پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

ابعاد تكامل در عصر ظهور

نتیجه آن چه آمد این است که : تکامل در معنای حقیقی آن به معنی اشتداد و تعالی است که مربوط به رشد کیفی شیء یا موضوع می شود . تکامل به معنای تمام شدن و کمال شی ء است . از دیدگاه اسلام زمانی تکامل حقیقی شکل می یابد که این رشد و پیشرفت مربوط به خود انسان و روح او باشد نه تکامل ابزار و صنعت و هر چه غیر از وجود اصلی انسان . زیرا پیشرفت صنعت نتیجه ی تکامل انسان می باشد پس تکامل حقیقی و اصلی مربوط به رشد معنوی و روحانی است . خداوند برای شکل گیری این تکامل و نیل به سمت هدف والای تعالی انسان ، ابزاری را در اختیار او قرار داده است از جمله رهنمودهای انبیا درطول تاریخ و ائمه اطهار پس از آخرین اوصیاء(صلی الله علیه وآله )، و بهره مندی از عقل . اما عقل به تنهایی قادر به ارائه برنامه ای جامع برای رشد و تعالی و تکامل انسان نیست و وجود مبارک امام معصوم از جنبه های مختلف بر تکامل افراد و جامعه اثر گذار است . از شئون امام معصوم در زمینه تکامل بشر و جامعه می توان به حفظ نظام اجتماعی ، حفظ شریعت ، اجرای حدود الهی و ... اشاره کرد . در عصر ظهور حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف ) ، تکامل در ابعاد اجتماعی ، علمی ، مادی و معنوی به حدّ اعلای خود می رسد . اسلام بر جهان سیطره کامل پیدا می کند و همه انسان ها تحت لوای دین واحد ( اسلام ) و حکومت واحد مهدوی قرار می گیرند . امام عصر عدالت را به صورت کامل اجرا می کنند و ظلم را ریشه کن می سازند و به واسطه آن امنیت کامل شکل می گیرد . قضاوت ایشان بی عیب و نقص با بهره گیری از علم الهی است و نیاز به بیّنه ندارند و حدود الهی را در جهان به اجرا در می آورند . عقل ها کامل می شوند و جهالت از بین می رود و علوم به صورت همه جانبه پیشرفت چشم گیری می کند . برکات الهی نازل می شود و در افراد روحیه استغنا به وجود می آید و تعالی معنوی و مادی توأم با هم به نمایش در می آید.

2 مهر 1397

ابعاد تكامل در عصر ظهور

نتیجه آن چه آمد این است که : تکامل در معنای حقیقی آن به معنی اشتداد و تعالی است که مربوط به رشد کیفی شیء یا موضوع می شود . تکامل به معنای تمام شدن و کمال شی ء است . از دیدگاه اسلام زمانی تکامل حقیقی شکل می یابد که این رشد و پیشرفت مربوط به خود انسان و روح او باشد نه تکامل ابزار و صنعت و هر چه غیر از وجود اصلی انسان . زیرا پیشرفت صنعت نتیجه ی تکامل انسان می باشد پس تکامل حقیقی و اصلی مربوط به رشد معنوی و روحانی است . خداوند برای شکل گیری این تکامل و نیل به سمت هدف والای تعالی انسان ، ابزاری را در اختیار او قرار داده است از جمله رهنمودهای انبیا درطول تاریخ و ائمه اطهار پس از آخرین اوصیاء(صلی الله علیه وآله )، و بهره مندی از عقل . اما عقل به تنهایی قادر به ارائه برنامه ای جامع برای رشد و تعالی و تکامل انسان نیست و وجود مبارک امام معصوم از جنبه های مختلف بر تکامل افراد و جامعه اثر گذار است . از شئون امام معصوم در زمینه تکامل بشر و جامعه می توان به حفظ نظام اجتماعی ، حفظ شریعت ، اجرای حدود الهی و ... اشاره کرد . در عصر ظهور حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف ) ، تکامل در ابعاد اجتماعی ، علمی ، مادی و معنوی به حدّ اعلای خود می رسد . اسلام بر جهان سیطره کامل پیدا می کند و همه انسان ها تحت لوای دین واحد ( اسلام ) و حکومت واحد مهدوی قرار می گیرند . امام عصر عدالت را به صورت کامل اجرا می کنند و ظلم را ریشه کن می سازند و به واسطه آن امنیت کامل شکل می گیرد . قضاوت ایشان بی عیب و نقص با بهره گیری از علم الهی است و نیاز به بیّنه ندارند و حدود الهی را در جهان به اجرا در می آورند . عقل ها کامل می شوند و جهالت از بین می رود و علوم به صورت همه جانبه پیشرفت چشم گیری می کند . برکات الهی نازل می شود و در افراد روحیه استغنا به وجود می آید و تعالی معنوی و مادی توأم با هم به نمایش در می آید.

2 مهر 1397

ويزگي ها ي جوان انقلابي از منظر مقام معظم رهبري

امروز که انقلاب اسلامی ایران در چهارمین دهه خود قرار دارد، به رغم تأثیرهای فراوان داخلی و خارجی که بردنیای معاصرما گذاشته است، هنوز راه زیادی برای تحقق کامل آرمان های خود دارد. نسل های اول و دوم انقلاب، این انقلاب را از بدو تولد تا امروز پیش بردند، ولی اکنون نوبت نسل سوم و چهارم انقلاب است که ادامه مسیر انقلاب را به پیش ببرند. ادامه مسیر انقلاب به مراتب سخت تر از مسیر اولیه انقلاب است؛ زیرا حفظ انقلاب و ماندگاری آن سخت تر از ایجاد آن آست. امروز جوانان مسلمان باید با تأكيد بر شاخصه های انقلابی گری، برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و پیشرفت و تکامل ایران و دیگر جوامع اسلامی بکوشند تا بتوانند با پیشرفت در عرصه های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... الگویی کامل از جامعه مطلوب اسلامی و انسانی به بشریت عرضه کنند تا همه جوامع بشری از این الگوی توحیدی و الهی در زندگی خود استفاده کنند و زمینه برای ظهور منجی عالم بشریت امام زماں (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و تحقق کامل عدالت، فراهم شود. وجود جوانان انقلابی و حفظ روحیه انقلابی، ضامن پیشرفت کشور وبشریت خواهد بود؛ به تعبیر مقام معظم رهبری راه پیشرفت ایران اسلامی احیای روحیه انقلابی و احیای روحیه مجاهدت است. از این رو با توجه به جایگاه طلاب در اطاعت از رهبر زمانه پیشنهاد می شود با بررسی بیانات رهبری ، برنامه دقیقتری برای احیای روحیه انقلابی گری طلاب صورت بگیرد زیرا طلاب انقلابی می توانند در حوزه فرهنگی و اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تاثیر بسزایی داشته باشند و در اشاعه فرمایشات ایشان در میان اقشار مختلف جامعه بکوشند. در خاتمه این موضوعات جهت بررسی بیشتر در بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) پیشنهاد می گردد: 1- تکلیف مداری از نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) 2- بررسی بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) خطاب به طلاب در دهه 70 3- دشمن شناسی و استکبار ستیزی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی )

2 مهر 1397

اضطراب و راه هاي درمان آناز ديدذگاه اسلام وروان شناسي

اضطراب مسأله ای است که امروزه افراد جامعه را دامن گیر کرده است و بسیاری از روان شناسان و علما را نیز واداشته است تا راه هایی را برای غلبه بر آن بیابند . بنابراین لازمه ی این امر شناخت نوع ، علل پدید آمدن ، آثار و راه های مقابله با آن می باشد ، در این تحقیق دریافتیم که اضطراب می تواند از نوع طبیعی یا عصبی باشد و متأثر از عواملی مانند : شرک و کفر، حب دنیا و حرص ، بدبینی و سوء ظن و ... باشد و اثری چون عدم اعتماد به نفس ، انزوا و گوشه گیری و ضعف در تصمیم گیری و ... را به همراه داشته باشد . اصلاح فکر ، تقویت ایمان ، تسلط بر هوای نفس و تدبیر در زندگی از جمله راه های درمان اضطراب می باشند که با شناخت و به کارگیری آن ها می توان بر این مشکل جهانی غلبه کرد و به پیشرفت جامعه نیز کمک نمود.

20 شهریور 1397

مدرسه علميه كوثر ورامين مباني و روش هاي تربيت جنسي ازمنظر اسلام

ر این پژوهش ابتدا اهداف ومبانی تربیت جسنی از منظر دین مبین اسلام استخراج گردید . که در این مبانی 7 مقوله اصلی همچون طبیعی بودن نیاز جنسی ، واقع بینی ، اندیشه ورزی ، عاملیت انسان ، تداوم نسل ، عاملیت محیط و شرایط ومبانی اندیشه ورزی . معرفی و مطرح شدن با توجه به استناد مبانی و اهداف مطرح از نگاه دین مبین اسلام شیوه ها و روش هایی در دوران کودکی و نوجوانی و در مقطع ازدواج و پس از آن استخراج گردید و مورد تحلیل واقع شد . در بررسی شیوه های تربیت جنسی در مقطع کودکی پیش گیری از زمینه های تحریک جنسی و پاسخ دادن به سؤالات جنسی کودکان ، تأمین نیازهای روانی و عاطفی کودک از طریق محبت کردن و تأمین امنیت و روش های دیگر حائز اهمیت می باشد و در ورود دوران نوجوانی آگاهی دادن نسبت به تغییرات جنسی بلوغ و آگاهی دادن هویت جنسی نوجوان و راه های کنترل و مهار هیجانات جنسی و همچنین شناخت انحرافات جسنی از سرفصل های مهم در بحث تربیت جنسی دوران نوجوانی می باشد و در اخر عوامل تأثیر گذار مستقیم و غیر مستقیم در مرحله ازدواج و پس از آن که از جمله آشنایی و شناخت زوجین با اخداف ازدواج، شرایط ، معیارها و ملاک های انتخاب همسر، شناخت حقوق جنسی و شرایط مکانی و زمانی و روانی می باشد مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به حساسیت و اهمیت این مسئله و تأثیرات آن در سلامت روح و روان جامعه و در راستای جلوگیری از انحرافات و آسیب های جنسی در مقاطع مختلف و هدایت صحیح غریزه جنسی در مراحل مختلف رشد انسان ؛ پژوهش و تحقیق به صورت تخصصی با تکیه آموزه های دینی و همچنین علم روان شناسی ، حائز اهمیت فراوان می باشد.

20 شهریور 1397

وجوه و معانی مکر در آیات و روایات و مصادیق آن در صدر اسلام

مکر در لغت به معناي تدبير براي ضرر رساندن يا حيله گري در نهان آمده، يعني منصرف کردن غير، از تصميم خودش به وسيله نيرنگ. معادل مکر در زبان فارسي، فريب، نيرنگ و... است. و در اصطلاح علم اخلاق به معناي جستن راه هاي پنهان براي اذيت رساندن به مردمان است؛ لذا رذيله اي از رذايل قوه عاقله است و جزء مهلکات بزرگ و زشت ترين رذائل به حساب مي آيد که گناه شديد و بزرگي به شمار مي رود. بر اساس معناي «مکر» ، مکر جنبه ابزاري دارد و مي تواند ابزاري براي افعال خير يا افعال شر قرار گيرد؛ از اين رو مکر هم مي تواند در افعال شر و هم در افعال خير به کار مي رود، البته استعمال لفظ مکر بيشتر در موارد مذموم است، به خصوص در زبان فارسي، لذا برخي از مفسران تمام موارد مکر را در رابطه با افعال شر و مذموم دانسته اند. کاربرد مکر در مورد خداوند با کاربرد آن در مورد غير خداوند، کاملا متفاوت است. مکر در آدميان، نوعا از موضع ضعف صورت مي گيرد زیراکه آنان با ترفند هايي، قصد غلبه و رسيدن به هدف خود را دارند. ولي در ذات سبحان خداوند، ضعف و قصوري وجود ندارد، تا براي رسيدن به اهداف خود، به ترفند متوسل شود. از اين رو معناي مکر و کلمات مشابه آن در قرآن (کيد، استهزاو...) ، همان برنامه سنن الهي در آفرينش است که مکر کنندگان با آن مواجه خواهند شد. يکي از گناهان بزرگ در اسلام مکر و خدعه با مسلمانان شمرده شده است و کرارا در قرآن شريف علاوه بر اين که آن را حرام مي داند گوشزد مي کند که مکرِ مکر کننده، به خودش باز مي گردد که آن اقسامي دارد: مکر و خدعه با خداوند تبارک و تعالي، مکر و خدعه براي جلب مال ديگران، يا ضايع نمودن حقوق ديگران، مکر و خدعه در ضايع نمودن عرض و آبروي ديگران و يا ايجاد دشمني ميان مسلمانان و امثال اين ها، مکر و خدعه در جلب منافع و احراز شخصيت بدون اين که ضرري براي کسي داشته باشد. از جمله پيامد هاي مکر عبارتند از: شکست مکاران در حيله و مکرشان، بازگشت مکر و حقه به مکاران، خواري و ذلت مکاران، هلاکت مکاران، گرفتار شدن مکاران در قهر و عذاب الهي. مصاديق مکر الهي عموما همان سنن الهي هستند که از جمله اين سنن ، سنت استدراج، سنت امهال، سنت عکس العمل يا بازگشت عمل به خود شخص، سنت واگذاري به خويشتن و سنت تزيين مي باشد. از مصاديق مکر غير خدا در صدر اسلام، مي توان به کاربرد مکر و خدعه در بعضي جنگ ها از سوي پيامبر (صلي الله عليه وآله ) وعلي (عليه السلام) اشاره کرد . از جمله در جنگ هاي خندق ، احزاب ، غزه ي بني نظير و ... . از مصداق هاي ديگر مکر غير خداوند در صدر اسلام، ماجراي مکر جنيان بر عليه پيامبر و لشکر اسلام، جنگ صفين، جنگ جمل، وقايع منتهي به شهادت امام کاظم (عليه السلام)، ماجراي مکر يحي بن اکثم نسبت به امام جواد (عليه السلام) و نيز ماجراي مکر ام فضل ملعونه در جريان شهادت امام جواد عليه السلام است.

1 آذر 1396

بررسي مستندات قرآني فدك

در این پژوهش حقانیت و مظلومیت فاطمه زهرا(س) و به تبع آن خاندان عصمت و طهارت (ع) روشن می شود و ادعای ابوبکر درباره عدم توارث رسول اکرم(ص) و تصمیم گیری درباره زمین فدک طرد می شود.و جریاناتی که در این زمینه اتفاق افتاد تماماً با انگیزه های سیاسی از پیش تعیین شده بود.نوع کلام حضرت زهرا(س)نشان می دهد که در خواست ایشان فقط جنبه مادی نداشت بلکه مسئله ولایت و امامت مطرح بود که با تیزبینی ایشان فتنه ها برای امروز روشن و خط مشی کلی و دقیقی برای آیندگان لحاظ گردید.و هشداری به مسلمانان که نباید فقط به ظواهر امر توجه کنند بلکه با بصیرت و هوشیاری باطل را که در لباس حق پنهان شده را تشخیص دهند تا در دام فرصت طلبان و بدخواهان نیافتند.تذکر اینکه جاه طلبی و دنیا طلبی انسان را به جایی می کشاند که حقیقت روشن و مسلّم را نادیده می گیرند و ننگ ظلم به معصوم و بی گناه دامنگیرشان خواهد شد.و به هوش بود ،چرا که دشمن از دین و معنویت علیه اسلام استفاده می کند تا به مقاصدش دست یابد. خطبه فدک به دلیل اینکه از زبان پاک و معصوم فاطمه زهرا(سلام الله علیها)متجلی یافته قطعاً دربرگیرنده زوایا و جنبه های قابل واکاوی بسیاری است که مفید فایده کثیر خواهد بود.

1 آذر 1396

نقش اخلاص در تربيت از ديدگاه اسلام

نتیجه ای که می توان از این تحقیق گرفت این است که اگر هرکاری با اخلاص و برای خدا انجام شود اثر مطلوب و بهتری خواهد داشت . در امر تربیت نیز این گونه است .اگر تربیت ( چه تربیت خود فرد چه تربیت فرد دیگر ) برای خدا باشد آن تربیت اثر بهتری خواهد داشت . اگر هر انسانی در انجام فضائل اخلاقی مربوط به خودش و همچنین ترک رذائل اخلاقی خدا را در نظر بگیرد قطعاً خداوند او را یاری می دهد و به سعادت می رسد . به عنوان نمونه اگر در اقامه ی نماز ، اخلاص داشته باشیم خداوند ما را یاری می کند و اثر بازدارندگی نماز از، فحشاء و منکر بسیار آسانتر و بهتر خواهد شد . همچنین اگر هر فردی در جامعه و ارتباطش با دیگران ، اخلاق اجتماعی خود را تنها به قصد قربت و از روی اخلاص انجام دهد اثری بسیار مطلوب تر خواهد داشت و همه ی افراد جامعه در کنار هم به خوبی و در صلح و دوستی زندگی خواهند کرد و کم کم جامعه رو به رشد و ترقی خواهد رفت . بنابراین ، اخلاص به عنوان عامل مؤثر در تربیت فردی و اجتماعی می تواند باعث سعادت فرد و جامعه شود .

1 آذر 1396

تاثير صفت رحمت در اخلاق خانواده از ديدگاه اسلام

از مجموع آیات، احادیث، و روایات و کتب معارفی می توان گفت که اسلام نسبت به حیات انسان به طور عام و خانواده ها به صورت خاص عنایت ویژه داشته و حتی به ریزترین مسائل موجود در دین پرداخته و هیچ موردی را بی پاسخ نگذاشته است. اخلاق جایگاه بسیار رفیعی در حوزه روابط خانوادگی دارد به همین منظور به ارائه راهکارهایی اخلاقی برای تحکیم بنیان خانواده طبق اصل رحمت پرداخته شد. در کانون خانواده همه نسبت به هم وظایفی دارند که این وظایف باید به صورت متقابل مورد توجه قرار بگیرد. شناخت و عمل به اصول اخلاقی برگرفته شده از صفت رحمت خداوند در روابط بین همسران می تواند موجب افزایش صمیمیت و گرمای خانواده شود.عمل به موازین رحمت و مقید شدن فرزندان به آموزه های دین موجب دستیابی به آرامش، و سعادت در دنیا و آخرت است و چون انسان در برابر همه افراد جامعه مسئول است این وظیفه در قبال کسانی که ارتباط خانوادگی نزدیکتری به اودارند، بیشتر است.و بکارگیری راهکارهای برگرفته شده از رحمت می تواند به حفظ و تحکیم روابط با خویشاوندان نیز کمک کند؛ زیرا اگر امروزه در جامعه ی دینی مان شاهد برخی بی هنجاری ها و گسست در خانوده ها و سایر حوزه ها هستیم، در حقیقت حاصل غفلت و بی توجهی ما از مبانی الهی و دینی است.و صرف خواندن این آموزه ها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مهم این است که با جان و دل به آنها عمل شود؛ زیرا سلامت و سعادت جامعه به سلامت و برپایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده به کیفیت روابط بین همسران، والدین و فرزندان، و خویشاوندان بستگی دارد.

1 آذر 1396

بررسی فقهی ـ حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج

البته مسئله اثبات عسر و حرج، امروزه جزو یکی از معضلات و مشکلات زنان برای جدا شدن از همسران ناصالح خود می باشد که تا مدتهای مدیدی آنها را بلاتکلیف نگاه می دارد. چرا که بسیاری از مصادیق عسر و حرج مربوط به روابط پنهان زن و شوهر و یا در حریم خانه می باشد و کسی از آن اطلاع ندارد. بسیاری از زنان با اینکه به کرّات از همسرانشان کتک می خورند نه تنها به دادگاه مراجعه نمی کنند بلکه حتی از ترس آبرو این مسئله را با اقوام و خویشان خود نیز در میان نمی گذارند. لذا هنگامی که از دست همسر خود به ستوه می آیند و طرح شکایت می کنند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ندارند. و از سویی به خاطر اینکه کانون خانواده از هم گسسته نشود تا حد امکان از دادن چنین طلاق هایی دادگاهها عموماً خودداری می کنند. گرچه مجلس شورای اسلامی در دورة پنجم، تبصره ای را به مادة 1130 ق.م. الحاق نمود و در آن مصادیق عسر و حرج را مشخص کرد، با این حال مشکل اثبات وجود و دوام عسر و حرج کماکان برای زوجه وجود دارد و غالباً زن به خاطر حفظ آبرو و حیایی که دارد، از مراجعه به دادگاه خودداری می کند. لازم به ذکر است که طرح مذکور یک بار در اواخر دوره پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در شورای نگهبان رد شد و مجدداً در مجلس ششم به تصویب رسید. علت الحاق این تبصره به ماده 1130 ق.م. جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و ناهماهنگ قضات در مورد تشخیص مصادیق عسر و حرج بوده است و این که همة قضات از یک وحدت رویه تبعیت کنند و این طور نباشد که یک مشکل برای یک زن، حرجی تشخیص داده شود و برای زن دیگر غیرحرجی. به موجب این تبصره: ترک عمدی همسر توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه بدون عذر موجه، اعتیاد مضر به یکی از انواع مواد مخدر، استنکاف از پرداخت نفقه، عدم امکان بر الزام او بر تادیه، ابتلاء به امراض مسری صعب العلاج یا هر عارضه دیگری که دوام زناشویی و سلامت زوجه را به خطر بیندازد و عقیم بودن زوج، به نحوی که مانع اولاد دار شدن زوجه شود از جمله مواردی است که در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود . سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، اخلاقی، روحی و از نظر مکانی و زمانی برای زوجه قابل تحمل نباشد، اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع (زوج) به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجه باشد و همچنین محکومیت قطعی زوج به حبس در اثر ارتکاب جرایمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد از دیگر موارد این قانون است. اما برخی به الحاق این تبصره ایراداتی وارد نمودند از جمله اینکه: عسر و حرج مفهومی عام با دامنة گسترده و مصادیق زیادی است و احصاء و برشمردن آن در قانون سبب می شود که دست قاضی بسته شود و در موارد دیگری که برای زن عسر و حرج بوجود می آید، نتواند برای رهایی زن چاره ای بیندیشید. از طرفی، بروز عسر و حرج به عوامل مختلفی از جمله: موقعیتهای زمانی و مکانی، وضعیت فرد در خانواده ، تحصیلات، روحیه و شخصیت فرد بستگی دارد. چه بسا که یک عاملی در مورد فردی اصلاً عسر و حرج ایجاد نکند ولی همین عامل در فرد دیگر منجر به بروز عسر و حرج شدیدی شود. مثلاً یک زن به واسطة بی اعتنایی همسرش دچار بیماری روحی شود ولی زن دیگر حتی بر اثر ضرب و شتم هم در شرایط مشقت بار قرار نگیرد. یا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر برای زنی که هیچ پشتوانه مالی ندارد موجب عسر و حرج می شود. اما در مورد خانم دیگری که نیاز مالی ندارد، از مصادیق عسر و حرج به شمار نمی آید. بلکه اگر زن بخواهد طلاق بگیرد با استناد به ماده 1129 ق.م. می تواند در خواست طلاق نماید. در نهايت به نوع طلاق بر مبناي عسر و حرج زوجه که بائن است يا رجعي اشاره شد اگر اصل رجعي بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذكور در ماده 1145 ق.م را در نظر بگيريم، بايد بگوييم طلاقي كه به درخواست زن و به موجب حكم دادگاه واقع مي شود، اعم از اينكه خود شوهر بر اساس حكم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد، يا طلاق به وسيله حاكم يا نماينده او واقع شود، رجعي است و شوهر مي تواند در ايام عده رجوع كندو لي مطابق نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه : طلاقي كه به موجب ماده ۱۱۳۰ ق . م . و به علت عسر و حرج زوجه واقع مي شود ، بائن است و نمي تواند رجعي باشد زيرا در آن صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود وبي نتيجه وعبث است.

29 شهریور 1395

  • تعداد رکوردها : 78