پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

برگزاري جلسه دفاعيه- مدرسه علميه الزهرا سلام الله عليها-ري

برگزاري جلسه دفاعيه از تحقيقات پاياني طلاب سطح 2 در مدرسه علميه الزهرا سلام الله عليها-ري با داوري خانم دكتر شهربانو صائب نيا

1 مرداد 1397

تحقیقات پایانی- انعکاس اعمال انسان در دنیا از دیدگاه اسلام و بودیسم

مسئله بازتاب و انعکاس رفتارهای آدمی، حقیقتی غیرقابل انکار است که در دین مبین اسلام که کاملترین دین است و نیز در ادیان و کیشهای دیگر از جمله بودیسم، بسیار مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اینکه همه اعمال انسان، اعم از نیک و بد را در برمیگیرد، نقش برجستهای در سرنوشت آدمی دارد. اسرار مربوط به اعمال انسان و آگاهی یافتن از چگونگی بازتاب آنها که در دین اسلام و آیین بودیسم مطرح میشود، توجه هر انسانی را به خود معطوف میسازد و او را برای یافتن حقایق و نکات نهفته در این مسئله سوق میدهد. به همین دلیل پژوهش حاضر پس از بیان کلیات تحقیق، بر سه فصل تنظیم شده است. در فصل اول آن به مفاهیم و مبادی بحث پرداخته شده و مفاهیم انعکاس، اسلام و بودیسم تعریف شده و سپس قوانین علمی و براهین عقلی اثباتکننده انعکاس اعمال انسان آورده شده است. در فصل دوم که جزء فصول اصلی این نوشتار است، انعکاس اعمال انسان در دنیا از دیدگاه اسلام بررسی شده و با استناد به آیات قرآن کریم و در روایات ائمه اطهار، پاداشها و کیفرهای مادی و معنوی مترتّب بر اعمال انسان تبیین شده است. در فصل سوم نیز به انعکاس اعمال انسان در دنیا از دیدگاه بودیسم پرداخته شده است و در ضمن آن بر اساس آنچه در متون بودایی آمده، فرقههای منشعب شده از آن و تعالیم و آموزههای این آیین مورد بررسی قرار گرفته است.

21 اسفند 1396

تحقیقات پایانی- دلایل عدم پذیرش حق از سوی مشرکان بر اساس سوره صافات

مهم ترین هدف انبیای الهی، آشنا کردن بشریت، با اصل توحید و تحقق بخشیدن به این اعتقاد، با همه ابعاد آن، در جوامع بشری است. این هدف که همان آزادی از بردگی و بندگی دیگران و پیوستن به کمال مطلق است، عالی ترین مرحله تکامل بشری است که البته خود دارای مراتب بیشماری است. برای دستیابی به این هدف، علاوه بر شناخت توحید و مسائل متنوع آن، آگاهی نسبت به عواملی که ما را از رسیدن به این مقصد باز میدارد و یا موجب کندی و سستی ما می شود، ضرورتی تام دارد. خصیصهای که انسان را از سایر جانداران، ممتاز ساخته، ویژگی اختیار و انتخاب اوست. با توجه به این حکمت است که خداوند متعال، انسان را به گونهای آفرید که آمیزهای از گرایشهای مثبت و منفی باشد و با قدرت مطلقه خویش، در او عواملی را تعبیه کرد تا طبق اراده انسان، او را به سوی هر یک از گرایشهای مثبت یا منفی، سوق دهند. یکی از گرایشهای منفی انسان، انحراف از حق و حقیقت و نیز توحید و تمایل به شرک است که در نتیجه تبعیت او از عوامل خاص، پدید می آید. در سوره صافات به چند نمونه از این علل و عوامل که باعث عدم پذیرش حق از سوی مشر كان گردیده، اشاره شده است، از جمله عناد و لجاجت، شک و دو دلی، تکبر و خودبزرگ بینی، تقلی کورکورانه و جهل و نادانی. این موضوع در عرصه های مختلف و در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی قابل بررسی است. ولی این پژوهش بر آن است که دلایل عدم پذیرش حق از سوی مشرکان با توجه به سوره صافات از بعد روایی و تفسیری مورد تبیین و بررسی قرار گیرد. لذا روش پژوهش در این حیطه، به روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته است.

21 اسفند 1396

تحقیقات پایانی- تأ ثیر آزادگی در تکامل روحی انسان از منظر آیات و روایات

در تاریخ حیات وهستی که نظر کنیم، چند چیز را خواهیم یافت که همیشگی بوده و تمام اجزاء، هستی خود را مرهون آن دیده اند از جمله آنها درکی است که تمام هستی از یک وجود بی نقص دارند و خدایش می نامند درکی که آدمی نسبت به زندگانی متکامل، نسبت به زندگی این سرای دارد درکی که از نیاز خود نسبت به یک هادی و راهنما در مسیر زندگی دارد و... امّا در این میان، گویا یک حلقه اتصال وجود دارد؛ که جاودانه ها را کنار هم آورده است حلقه ای که چشم ها را در مقابل هرچه آنچه دیده و شنیده می شود همین همیشگی ها باشند و بس، حلقه ای که آزادگی نام دارد. هدف آفرینش انسان بندگی خدا و در نهایت رسیدن به تکامل روحی است انسان به سوی کمال در حرکت است و روحیه ای بسیار تأثیر پذیر دارد عوامل گوناگونی با تأثیرات و تغییرات سبب حرکت یا مانع حرکت انسان به سوی کمال هستند و آزادگی یکی از عوامل در رسیدن انسان به کمال است انسان آزاده بر قوای درونی خود مسلط است و اسیر بتهای درونی خود نیست و تمام امکانات و نعمتهای دنیا را وسیله ای برای رسیدن به بندگی خدا و تکامل روحی خود می داند و هیچ گاه شرافت و انسانیت و عقل و وجدان خود را اسیر شهوت یا خشم یا منفعت طلبی خود نمی کند زیرا خوب می داند که برای رسیدن به کمال باید با بسیاری از چیزها در تنازع و کشمکش به سر برد ابتدا در درون خود و برای رسیدن به فضائل معنوی تلاش کرد و آنگاه در بیرون و برای تحقق فضائل و ارزش ها تلاش کرد زیرا اگر امکان دست یابی به سعادت بدون تلاش و منازعه با درون خود ممکن بود دیگر اخلاق و فضائل اخلاقی و ارزش های اخلاقی ارزشمند شمرده نمیشد و مطلوب آدمیان نبود؛ هدف انسانی، خلاصی از زنجیر نفس و خودپرستی، به منظور امکان وصول به بودن کامل است هرچیز و هر شیء می تواند هدفی برای حرص و طمع باشد وقتی که انسان به آنها آویخته شود و وقتی آنها به صورت زنجیری در آمدند و مزاحم آزادگی انسان شدند، مانع از این می شوند که استعدادهای معنوی انسان شکوفا شوند.

20 اسفند 1396

تحقیقات پایانی-عوامل مؤثر بر رفع غربت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) در عصر غیبت

عامل اصلی عدم شناخت حضرت، به ویژه عدم معرفت به آرمان های امام، عدم درک صحیح از امر ظهور، غیبت و انتظار است و در حوزه های معرفتی، شناختی، عاطفی و رفتاری نیز کاستی هایی وجود دارد که موجب فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد انحرافات می شود. توجه به وظایف عصر غیبت، از جدایی فرد از جامعه و هرگونه چالش جلوگیری می کند. با بررسی معانی غربت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دریافت می شود که حضرت از تمام جهات در غربت و تنهایی به سر می برند. شناخت و تفقه در دین، ثبات در دین داری، تبلیغ ، دفاع فرهنگی ، رعایت تقوای قلبی ، زبانی و علمی می توان به یاری آن حضرت شتافت. وجود حضرت مهدی (عجل اله تعالی فرجه الشریف) از بالاترین نعمت هاست؛ بنابراین ، باید چگونگی شکرگزاری قلبی و علمی از این نعمت الهی را فراگرفت. دعا، سجده شکر و برپایی مجالس یاد و خاطره حضرت ولی عصر ازجمله سپاسگزاری از خداوند دراین باره است. برای یاری حضرت علاوه بر رفع غربت فردی و اجتماعی کارهای دیگری نیز توصیه شده است تا در رفع غربت امام گام مؤثری برداشته شود: 1-از مال خود به آن حضرت هدیه نماید، مثلاً مالى را که می خواهد به امام (علیه السلام) هدیه دهد، به همین قصد در راهى که می داند رضاى آن حضرت است مصرف نماید، مانند این که به صالحین از دوستان و شیعیان آن حضرت کمک نماید. 2-صدقه دادن به قصد سلامتى آن حضرت. 3-مداومت نمودن بر خواندن این دعا که در کتاب کمال الدین از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است «یا الله یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دینک» و همچنین دعای «اللهم عرفنى نفسک فانک ان لم تعرفنى نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنى رسولک فانک ان لم تعرفنى رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنى حجتک فانک ان لم تعرفنى حجتک ضلکت عن دینى» 4-درهرحال و زمانى آماده یاری نمودن آن حضرت باشد و در فراقش مغموم بوده و ندبه و زارى نماید. (مداومت داشتن بر خواندن دعاى ندبه در صبح های جمعه). 5-در مشکلات و گرفتاری های مهم به آن حضرت متوسل شود

19 اسفند 1396

نظم و انضباط از ديدگاه قرآن و روايات

نظم به معناي قرار گرفتن هر يك از اجزاي يك مجموعه در جايگاه طبيعي و قراردادي خود است . انضباط نيز به معناي نظم و انتظام و سامان پذيري است . نظم و انضباط از مباحث بسيار مهم در زمينه ي اخلاق و روانشناسي است . اما بسياري از آيات قرآن كريم اشاره به نظم و رعايت آن در زندگي فردي و اجتماعي دارد . خداوند حكيم ، نظمي را كه در دستگاه خلقت قرار داده است ، در زندگي مخلوقاتش و روابط اجتماعي آنها مي پسندد . سيره ي معصومين نيز بيانگر اهميت نظم در زندگي است . اين نظم در بعد فردي شامل نظم در عبادت ، گفتار ، نوشتار ، تعليم و تربيت ، رعايت بهداشت و ... است . در بعد اجتماعي نيز ناظر به اصول و عوامل و راهكارهاي نظم پذيري جامعه مي باشد . رعايت نظم سبب تنظيم افكار ، رعايت حقوق ديگران ، استفاده بهينه از فرصت هاوبهره وري بيشتراززندگي مي شود . عدم وجود نظم در زندگي سبب ايجاد هرج و مرج و نابساماني در زندگي ، اتلاف وقت ، اختلال در ارزش ها مي شود . در نتيجه انسان بهره كافي از زندگي خود نمي برد . اين پژوهش كوششي است در جهت توجه هر چه بيشتر به نظم و انضباط در زندگي ـ آنگونه كه بيان قرآن و اهل بيت است ـ كه از جمله تحقيقات توصيفي كاربردي بوده اطلاعات آن به روش اسنادي جمع آوري شده است .

20 آذر 1396

ربا در فقه اماميه

هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي اعم از خريد و فروش ، قرض ، صلح و غيره را به شرط اضافه زيادي از همان جنس يا زائد بر مبلغ پرداختي را ربا گويند و جرم به شمار آمده و در شريعت اسلام براي آن مجازات هايي وضع شده است . با توجه به تعريف گفته شده نمي توان گفت هر معامله سودآوري رباست ، بلكه مقصود از زياده در ربا زياده اي خاص است به اين معني كه زياده مورد نظر همراه با شرط باشد . در جوامع بشري مسأله ربا ، كم و بيش مشاهده مي گردد و حكم فقهي آن به اتفاق فقها حرمت بوده به استثناء مواردي كه دليل شرعي بر جواز آنهاست ، از جمله جواز ربا بين زوج و زوجه ، بين بنده و مولي و موارد ديگرمي توان نام برد و حرمت ربا از نظر ادّله اربعه حرام مؤكد است و محل نزاع در كيفيت رهايي از ربا بوده كه برخي اين امر را جايز دانسته و راه هاي آن را برشمرده اند و از تحت موضوع ربا خارج ساخته اند و در مقابل برخي از علما فرار از ربا را تحت هر عنواني اجازه نداده و حكم حرمت ربا را پايبندند . در آيات و روايات برخي از جوانب ربا بيان شده و به قرض الحسنه اهتمام ورزيده و احكام تجارت را بيان نموده است .

20 آذر 1396

حقوق والدين از ديدگاه قرآن و سنت

ادای حق والدین از اوجب واجبات می باشد و فرزندان اصلیترین مسئولان ادای این حقوق الهی می باشند؛ چرا که والدین دو گوهر گرانبهایی هستند که در به وجود آمدن فرزند و تربیت و تقویت او نقش داشته و با مهربانی خالصانشان و فداکاری صمیمانه شان زحمات فراوانی را در طول زندگی فرزند قبول کرده اند؛ لذا سعی بر این است که یک سری از وظایف و آگاهیهای لازم را در خصوص والدین به فرزندان داده و آنها را از رهزنهای شیطان نجات دهیم. چون در نظام بشری خانواده، مهمترین کانون اجتماعی است و یکی از مهمترین رابطه های موجود میان نظام خانواده رابطه فرزند و والدین است؛ لذا جایگاه و اهمیتی که خداوند وائمه برای آنها قائل هستند در این پژوهش ذکر شده است. برای نیل به این اهداف ابتدا مفهوم حق و این که والدین چه کسانی هستند و سپس حقوق زمان حیات و بعد از وفاتشان و آثار نیکی و بدی به آنها نیز آورده شده و در آخر به حقوق خاصه مادر و حقوق خاصه پدر پرداخته شده است. که امید است هر فرزندی با فطرت خود این ارزش را درک کند و علاوه بر آگاهی بر وظایف خود برای عمل کردن آن وظایف، نهایت دقت و هوشیاری و فداکاری را به کار گیرد.روش اتخاذ شده در انجام این تحقیق توصیفی و اسنادی می باشد.

20 آذر 1396

خواب از ديدگاه آيات و روايات

خواب حالت استراحت ادواري جانداراست که در طي آن فعاليت بدني وعصبي کاهش پيدا مي کندوحساسيت جاندار نسبت به محرکها کم مي شود. پديده خواب يکي از ضرورتهاي زندگي موجودات مي باشد و بدون آن زندگي انسان دچاراختلال مي شودو مرگ حتمي است واين نشان دهنده اهميت اين موضوع مي باشد.ما در شبانه روز بااين مسأله مواجه هستيم ويک سوم زندگي درخواب به سر مي رو دولي پديده خواب يک امر عادي و معمولي به نظر مي رسد وعموم خواب را وقت تلف شده عمر خود مي دانند . حال من مي خواستم بدانم ديدگاه فرآن ومعصومين در اين رابطه چه مي باشد. لذا در اين تحقيق ابتدا به تعريف واژه خواب پرداختم وتعاريف مختلف قرآن در اين رابطه را بيان نمودم در ادامه علل ايجاد خواب را از نظر دانشمندان بيان نمودم که همه آنها علت خواب راعوامل به وجود آمده در جسم مي دانند.درادامه به بيان حقيقت خواب پرداختم و ديدگاه فرآن را بيان نمودم ازديدگاه قرآن خواب قبل از آن که يک پديده جسماني باشد يک پديده روحي است که بدون شناحت روح شناخت خواب ممکن نمي باشد، اوج کار زماني است كه بيان مي کند روح در اين مدت به کجا مي رود وچه مي شود زماني که روح از بدن جدامي شودمرگ حاصل نمي شود وچگونه بعد ازمدتي به بدن باز مي گردد در ادامه به طور مختصر توضيخي دررابطه با شگفتيهاي عالم خواب داده ام و تغيرات بدن در هنگام خواب را بررسي نموده ام. در بخش بعدي به بيان فوائدوزمان وآداب خواب پرداخته ام که بيان شده خواب علاوه بر اين که فايده زيادي براي جسم دارد دفت در اين موضوع باعث آگاهي وشناخت ماازوجودپروردگار وجهان پس ازمرگ مي شود. وبعد درابطه بازمان خواب توضيخ داده شده که مدت کافي براي خواب چه مقدار مي باشد واوقات مناسب براي خواب از ديدگاه روايات چه هنگام مي باشد که موجب تقرب فرد به پروردگار مي باشد ودر ادامه به بخشي از اختلالات خواب پرداخته شده که انسان بايد آنها رابشناسد ودر پي درمان آنها باشد تا بتواند زندگي سالمي داشته باشد. ،وهمچنین در راتطه با آداب خواب از ديدگاه معصومين بحت شده که انسان هنگام خواب بايد به بهداشت خواب و توصيه هاي معصومين براي آداب خواب توجه نمايد تا خواب راحتي داشته باشدو با رعايت اين اصول به پروردگار تقرب جويد. ودرآخر بيان مي شود ساير موجودات نيز مانند انسانها داراي نوعي خواب مي باشندو نتيجه گرفته شده تنها موجودي که خواب ندارد پروردگار جهانيان است كه هيچ نوع خوابي او را فرا نمي گيرد. اين تحقيق به صورت توصيفي وبا جمع آوري آيات و روايات معصومين صورت است.گرفته است و اميداست مورد رضايت پروردگارواقع گردد.

20 آذر 1396

راه های درمان حزن از دیدگاه آیات و روایات

حزن حالتی است که از نرسیدن به مطلوب یا از دست دادن محبوب و یا شکست در انجام کارهای مهم به وجود می آید که در این صورت غم و اندوهی در جان آدمی حاصل می گردد لازمة زندگی انسان مأنوس بودن با حزن است که اگر آشنایی با آن نداشته باشد به حزن شدیدتر گرفتار می گردد که او را به هلاکت می کشاند و راه کارهای درمان حزن که در قرآن و احادیثی که از ائمه بیان شده است را از چند بُعد به آن پرداخته تانحوه از بین بردن حزن مذموم را بیان نموده و فرد را با حزن ممدوح آشنا سازد،که انسان به حسب فطرت خود دلدادة جمال حق است و غم و اندوه مقدس وسازنده غمی است که محرومیت از لذت و سرور و همنشینی با او پدید می آید این غم با تفکر، تأمل و اندیشه در حقیقت و آدمی را از شادی های دنیوی دور و به سوی شادی های روحانی و دائمی هدایت می کند حزن و اندوه مثبت انسان را برآن می دارد که همواره در حال خویش بیندیشد به همین جهت می توان آن را به عنوان طریقی برای پاکسازی نفس و مجرائی برای تطهیر آن برشمرد پس، حزن مثبت فقط معلول تباهی لذّات و درخواست منافع زودگذر و یا توقف و رکود شهوت و تمایلی از تمایلات انسان نیست بلکه توشة مؤمن است و هرقدر همّ و اندوه مؤمن در رابطه با دنیایش روبه ازدیادباشدثواب او در آخرت فزونی می یابدکه بر مراتب یقین و ایمان فردِ با ایمان می افزاید حزن و سرور از آغاز آفرینش آدمی همزاد او بوده و جلوه هایی از حیات انسانی او می باشند این پژوهش تلاشی در جهت بیان راه کارهای درمان حزن است که در راستای آن ابتدا به تعریف حزن و لغات مترادف آن پرداخته و آن گاه انواع حزن و تأثیر آن بر زندگی فرد را بیان کرده و سپس به راه-کارهای آن در چند بُعد اخلاقی، روان شناسی و طب سنّتی پرداخته است.

20 آذر 1396

  • تعداد رکوردها : 144