پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

آب و جلوه های آن از دیدگاه قرآن

در این تحقیق جلوه های ملکی و ملکوتی آن را بررسی کردیم که در جلوه های ملکی آن به بررسی جنبه های باران و دریا پرداختیم و در جلوه های ملکوتی آن با استناد به روایات و مراجعه به تأویلات قرآنی به این رسیدیم که منظور از این آب جسم سیال معروف نیست، بلکه گاهی نماد حق است و گاهی نماد محبت و در نتیجه ولایت.

28 فروردین 1397

ریشه ی تفکرات بهاییت و تاثیر آن در ساختار تعاملات سیاسی اجتماعی ایران

با مطالعه ی این پژوهش خواهیم دانست در عرض یکصد سال اخیر، بابیان و بهاییان ایران همیشه از خط مشی سیاسی انگلستان در شرق پیروی کرده اند و رهبری بهاییت خط مشی آن همواره بین تزاری انگلیس و امریکا دست به دست شده است.

28 فروردین 1397

حق آزادی بیان در اسلام وغرب بیان تفاوتهای آنها

در این تحقیق آزادی بیان در اسلام وغرب با بیان تفاوت ها وارائه راه کارها مورد بررسی قرار گرفته است،به این منظور اهداف مورد نظر ترسیم وبرای رسیدن به هر کدام از اهداف فوق سوالات وفرضیاتی مطرح گردید

28 فروردین 1397

عملکردفرهنگی-سیاسیوهابیت برعلیه شیعه وسنی در عصر حاضر

وهابیت برای ترویج عقاید وافکارش فعالیت های گسترده ی فرهنگی وسیاسی در میان مسلمانان وشیعیان انجام می دهد.ایشان با در پیش گرفتن چنین سیاستی ،قصد دارد تا مهمترین سرمایه مسلمین را که وحدت و انسجام می باشد را از بین ببرد، موج اسلام هراسی و شیعه ستیزی را گسترش دهد. اما این دست اندازی های وهابیون در برابر تقریب مذاهب اسلامی نتیجه بخش نخواهد بود . بلکه مسلمانان با آگاهی هر چه بیشتر بر عله یک دشمن واحد آن هم استکبار جهانی متحد می شوند .

28 فروردین 1397

جایگاه زن در اسلام و فمینیسم

در تحقیق حاضر ، اندیشه اصیل اسلامی در باره نقش زن در حیات انسانی و مقایسه آن با نظر مکاتب غربی از جمله اندیشه منحط فمینیسم مورد بررسی قرار گرفته است

28 فروردین 1397

عملکرد معاویه در جنگ صفین

حلیل عوامل به قدرت رسیدن معاویه ،چگونگی استقرار تسلط او بر منطقه ، عملکرد وی درسوء استفاده از قتل عثمان تا قبل از جنگ،شیوه های مبارزاتی معاویه در جنگ صفین از جمله مطالبی است که دراین تحقیق به آن پرداخته شده است .

28 فروردین 1397

شناخت نفس و تزکیه ی آن در اخلاق اسلامی

شناخت نفس وتزکیه آن ، عوامل وموانعی که سد راه تزکیه نفس می شود از مباحثی است که دراین تحقیق به آن پرداخته شده است.

28 فروردین 1397

ولایت فقیه و زمینه سازی ظهور

حاکمیت ولایت فقیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فتح باب جدیدی درحوزه ی اندیشه ی سیاسی شیعه است.ما معتقدیم در وضعیت کنونی جامعه ی ما ولایت فقیه ، عمود خیمه ی اسلام است و حفظ آن مایه ی حیات و رونق اسلام و ارزش های اسلامی درجامعه است .

28 فروردین 1397

حاملان عصمت زندگی نامه مادران چهارده معصوم

مهمترین وبیشترین نقش مادرر، تربیت و مهرورزی به فرزندانش است که خداوند این را به عنوان یک ودیعه الهی به زنان عطا کرده است .مادان ائمه اطهار (ع) در حد والای این خصوصیت بوده ونقش آنها خود شایسته بودند که مادر چنین فرزندان والایی شدند وهمگی برگزیده از جانب خداوند بوده اند .

28 فروردین 1397

بررسی سوگندهای الهی در قران

اقسام و احکام سوگند های الهی در قرآن ، فلسفه و اسرار آنها از دیدگاه کتب تفسیری مطالبی هستند که دراین تحقیق به آن پرداخته شده است .

28 فروردین 1397

  • تعداد رکوردها : 21