پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

کارگاه اشنایی با روش های مطالعه

کارگاه اشنایی با روش های مطالعه با حضور طلاب پایه اول در مدرسه معصومیه برگزار گردید.

6 خرداد 1397

کارگاه جستجوی منابع در اینترنت

کارگاه جست و جوی منابع در اینترنت با حضور طلاب پایه دوم در مدرسه معصومیه قرچک برگزار گردید.

6 خرداد 1397

کارگاه اشنایی با نرم افزارهای پژوهشی

به مناسبت هفته پژوهش کارگاهی با عنوان اشنایی با نرم افزارهای الکترونیکی باحضور30 طلبه برگزار شد.

21 دی 1396

نمایشگاه کتاب

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه کتاب در سطح مدرسه برگزارگردید.

19 دی 1396

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه فوق در مرداد ماه برگزار گردید . این کارگاه با هدف اشنایی طلاب با مقالات علمی و شیوه درست نگارشی ایجاد گردید و نحوه نگارش مقدمه و چکیده اموزش داده شد.

19 دی 1396

مسابقه کتابخوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ایجاد انگیزه در بین طلاب درجهت مطالعه کتب فراتر از کتب درسی مسابقه ای با عنوان کتاب تبلیغ شهید مطهری برگزار گردید.

19 دی 1396

  • تعداد رکوردها : 6