دوشنبه - 2018 مارس 19 - 3 رجب 1439 - 28 اسفند 1396
77رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
مجموعه کلاسهای تدبر در قرآن در محل دارالقرآن مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها-ری با حضور استاد Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
برگزاری کلاس صوت و لحن در تاریخ شنبه دوازدهم اسفندماه در محل دارالقرآن با حضور خانم یعقوبی برگزاری کلاس صوت و لحن قرآن کریم در دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
مقتل شناسی 23 اسفند 1396 11:53
کلاسهای مقتل شناسی از مجموعه کلاسهای دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری است که هر هفته با حضور Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
آموزش احکام توسط استاد امیدی با توجه به رساله مراجع در دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
برگزاری دوره های آموزشی حفظ تخصصی قرآن کریم در دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری با حضور خانم حفظ تخصصی قرآن کریم در دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
برگزاری کلاس آموزش زبان عربی در محل دارالقرآن در تاریخ سه شنبه هشتم اسفندماه با حضور علاقه Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
کلاس صرف متوسطه 23 اسفند 1396 10:22
در محل دارالقرآن برگزار میشود. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در محل دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری با حضور خانم گرجی Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
آموزش مداحی 23 اسفند 1396 10:12
در محل دارالقرآن الزهرا سلام الله علیها-ری Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA خدیجه میرنظامی، معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا سلام
  • تعداد رکوردها : 77