دوشنبه - 2018 دسامبر 17 - 9 ربيع الثاني 1440 - 26 آذر 1397

دفاعیه تحقیق پایانی

دفاعیه تحقیق پایانی خانم فاطمه بختیاری با عنوان بررسی تفاوت سطوح دینداری والدین و فرزندان

10 مهر 1397

بدعت در دین و معیارهای تشخیص آن با نوآوری در امور دینی

در این تحقیق، بدعت در دین و معیارهای تشخیص آن با نوآوری در امور دینی، مورد بررسی قرار گرفته است. در تاریخ اسلام، تعریف های متعددی از بدعت در دین، از سوی علمای شیعه و سنی بیان شده، که گاه با افراط و تفریط های زیادی همراه بوده است، در صورتی که بررسی آموزه های دینی، نشان می دهد که بدعت نسبت افتراء به خداوند و امری حرام است؛ زیرا بدعت در دین، مسائل دینی نوظهوری است که پس از پیامبر(صلوات الله علیه و آله) در قالب احکام شرعی در دین وارد شده، یا از آن کاسته شده است، به طوری که از کتاب و سنت و عمومات، سندی برای اثبات آن وجود ندارد.

4 تیر 1397

بدعت در دین و معیارهای تشخیص آن با نوآوری در امور دینی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران )

27 آذر 1396

بررسی مساله شبیه سازی انسان از دیدگاه فقهی و حقوقی و پزشکی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

28 فروردین 1396

نقش مادر در رشد و پرورش فرزند تا سن هفت سالگی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

23 فروردین 1396

جایگاه زنان در ادیان ابراهیمی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

21 فروردین 1396

بررسی دیدگاه شیعه و اهل سنت از منظر آیات و رویات و پاسخ به شبهات مطروحه

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

21 فروردین 1396

عوامل موثر بر تربیت در آثار شهید مطهری

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

21 اسفند 1395

بررسی فقهی و حقوقی ارتداد

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

16 اسفند 1395

توبه و آثار و برکات مادی و معنوی آن

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح 2 کارشناسی) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت خدیجه سلام الله علیها

15 اسفند 1395

  • تعداد رکوردها : 52