چهارشنبه - 2019 ژانوِيه 23 - 17 جمادي الاول 1440 - 3 بهمن 1397

بررسي مكاتب تفكيك و نقش آن در مهجوريت فلسفه در حوزه هاي علميه

انسان در مواجهه با جریان های نوظهور در عرصه علم و دانش با به کارگیری سلاح عقل و خرد ورزی در ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قدرت آراء مختلف توانا گشته و می تواند سره را از ناسره تمییز دهد.

1 آبان 1395

رگزاری جلسه دفاع پایان نامه «موانع خداباوری در آیات و روایات» در مجتمع کوثر

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر ، جلسه دفاع تحقیق پایانی یکی از طلاب سطح۲ برگزار شد. رضایی معاون پژوهش کوثر، گفت: تحقیق پایانی مرضیه سادات نکومنش از طلاب سطح۲ با موضوع «موانع خداباوری در آیات و روایات» با راهنمایی خانم دکتر رمضانی و با داوری خانم دکتر ارفع موفق به کسب نمره ۱۸ گردید.

14 شهریور 1395

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه « جامعه مهدوی تکامل یافته جامعه بشری» در مجتمع کوثر

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح ۳ در رشته کلام اسلامی برگزار شد. صیادی معاون پژوهش کوثر گفت:پایان نامه خانم الهام نصرت زادگان از طلاب سطح ۳ با موضوع « جامعه مهدوی تکامل یافته جامعه بشری » با راهنمایی حجت الاسلام حسن معلمی و استاد مشاور حجت الاسلام مسلم محمدی و با داوری حجت الاسلام محمدمهدی موفق به کسب نمره ۱۹/۵ گردید.

21 تیر 1395

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «تسبیح موجودات از منظر علامه طباطبایی وشاگردان» در مجتمع کوثر

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته فلسفه اسلامی برگزار شد.

29 اردیبهشت 1395

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه با موضوع «نقد پلورالیسم نجات و صدق از دیدگاه نهج البلاغه»

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته کلام اسلامی برگزار شد.

26 اردیبهشت 1395

دفاع پايان نامه سطح سه 26 ارديبهشت در مجتمع کوثر

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاعیه سطح 3در رشته کلام اسلامی خبرداد.

26 اردیبهشت 1395

آثار اجتماعی و اقتصادی ربادر آیات و روایات

به طور کلی ربا یک مقوله و بحثی است که همیشه مورد نفرت اسلام بوده است. رباخواری هم در قرآن و هم در روایات معصومین علیهم السلام بسیار نکوهش شده است.

29 دی 1394

تاثیر سبک زندگی اسلامی برکاهش گناهان فردی

سبک زندگی اسلامی در حوزه مطالعات فرهنگی به مجموعه رفتارها، ارزش ها و آداب و رسوم مشترک و ارزش های هر فرد که به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی توجه دارد و برای انسان ها یک شاکله کلی فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و ... را پدید آورد

21 مهر 1394

الگوی تفریح سالم از دیدگاه اسلام و روانشناسی

انسان در انجام کارهای خود نيازمند انرژی است؛ انرژی جسمی از طريق خوراک تأمين می شود اما انرژی روحی از طريق تفريح و شادی و نشاط بازيافت می شود.

29 شهریور 1394

راههای رفع خطورات فکری در نماز

نماز مهم ترین عمل عبادی انسان و معیار قبولی سایر اعمال است. اقامه نمازی که مرضی رضای خداوند باشد، مستلزم رعایت آداب ظاهری و باطنی آن است. در بین آداب باطنی، حضور قلب اهمیّت خاصّی دارد و در احادیث شریف بر تحصیل آن تأکید شده است. لذا باید دید حضور قلب چیست؟

29 شهریور 1394

  • تعداد رکوردها : 98