پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

کرامت ذاتی انسان از منظر قرآن با تکیه بر اعلامیه جهانی و اسلامی حقوق بشر

پژوهش به بررسی بیان ادله قرآنی جهت اثبات کرامت ذاتی انسان پرداخته و در ادامه مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را مقایسه می کند.

18 فروردین 1397

فحاشی و راهکارهای ترک آن از منظر آیات و روایات

بررسی دیدگاه قرآن در خصوص ناسزاگویی و مترادفات آن و مواضع جواز سب می پردازد.

3 بهمن 1396

دیدگاه مفسرین معاصر پیرامون اعجاز علمی قرآن

تحقیق حاضر به بیان دیدگاه های مختلف مفسرینمعاصر در ارتباط با اعجاز علمی قرآن می پردازد.

22 شهریور 1396

دیدگاه مفسرین معاصر پیرامون اعجاز علمی قرآن

این پژوهش به توصیف سه رویکرد افراطی، تفریطی و تفصیلی مفسران قرآن در تبیین اعجاز علمی قرآن می پردازد.

22 شهریور 1396

جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام در معراج پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام در معراج پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

25 مرداد 1396

آثار شکرگزاری در فرهنگ قرآنی

در این پژوهش به آثار دنیوی و اخروی شکرگزاری در آیات قرآن اشاره می شود

25 مرداد 1396

اذن پدر در ازدواج دختررشیده از دیدگاه فقه امامیه

در این پژوهش دیدگاه فقه امامیهدر خصوص ازدواج دختر رشیده بررسی می شود.

23 مرداد 1396

دیدگاه اسلام وفمینیسم درباره اشتغال زنان، آثار و پیامدهای آن

این پژوهش به مقایسه دیدگاه اسلام و فمنیسم در خصوص اشتغال زنان و بیان محدویت ها و بایدها ونبایدهای احتمالی آن می پردازد.

23 مرداد 1396

روش های تبلیغی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مواجهه با اهل کتاب(یهودیت و مسیحیت)

اصول تبلیغ در مواجهه با اهل کتاب در سیره پیامبر (صلی­ الله علیه ­وآله) بررسی می شود.

4 بهمن 1395

دابه الارض در آیات و روایات

تحقیق پایانی به تبیین معناهای روایت شده در خصوص عبارت دابه الارض می پردازد.

4 بهمن 1395

  • تعداد رکوردها : 30