورد در مدت زمان 0.245ثانیه
جستجو برای :
آنان کشیدید و پایبندی به آرمانهای امام راحل را با شعارهای خود و با حضور گرم خود، با صدای بلند فریاد کردید
و احیاناً به ضد خود تبدیل کند. شما عملاً زنده و پویا بودن انقلاب را به رخ آنان کشیدید و پایبندی به آرمانهای
از آرمانهای آن و حفظ دستاوردهای انقلاب است. دفاع از انقلاب نه تنها در مقابل دشمنان شناخته
  • تعداد رکوردها : 3