دوشنبه - 2018 مارس 19 - 3 رجب 1439 - 28 اسفند 1396
1رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
جستجو برای :
آموزش احکام 23 بهمن 1396 12:11
آموختگان خبر داد. امیدی ضمن تدریس کتاب مسائل مربوط به حد ترخص، به نظرات اختلافی فقها پیرامون نماز و روزه
  • تعداد رکوردها : 1