شنبه 1 ارديبهشت 1397 - 6 شعبان 1439 - 2018 آوريل 21 - ساعت 18:27
نقش شغل های حلال و مکروه در روح آدمی

مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی(ره) در گفتاری با موضوع تربیت در محیط شغلی اثرگذاری دو شغل حلال و مکروه بر روح آدمی را تشریح کرده اند؛آیت الله آقا مجتبی تهرانی در این خصوص بیان داشته اند: موضوع تربیت در محیط شغلی همان نکته ای است که ما در باب تربیت می گوییم، انسان باید مواظب چیزهایی که بر روی روش و ملکات او تأثیر می گذارند باشد؛ لذا چون این شغل ها بر روی روح انسان اثر منفی گذاشته و به آدمی ملکه و روشی می دهد که زشت است، به ضرر انسان بوده و مکروه است.

بهار 77 سالگی رهبر شجاع، مقتدر و فرزانه انقلاب امام خامنه ای عزیز مبارکباد قطره ای بصیرت برگرفته از کلام امام صادق(علیه السلام)