يکشنبه - 2019 ژانوِيه 20 - 14 جمادي الاول 1440 - 30 دي 1397

بررسی تطبیقی سیره ی امام موسی کاظم و امام رضا )علیهما السّلام(

جلسه دفاعیه مرداد ماه97 درتاریخ97/5/23 برگزار گردیده و طلبه سمانه کاظمیان از تحقیق پایانی خود با عنوان«بررسی تطبیقی سیره ی امام موسی کاظم و امام رضا )علیهما السّلام(» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

2 آبان 1397

بررسی علل سقوط جوامع در نهج البلاغه

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز یکشنبه 97/6/25 برگزار گردیده و طلبه زهرا پیرانی از تحقیق پایانی خود با عنوان«بررسی علل سقوط جوامع در نهج البلاغه» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

2 آبان 1397

راه کار ها و آثار مثبت اندیشی از دیدگاه آیات و روایات

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز یکشنبه 97/6/25 برگزار گردیده و طلبه آرزو مهدی زاده از تحقیق پایانی خود با عنوان«راهکار ها و آثار مثبت اندیشی از دیدگاه آیات و روایات» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

30 مهر 1397

بایسته های خواهران طلبه در دوحیطه ی خانواده ‏ومدرسه علمیه باتکیه بربیانات مقام معظم رهبری حفظه ‏الله

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز سه شنبه 97/6/20 برگزار گردیده و طلبه مریم حیدری از تحقیق پایانی خود با عنوان«بایسته های خواهران طلبه در دوحیطه ی خانواده ‏ومدرسه علمیه باتکیه بربیانات مقام معظم رهبری حفظه ‏الله» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

30 مهر 1397

تنبلی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه آیات و روایات

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز سه شنبه 97/6/20 برگزار گردیده و طلبه ربابه عسگری از تحقیق پایانی خود با عنوان«تنبلی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه آیات و روایات» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

30 مهر 1397

تأثیر ابعاد سیاسی عزت نفس بر زندگی اجتماعی با رویکرد به سیره امام خمینی (رحمة الله علیه)

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز سه شنبه 97/6/20 برگزار گردیده و طلبه فاطمه آقازاده از تحقیق پایانی خود با عنوان«تأثیر ابعاد سیاسی عزت نفس بر زندگی اجتماعی با رویکرد به سیره امام خمینی (رحمة الله علیه)» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

30 مهر 1397

ماهيت، علل و عوامل خواب و رؤيا از ديدگاه اسلام

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز سه شنبه 97/6/20 برگزار گردیده و طلبه الهه یزدانی از تحقیق پایانی خود با عنوان«ماهيت، علل و عوامل خواب و رؤيا از ديدگاه اسلام» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

30 مهر 1397

رابطه ی «فلسفه برای کودکان و نوجوانان» با تعلیم و تربیت اسلامی

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز یکشنبه 97/6/25 برگزار گردیده و طلبه فاطمه ارشادی فرد از تحقیق پایانی خود با عنوان«رابطه ی فلسفه برای کودکان و نوجوانان با تعلیم و تربیت اسلامی» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

29 مهر 1397

معناشناسی واژه مودت در قرآن

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز یکشنبه 97/6/20 برگزار گردیده و طلبه فهیمه مرادی از تحقیق پایانی خود با عنوان«معناشناسی واژه مودت در قرآن» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

29 مهر 1397

بررسی مقام خلیفه اللّهی انسان در سوره ی بقره با تکیه بر تفسیر المیزان و تسنیم

جلسه دفاعیه شهریور ماه97 روز یکشنبه 97/6/25 برگزار گردیده و طلبه مینا جعفری از تحقیق پایانی خود با عنوان«بررسی مقام خلیفه اللهی انسان در سوره بقره با تکیه بر تفسیرالمیزان و تسنیم» دفاع نموده و موفق به کسب درجه سطح2 گردیدند.

29 مهر 1397

  • تعداد رکوردها : 168