سه شنبه - 2018 مارس 20 - 4 رجب 1439 - 29 اسفند 1396

فحاشی و راهکارهای ترک آن از منظر آیات و روایات

بررسی دیدگاه قرآن در خصوص ناسزاگویی و مترادفات آن و مواضع جواز سب می پردازد.

3 بهمن 1396

دیدگاه مفسرین معاصر پیرامون اعجاز علمی قرآن

تحقیق حاضر به بیان دیدگاه های مختلف مفسرینمعاصر در ارتباط با اعجاز علمی قرآن می پردازد.

22 شهریور 1396

جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام در معراج پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

جایگاه و منزلت حضرت علی علیه السلام در معراج پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

25 مرداد 1396

روش های تبلیغی پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مواجهه با اهل کتاب(یهودیت و مسیحیت)

اصول تبلیغ در مواجهه با اهل کتاب در سیره پیامبر (صلی­ الله علیه ­وآله) بررسی می شود.

4 بهمن 1395

دابه الارض در آیات و روایات

تحقیق پایانی به تبیین معناهای روایت شده در خصوص عبارت دابه الارض می پردازد.

4 بهمن 1395

راهکارهای مقابله با فقر در حکومت امام علی (ع)

راهکارهای حکومتی حضرت علی ع در مبارزه با فقر بررسی می شود.

4 بهمن 1395

تقابل میان رجعت و تناسخ

به بررسی تفاوتهای میان رجعت و تناسخ پرداخته وحقانیت رجعت را اثبات میکند.

25 شهریور 1395

آثاردنیوی و اخروی احسان از منظر قرآن کریم

آثاردنیوی و اخروی احسان از منظر قرآن کریم در این پژوهش بررسی می شوند.

25 شهریور 1395

لوازم حیات دنیوی و تأثیر شناخت آن بر زندگی انسان از منظر امام علی)علیه السلام(

این پژوهش ضمن بررسی صفات دنیا از منظر نهج البلاغه به توصیف اثر شناخت این اوصاف بر زندگی انسان می پردازد.شناخت لوازم دنیا اثراتی چون تربیت و پرورش، آزمایش انسانها، از بین رفتن غرور و تکبر، قناعت به کفاف، چاره اندیشی برای آخرت و غافلگیرنشدن در برابر تغییرات دنیا را دارد. پس فهمیدن این تأثیرات باعث ایجاد انگیزه در ادامه حیات، مقاوم شدن در مقابل سختیها و رنجها و تقویت ایمان و وسعت روح انسان میشود. و زندگی همراه با آرامش و اطمینان و مهیا برای آخرت ایجاد میکند.

25 اردیبهشت 1395

مراقبت معنوی ازبیماران براساس آموزه های اسلامی

این پژوهش سعی دارد به بیان انواع و شیوه های مراقبت معنوی از بیماران بپردازد.

25 اردیبهشت 1395

  • تعداد رکوردها : 21