يکشنبه - 2018 سپتامبر 23 - 13 محرم 1440 - 1 مهر 1397

علل خشونت جوانان و راه کارهای کنترل آن از دیدگاه اسلام

خشونت به معنی درشتی، زبری و تندخویی است که به عنوان یکی از رایج ترین معضلات دوره جوانی به ویژه در جوامع صنعتی و پیشرفته به شمار می رود.

28 دی 1396

اهمیت و سن بازی در تربیت کودک از نظر اسلام و روان شناسی

این مطالعه با هدف شناخت سن بازی کودک از دیدگاه اسلام و روان شناسی در سه فصل تنظیم گردیده و روش جمع آوری مطالب به شیوه توصیفی، کتابخانه ای در صدد پاسخ به این سؤال است که سن بازی کودک از نظر اسلام و روان شناسی چیست؟

28 دی 1396

آثار و پیامدهای بدعت در دین از منظر آیات و روایات

این مطالعه با هدف شناخت بدعت و پیامدهای آن در دین از دیدگاه آیات و روایات در چهار فصل تنظیم گردیده و روش جمع آوری مطالب به شیوه توصیفی، کتابخانه ای و درصدد پاسخ به این سوال است که بدعت و پیامدهای آن در دین از منظر آیات و روایات چیست؟

21 دی 1396

جایگاه عقل و احساس در انتخاب همسر

این مطالعه با هدف شناخت جایگاه عقل و احساس در انتخاب همسر از دیدگاه اسلام در سه فصل تنظیم گردیده و روش جمع آوری مطالب به شیوه توصیفی، کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که عقل و احساس چه جایگاهی در انتخاب همسر از دیدگاه اسلام دارند؟

21 دی 1396

سیره اجتماعی امام هادی(علیه السلام)

در این تحقیق به بررسی سیره ئ اجتماعی و مدیریتی امام هادی (علیه السلام ) پرداخته شده است.

21 دی 1396

تدلیس در نکاح از منظر فقه امامیه

عقد نکاح به عنوان تشکیل دهنده بنیان خانواده، باید بر اساس صداقت زن و شوهر و اطرافیان آنان ایجاد شود.

27 شهریور 1396

تجسم اعمال از ديدگاه ملاصدرا و علامه طباطبايي

نظريه تجسم اعمال، به تحليل چگونگي ارتباط ميان اعمال دنيوي وجزاي اخروي مي پردازد

27 شهریور 1396

حکم غنا از منظر فریقین

به اتفاق همۀ فقهای امامیه موسیقی و غنای مطرب و فسادانگیز حرام قطعی است.

27 شهریور 1396

نقش دعا در شفا بخشی بیماری های جسمی و روحی با تکیه بر آموزه های دینی

دعا خواندن و ذکر گفتن تاثیر فراوانی بر جسم و روح انسان دارد من جمله فشار خون را پایین می آورد، ضربان قلب را آرام می کند و از بیماری های مرتبط با سامانه دفاعی بدن پیشگیری می کند.

27 شهریور 1396

قربانی ومراسم آن در دین اسلام و یهود

قربانی یک آیین تاریخی و دینی است که در آن بشر به منظور تثبیت یا تجدید ارتباط درست بشری به فرمان الهی موجودی جاندار یا بی جان پیشکش (تقدیم) می کند.

21 شهریور 1396

  • تعداد رکوردها : 180