چهارشنبه - 2018 دسامبر 19 - 11 ربيع الثاني 1440 - 28 آذر 1397

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا(س)قیامدشت

اولین جلسه شورای پژوهشی مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها قیامدشت، جهت تصویب موضوع تحقیات پایانی طلاب، در تاریخ 1397/09/08ف در این مدرسه برگزار گردید.

18 آذر 1397

  • تعداد رکوردها : 2