پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

آسیب های ناشی از کمرنگ شدن حیا در خانواده

یا یک صفت انسانی و ملکه نفسانی و زینت باطنی در نفس انسان است که در موقعیت انجام دادن عمل قبح؛ موجب بروز حالاتی مانند کراهت یا ترس در نفس می شود و این حالات؛ انسان را از انجام دادن این عمل در مقابل ناظران باز می دارد. آیه ای که صریحا به حیا اشاره می کند آیه 24 سوره یوسف است که بر جوانب مختلف وجوب رعایت حیا در رفتار ها و نگاه هاو کردارها می پردازد. از آنجایی که خانواده یک نهاد بسیار موثر در تربیت دینی فرزندان می باشد برای ایجاد تربیت سالم و دینی نیازمند به آموزه های حیا و رعایت آن می باشد و حیا سبب تحکیم روابط خانواده؛ برقراری صمیمیت؛ ایجاد حرمت و احترام بین اعضای خانواده؛ عفت و پاکدامنی زن وشوهر نسبت به یکدیگر می شود. و همچنین آموزه های حیا باعث پرورش فرزندان نیکو و باایمان و با عفت و حجاب می شود. فلفه اصلی حیا انحصار کامیابی های جنسی به محیط خاواده و همسران مشروع و جلوگیری از بی بند و باری زنان در سطح خانواده و در پی آن در سطح جامعه می باشد. امروزه اساسی ترین و کلانترین آسیب هایی که نظام خانواده را در پرتوی بی حیایی تهدید می کند؛ مساله فروپاشی خانواده ها ؛ بی حجابی؛ بلوغ زودرس کودکان و انحرافات جنسی کودکان و بسیاری دیگر از معضلاتی که خانواده را دچار می کند می باشد این در حالی است که از جمله راههای گسترش حیا در خانواده می توان به مبارزه بی امان با غرب و غرب زدگی ؛ اقدام به موقع برای نهادینه کردن حیا در فرزندان اشاره نمود.

2 شهریور 1395

جهانی شدن و جهانی سازی در حکومت مهدوی(بارویکردی بر جهانی شدن و جهانی سازی غربی)

یکی از بنیادی ترین امور ضروری بشروجود حکومت عادل و یک نظام اجتماعی است که پاسدار حقوق جامعه باشد جوامع بشری در طول تاریخ به هیچ وجه خالی از نظام اجتماعی و چیزی شبیه دولت و حکومت نبوده اند اما در هر حکومتی ضعف ها و نقصان های بسیاری دیده می شود اعم از اینکه گاهی جوامع بر اساس موازین اسلامی نبوده اند گاهی بوده اما شرایط نشر احکام اسلامی در سطح جهانی فراهم نبوده تا اینکه جامعه ای ایده آل فراهم آید؛ از نظر شیعه تنها حکومت صالح لایق که حافظ حقوق است؛ یار و یاور مردم و مدافع منافع و مصالح جامعه باشد و عدالتی جهانی برپا کند که تمام اقشار مردم و جهان را عدل پر کند حکومت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)می باشد. بنابراین ضروری است که کلیه دولت مردان اسلامی پرچمداران حکومت جهانی مهدویت باشند و با برنامه سازی های مدون زمینه سازی قیام حجت خدا را فراهم کنند. این مهم خود نیازمند بررسی و شناخت مولفه های جهانی شدن و جهانی سازی در حکومت حضرت مهدی موعود(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در حیطه های سیاسی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و تبیین دیدگاه اسلام در این زمینه است. تحقیق حاضر با هدف زمینه سازی تشکیل حکومت واحد جهانی ؛ دستیابی به اهداف نوین جهت جهانی شدن و جهانی سازی حکومت مهدوی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ارائه می شود و ضمن طرح مباحث فوق به توصیف حکومت جهانی مهدوی،مبانی ،ابعاد، اهداف و برنامه های آن جناب در عصر ظهور می پردازد و با مقایسه آن با جهانی شدن و جهانی سازی غربی، بایسته ها، چالشها و راهکارهای مقابله با آنها را نیز تبیین می نماید. جامعه بشری نیازمند حکومتی با خصوصیت اداره شئون اجتماعی و سیاسی مردم می باشد و این مشخصه را در حکومت مهدوی خواهیم دید. یا توجه به روایات، حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)حکومتی تشکیل خواهند داد که فقط برمبنای قرآن و براساس سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) خواهد بود.آن حضرت حکومتی سرشار از عدل و قسط در همه ابعاد فرهنگی ؛ فکری؛ سیاسی، اقتصادی، امامت مستضعفان و ناودی مستکبران، ایجاد زمینه های رشد علمی را فراهم خواهد کرد . با این تفاسیر جهانی شدن و جهانی سازی حقیقی فقط در پرتو ظهور حکومت مهدوی می تواند محقق گردد زیرا که وجود حکومت های نوظهور و دولتهای غربی مبرا از عدالت، برابری،امنیت، معنویت، صلح و سازش خواهند بود.

11 تیر 1393

  • تعداد رکوردها : 2