يکشنبه - 2020 مارس 29 - 5 شعبان 1441 - 10 فروردين 1399
16552رکورد در مدت زمان 0.655ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گزارش مالی 2 9 فروردین 1399 16:19
گزارش مالی
گزارش مالی 9 فروردین 1399 15:56
گزارش مالی
کمک به بیماران کرونایی در مرکز نیکوکاری مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
فعالیت های جهادی طلاب و مسئولان مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
در مواقع سردرد خصوصاً سردردهای با منشا سینوسی 1-3 قطره روغن کنجد در هر منفذ بینی در حالیکه سر به عقب است، چکانده می شود و فرد به مدت فرستادن 110 صلوات در همان وضعیت باقی می ماند، سپس به حالت سجده قرار می گیرد و 40 تا صلوات فرستاده تا روغن بر گردد و به طور طبیعی شستشو صورت می گیرد.
کسی که به نیتِ تبعیت از سنت نبوی، مسواک می زند، در قیامت از اصحاب یمین خواهد بود و نامه عمل او به دست راستش داده می شود و نکته مهم همین است که با انگیزه اطاعت از دستورات اهل بیت (ع) است بهداشت دهان و دندان رعایت شود تا فرد در زمره صالحان قرار گیرد.
دینداری متفاوت از دینمداری است و فرد متعهد به سبک زندگی اسلامی، می بایست دینمدار باشد...
  • تعداد رکوردها : 16552