جمعه - 2018 ژوئن 22 - 9 شوال 1439 - 1 تير 1397

کارگاه موضوع یابی

معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)قیامدشت در راستای تحقق اهداف پژوهشی ، اقدام به برگزاری کارگاهی با عنوان "موضوع یابی پایان نامه" نمود.

19 خرداد 1397

  • تعداد رکوردها : 1