پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

پیامدهای روزی حلال وحرام از منظراسلام

انسان مسلمان موظف است در آنچه بدست می آورد دقت نماید چرا که هر چه بدست می آید و وارد زندگی انسان می شود با واسطه و یا بدون واسطه، در غذای انسان وارد می شود و در درون شکم انسان جای می گیرد

12 آبان 1395

نقش تقوا در خودسازی از منظر اسلام

زندگی انسان ها در هر شرایطی دارای ملاک ها و ارزش های معینی است و چه خوب است که این ارزش ها و ملاک ها بر پایه ی شناخت و آگاهی کافی باشد، مراد از شناخت اینست که هرکس خود را بشناسد و با تکیه بر این شناخت به خودسازی رسیده و آنوقت ملاک و ارزش برای خویش تعیین کند، و چه خوب می شود دنیایی که در آن افرادش به این اصل توجه کنند.

12 آبان 1395

تربیت از دید گاه نهج البلاغه

تربیت ، فراهم آوردن زمینه برای پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام استعدادهایی است که خداوند بالقوه در نهاد او به ودیعت نهاده است .

12 آبان 1395

تربیت از دید گاه نهج البلاغه

تربیت ، فراهم آوردن زمینه برای پرورش دادن و به فعلیت رساندن تمام استعدادهایی است که خداوند بالقوه در نهاد او به ودیعت نهاده است .

12 آبان 1395

رزق حلال و حرام از منظر آیات و روایات

رزق و روزی یکی از مهم ترین مسائل معیشتی انسان است و از همان بدو خلقت مورد تاکید خداوند بوده است اما متاسفانه در هر دوره ای از تاریخ گروهی از افراد بوده اند که در کسب معاش خویش اهمیتی به حلال و حرام بودن رزق خود نمیدادند و گروهی دیگر نیز بوده اند که حلال و حرام را با هم مخلوط میکردند

12 آبان 1395

برخی سنن الهی مرتبط با مومنان و کافران از منظر آیات و روایات

سنن الهی یک سری قوانین و مقررات ثابتی است که جهان هستی بر پایه ی آن اداره می شودکه یک سلسله قوانین کلی و حیاتی است که درباره همگان قابل اجراست البته منظور از سنن الهی آن نیست که فعل خاصی مستقیما و بی واسطه از خداوند صادر شود بلکه خداوند امور عالم و آدم را با اسباب و وسایل طبیعی و فوق طبیعی انجام می دهد این قوانین هرگز دستخوش دگرگونی قرار نمیگیرد و جنبه اختصاصی نیز ندارند و عام و فراگیر هستند.

12 آبان 1395

توبه از دیدگاه آیات و روایات

توبه و تجليات آن از بحث هاي جالب در زمينه معارف اسلامي است، كه تحقيق حاضر درصدد بررسي مختصر آن است.

12 آبان 1395

بررسی کبر از دیدگاه آیات و روایات

زندگی بشر، در حیطه جهان مادی است و در این برهه است که انسان باید فضایل و کمالات انسانی را در وجود خود به ظهور برساند. همه انسانها با سرمایه های گرانبها قدم به این برهه می گذارند، برخی در این میان پیروز میدان می شوند و سود کافی می برند و به هدف خویش از خلقت که همان رسیدن به کمالات و سعادت واقعی است نائل می گردند اما افسوس که گروهی مغلوب حمله دیو غفلت شده و به بیماری خطرناک و رذیله اخلاقی همچون کبر دچار می شوند.

12 آبان 1395

سازکارهای تسهیل ازدواج در اسلام با رویکردی بر وضعیت آن در ایران

ازدواج نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد و آثار مفید بسیاری را در زندگی فردی و اجتماعی آنها بر جا می گذارد. اما در سال های اخیر، جوانان در زمینه ی ازدواج با مشکلات زیادی رو به رو هستند هدف اصلی در این پایان نامه، بررسی و شناخت موانع و مشکلات ازدواج جوانان و دادن راهکارهای اسلامی می باشد.

12 آبان 1395

احکام سوگند و سوگندهای قرآنی

اين تحقيق به عنوان سوگندهاي قرآني،به بررسي سوگنددرآيات الهي پرداخته كه براي اين منظورابتدابه مفهوم شناسي وبيان معناي لغوي واصطلاحي سوگند،سوگنددرمتون ديني وفلسفه سوگنداشاره شده است .سوگندعقيده اي قلبي است كه ازديرباز تمامي بشربدان اعتقادداشته وبدين وسيله مخاطبشان به حقيقت وصدق گفتارشان واقفند.يكي ازروش هاي را يج تاكيدكردن سخن دربرابرمخاطب، سوگندخوردن است.

12 آبان 1395

  • تعداد رکوردها : 22