چهارشنبه - 2018 اکتبر 17 - 7 صفر 1440 - 25 مهر 1397

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی با عنوان«حضور زن در فضای مجازی از دیدگاه اسلام»

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در روز یکشنبه مورخ 96/11/29 با حضور استاد داور سرکارخانم ارفع و استاد راهنما سرکارخانم رضایتی و معاون پژوهش سرکارخانم باقری برگزار گردید و طلبه فرشته جعفری از تحقیق پایانی خود با عنوان«حضور زن در فضای مجازی از دیدگاه اسلام» دفاع نمودند.

20 فروردین 1397

تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلّم) در تفاسیر

در جلسه دفاعیه مورخ96/10/27 طلبه زهرا سلیمی از تحقیق پایانی خود با عنوان«تأثیر اسرائیلیات بر داستان پیامبر اکرم(ص) در تفاسیر» دفاع نموده و با کسب نمره19 موفق به کسب مدرک سطح2 گشتند.

16 اسفند 1396

ترجمه و تحقیق مبحث «عده» از کتاب الخلاف شیخ طوسی

در جلسه روز یکشنبه مورخ96/11/29 طلبه فاطمه عرب عامری از تحقیق پایانی خود باعنوان«ترجمه و تحقیق مبحث عده از کتاب الخلاف شیخ طوسی» دفاع نمودند و با کسب نمره20 موفق به کسب مدرک سطح2 گشتند. در ضمن تحقیق پایانی ایشان به عنوان تحقیق برتر از سوی استاد داور سرکارخانم خلیلی معرفی گردید.

16 اسفند 1396

الگوی رفتاری رجال سیاسی از منظر اسلام با رویکردی برنامه ی امیرالمؤمنین(ع)به عثمان بن حنیف انصاری(حاکم بصره)

الگوهای رفتاری رجال سیاسی از منظر اسلام با رویکردی بر نامه ی امیرالمؤمنین (علیه السّلام) به عثمان بن حنیف انصاری، این تحقیق با عنوان الگوی رفتاری رجال سیاسی از منظر اسلام با رویکردی بر نامه ی امیرالمؤمنین (علیه السّلام) به عثمان بن حنیف انصاری (حاکم بصره)، تدوین شده است. هدف از این پژوهش، یافتن الگوهای رفتاری در بیانات قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به ویژه وجود والای حضرت علی (علیه السّلام) است؛ که باید فرد منصب دار در حکومت اسلامی بدان جامه ی عمل پوشانده تا صلاح و رستگاری جامعه را در پی داشته باشد. می توان گفت انگیزه ی محرّک برای انجام چنین پژوهشی، یافتن الگوهای مناسب برای جلوگیری از انحراف رجل سیاسی و استواری حکومت اسلامی و آثار و نتایج سازنده یا مخرّب رفتار دینی یا غیر دینی ایشان بر روی جامعه ی اسلامی است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد امام در این نامه ویژگی هایی را به عثمان بن حنیف حاکم بصره گوشزد وتأکید می کند که می تواند برای همه-ی مردان سیاسی الگو قرار گیرد از جمله لزوم تبعیت از امام، مسئولیّت پذیری و عمل به وظیفه نسبت به خدا، ساده زیستی و دوری از تجمّلات و اسراف در استفاده از بیت المال، شریک بود

21 آبان 1396

سعادت انسان از منظر قرآن کریم

در این تحقیق به بررسی پیرامون «سعادت از منظر قرآن کریم» پرداخته خواهد شد. هدف از خلقت انسان، سعادت و رستگاری است به عبارت دیگر انسان پا به عرصه هستی نهاده تا در این جهان پهناور سعادت و خوشبختی را جستجو کند و سعادت به عنوان هدف اصلی برای انسان مطرح است و انسان به حسب فطرت و ذات خویش می کوشد تا بدان دست یابد و این امر در سایه اتصال به ذات لایزال الهی امکان پذیر خواهد شد. خداوند متعال مسیر سعادت بشر و راه های رسیدن به کمال و رستگاری را در قرآن کریم تبیین نموده است . « وَ مَن یُطیعُ الله وَ رَسُولَهُ وَ یَخشَ اللهَ وَ یَتقهُ فَاُولِکَ هُم الفائِزُون». «هرکس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد چنین کسانی همان پیروزمندان واقعی هستند.» لذا به جهت اهمیت بحث سعادت انسانی و توجه خداوند به این مقوله در قرآن کریم در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این تحقیق از سه فصل تشکیل شده که در فصل اول مفهوم شناسی و در فصل دوم سعادت دنیوی انسان از منظر قرآن مورد بررسی قرار گرفته و در فصل پایانی به بررسی سعادت اخروی انسان از منظر قران کریم پرداخته شده است

21 تیر 1396

بررسی ظرفیت های هنر نمایش در انتقال آموزه های دینی

«درام و نمايش» به عنوان يكی از شیوه های ارتباطي خاص، ابعاد گوناگون زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار داده است .اين هنر در اعصار مختلف ابزار مناسبي براي برقراري تعاملات فرهنگي و مناسبات فكري، ملموس ترین قالب براي طرح مضامين فلسفي و عقيدتي بوده است. ازآنجاکه هنر نمایش ریشه در مراسم آیینی دارد و از مذهب نشأت می گیرد .در هردین و مذهب مفاهیمی وجود دارد که اعتبار آن دین به همان مفاهیم می باشد.لذا با ظرفیت سنجی مفاهیم دینی،فطری وکهن الگویی دیده می شود این مفاهیم به شرطی که با دین مبین اسلام منافات نداشته و مورد تائید آن قرار گرفته باشد، تحت عنوان مفاهیم معنوی مطرح می گردند. این تحقیق درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که چگونه می توان از ظرفیت های هنر نمایش برای انتقال مضامین دینی به مخاطبین بهره برد. به طوری که یافتههای تحقیق نشان میدهد که «درام و نماش» عناصر و مؤلفه هایی دارد که در صورت شناخت و تسلط بر آن ها بیشترین ظرفیت را برای منتقل نمودن آموزه های دینی دارا هستند. و در صورت استفاده هنرمند از این ظرفیت ها ، مفاهیم و معارف دینی و اعتقادی با ماندگاری بالا در ذهن مخاطبین، به ایشان منتقل خواهد شد. فلذا با ظرفیت سنجی این عناصر در قالب مفاهیمی چون کفر و حق،مناسک حج،آیین خاک سپاری و جهاد می توان گفت طرح و پیرنگ ، شخصیت ، دیالوگ و اندیشه در بازنمایی مفاهیم معنوی و آموزه های دینی ظرفیت بالایی دارند.

21 تیر 1396

آثار اجتماعی رباخواری از دیدگاه آیات و روایات

ربا در لغت به معنای زیادت و در اصطلاح شرع عبارت است از دریافت زیادی در معامله بیع بین دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و در قرض به معنای برگرداندن مال القرض از طرف بدهکار به طلبکار به شرط فزونی آن است. مبحث ربا یکی از مهمترین مباحث فقهی است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرارگرفته است، به گونه ای که يكی از گناهان كبيره محسوب شده و در قرآن مجيد بر آن وعده عذاب داده شده است، بلكه تشديد عذاب آن را بيش از بسياری از گناهان بیان نموده است و بر این اساس در لسان آیات و روایات به بسیاری از پیامدهای فردی و اجتماعی رباخواری اشاره شده است. لذا این تحقیق با بهره گیری از متون تفسیری و روایی درصدد پاسخ به این سؤال اساسی است که رباخواری چه آثار و پیامدهای اجتماعی را به دنبال دارد. یافته های تحقیق بیانگر این است که رباخواری در بعد اقتصادی آثار نامطلوب، هم چون ایجاد فاصله طبقاتی، رواج بیکاری،تورم، ورشکستگی و بازدارندگی مردم از تلاش های اقتصادی را همراه دارد. در بعد سیاسی ربا به عنوان ابزاری برای استعمارگران و استثمار ملت ها تلقی گشته و در بعد اخلاقی بی برکت بودن مال ربوی، ظلم و عدم رعایت عدل و انصاف، رواج قساوت قلب، تفرقه و تشتت افراد اجتماع و در نهایت نابودی و هلاکت جامعه از عواقب ناگوار و جبران ناپذیر ربا خواری محسوب می شود. بنابر این جامعه اسلامی برای رسیدن و دستیابی به اجتماع مطلوب و رسیدن به مدینه فاضله مورد نظر اسلام باید با ترک ربا و رباخواری در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و ..... و با بهره مندی از تعالیم اسلام خود را در مقابل این مفسده بزرگ اجتماعی مصون بدارد.

20 اردیبهشت 1396

حکمت، اقسام و مصادیق آن در قرآن

حکمت عبارت است از یک موهبت خاص و نعمت عظمای الهی و از اوصاف ذات حق است و به بندگان شایستهاش سهمی از آن به همراه وظایفی سنگین اعطا فرموده. بر اساس یافته-های تحقیق فرد حکیم باید از نظر اخلاقی خیلی به کمال نزدیک باشد و منش او بر اساسخلق عظیم الهی باشد. حکمت به دو قسم نظری و عملی تقسیم میگردد؛ حکمت نظری که عبارت است از شناسایی و علم به احوال اشیاء و موجودات آن چنان که هستند پیرامون مسائل توحید، نبوّت، معا ، علم ملکوت و... بحث میکند خواه انسان باشد یا نباشد امّا حکمت عملی عبارت است از علم به این که رفتار و کردار آدمی یعنی افعال اختیاری او چگونه باید باشد که او را به کمال برساند، لذا پیرامون تهذیبنفس و پرورش روح و رشد اخلاق بحث میکند. این تحقیق به روش کتابخانهای گردآوری و به روش توصیفی - تحلیلی تدوین گردیده است.

20 اردیبهشت 1396

خرید و فروش جنین در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

نابارورى در زندگى بحرانى است كه موجب بروز مجموعه اى از مشکلات اجـتماعى، روانـى و عاطفى مى شود. ناباروری مى تواند بر خود فرد نابارور و نيز روابطش با ديگران، تـأثيرگذار بـاشد. برای رفع مشکلات ناباروری از تلقیح مصنوعی استفاده میشود. یکی از روشهای تلقیح مصنوعی اهداء جنین است. ناباروری و مسائل مالي اهداء جنين در تمام جوامع بسيار چالشبرانگيز است. یکی از سؤالات مهمّی که در این خصوص مطرح است جایگاه خرید و فروش جنین در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی خرید و فروش جنین اهدایی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس تحقیق حاضر از سه فصل تشکیل شده است؛ در فصل تحت عنوان کلّیات، مفهوم بیع، اقسام آن، مفهوم مال و انواع آن، مفهوم مبیع و اوصاف آن، شرایط صحّت معامله و مفهوم جنین تبیین شده است. در فصل دوّم خرید و فروش جنین در فقه و حقوق و مالک جنین تبیین و تحلیل شده است و در فصل سوّم، شرایط صحّت انتقال جنین و ماهیّت حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نتیجهگیری مطرح شده است. یافتههای تحقیق حاکیست در فقه در خصوص خرید و فروش جنین اختلافنظر وجود دارد هر چند نظر مخالفان غلبه دارد؛ زیرا نمیتوان بین صاحب جنین و جنین رابطه مالکیّت برقرار کرد. در حقوق موضوعه هم چنین امری پذیرفته شده نیست. انتقال جنین در حقوق موضوعه در قالب اهداء جنین امکانپذیر بوده و قرار داد انتقال جنین در قالب مادّهی 10 قانون مدنی و به عنوان قرارداد خصوصی قابل تبیین میباشد.

20 اردیبهشت 1396

عوامل گرایش به وقف در ایران و راهکارهای تقویت آن

وقف از جمله موضوعاتی است که به رغم ظرفیت وسیع آن در شمول مباحث کاربردی اقتصادی ، علمی ، پژوهشی و اجتماعی کمتر مورد بررسی پژوهشگران قرارگرفته است و جز اندکی در باب فقهی در دیگر ابعاد پان تحقیقات جامععلمی صورت نگرفته است؛ در جامعه اسلامی ما فرهنگ وقف به علت وجود موانع و مشکلاتی به طور کامل نهادینه نشده است ، بدون تردید اگر به مقوله وقف به طور همه جانبه نگریسته شود و اهمیت این سنت نبوی آشکار شود سهم عمده ای در تحول ساختار فرهنگی و توسعه علمی و اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. در این نوشتار سعی بر آن شد که میزان آگاهی مردم نسبت به آثار و نتایج وقف و تأثیر آن در حکومت و زندگی افزایش پیدا کند. لذا راهکارهای جمعآوری شده در سه دستهی اصلی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی و ارانه گردید. راهکارهایی نظیر: بازاریابی صحیح وقف بویژه در مزایده ها و مناقصه ها، سرمایه-گذاری در املاک موقوفهبویژه با مد نظر قرار دادن اولویت سرمایه گذاری موقوفات در موقوفات و رعایت اصل امانت داری و مصلحت وقف در مشارکت موقوفات با سرمایه گذاران خارجی، در زمره ی راهکارهای اقتصادی ذکر گردید. همچنین عناوینی نظیر: ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بیشتر بانوان در عرصهی وقف، توجّه به اهمّیّت جایگاه آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری و اموری از این دست که در قسم راهکارههای اجتماعی بیان شد و نهایتا مواردی نظیر: تبیین جایگاه و اهمّیّت وقف برای عموم مردم جامعه و مخاطبین وقف بویژه مستأجرین موقوفات، معرّفی جلوههای زیبای وقف و موقوفات و تبیین آثار ماندگار آنها ، پرداختن به زندگینامهی واقفینخیراندیش و سایر اموری از این دست نیز در قسمت راهکارهایی نظیر: بازاریابی صحیح وقف بویژه در مزایده ها و مناقصه ها، سرمایه-گذاری در املاک موقوفهبویژه با مد نظر قرار دادن اولویت سرمایه گذاری موقوفات در موقوفات و رعایت اصل امانت داری و مصلحت وقف در مشارکت موقوفات با سرمایه گذاران خارجی، در زمره ی راهکارهای اقتصادی ذکر گردید. همچنین عناوینی نظیر: ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بیشتر بانوان در عرصهی وقف، توجّه به اهمّیّت جایگاه آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ وقف و نیکوکاری و اموری از این دست که در قسم راهکارههای اجتماعی بیان شد و نهایتا مواردی نظیر: تبیین جایگاه و اهمّیّت وقف برای عموم مردم جامعه و مخاطبین وقف بویژه مستأجرین موقوفات، معرّفی جلوههای زیبای وقف و موقوفات و تبیین آثار ماندگار آنها ، پرداختن به زندگینامهی واقفینخیراندیش و سایر اموری از این دست نیز در قسمت راهکارهای فرهنگی تبیین و تشریح گردید.

19 اردیبهشت 1396

  • تعداد رکوردها : 158