سه شنبه - 2018 ژوئن 19 - 6 شوال 1439 - 29 خرداد 1397
18رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
جستجو برای :
تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلبه فاطمه یزدیان برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی  برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی   تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی خانم فاطمه یزدیان
برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی دو نفر از طلاب مدرسه علمیه حضرت فاطمه (س) برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانیجلسه دفاع از تحقیق پایانی دو طلبه سرکار خانم سمیه سادات میر آقایی
تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی برای دو نفر از طلاب تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی  به گزارش معاونت پژوهش ،جلسه دفاعیه تحقیق پایانی دو تن
جلسه دفاع تحقیق پایانی طلاب سطح 2 در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد. برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع«تطبیق یافته های اسلام و روانشناسی در خودشناسی » در مجتمع به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، احمدی ، معاون پژوهش کوثر ، از برگزاری جلسه دفاع
احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع « نقش زهد و ساده زیستی در اقتصاد به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر ، احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع
احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ترس های مثبت و منفی در متون دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ترس های مثبت و منفی در متون دینی و روانشناسی » در مجتمع کوثر به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، احمدی معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع
جلسه دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ارزش و نقش عواطف و تربیت عاطفی از نظر قرآن و روایات » برگزار شد. دفاع تحقیق پایانی با موضوع « ارزش و نقش عواطف و تربیت عاطفی از نظر قرآن و روایات » در مجتمع کوثر به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر ، احمدی، معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی 4 نفر از طلاب 27 شهریورماه برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علیمه فاطمیه(س) پاکدشت این مدرسه علمیه برگزار شد. معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت با اشاره به برگزاری جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاعیه 4 نفر از طلاب 21 شهریورماه برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت این مدرسه علمیه برگزار شد. معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت با اشاره به برگزاری جلسه دفاع
برگزاری جلسه دفاعیه 21 شهریور 1396 13:54
در این جلسه تحقیق پایانی ۴ نفر از طلاب مدرسه با داوری سرکار خانم عذرا خلیلی استاد حوزه و دانشگاه برگزاری جلسه دفاعیه برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه علمیه کوثر ورامین در این جلسه تحقیق پایانی ۴ نفر از طلاب مدرسه
  • تعداد رکوردها : 18