پنج شنبه - 2018 دسامبر 13 - 5 ربيع الثاني 1440 - 22 آذر 1397

شـخـصیـت شـنـاسـی یاران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) (حر بن ریاحی، حبیب بن مظاهر، زهیر بن قین)

تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي) عنوان شـخـصیـت شـنـاسـی یاران حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) (حر بن ریاحی، حبیب بن مظاهر، زهیر بن قین) استاد راهنما دکتر فرزانه سادات نیکوبرش استاد داور خانم دکتر رضایی سرشت پژوهشگر محدثه کنی زمستان 1396

20 اسفند 1396

هـدایت الهی در صحیفه سجادیه جامعه

تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی) عنوان: هـدایت الهی در صحیفه سجادیه جامعه استاد راهنما : سرکار خانم فریبا شهیدی فر استاد داور: سرکار خانم پژوهشگر: رحیمه صادقپور تاریخ دفاع: 1396

20 اسفند 1396

عرصه های پیشرفت فرهنگی بر مبنای الگوپذیری از ولایت فقیه

تحقيق پاياني سطح دو (كارشناسي) عنوان عرصه های پیشرفت فرهنگی بر مبنای الگوپذیری از ولایت فقیه استاد راهنما دکتر خدیجه بوترابی استاد داور دکتر فرزانه سادات نیکوبرش پژوهشگر مریم جعفری منفرد زمستان 1396

19 اسفند 1396

بررسی تکلّم خدا با موجودات ذی شعور در آیات و روایات

عنوان بررسی تکلّم خدا با موجودات ذی شعور در آیات و روایات استاد راهنما سرکار خانم صائب نیا استاد داور سرکارخانم ارفع پژوهشگر مینا دهقان نیری زمستان 1396

6 اسفند 1396

عوامل و آثار اقتدار حکومت از منظر اسلام با رویکردی بر جمعیت

عنوان عوامل و آثار اقتدار حکومت از منظر اسلام با رویکردی بر جمعیت استاد راهنما سرکار خانم عذرا خلیلی استاد داور دکتر فاطمه سادات ارفع پژوهشگر اعظم فشکی فراهانی پاییز 1396

6 اسفند 1396

جـنـگ نـرم و تاثیر آن بر خانواده مسلمان

جـنـگ نـرم و تاثیر آن بر خانواده مسلمان استاد راهنما دکتر فرزانه سادات نیکوبرش استاد داور سرکار خانم عذرا خلیلی پژوهشگر سیده مرجان کمال آرا تابستان 1396

2 آبان 1396

پاسخگویی فقه پویا به مسایل خانواده (عـده، زنـا)

پاسخگویی فقه پویا به مسایل خانواده (عـده، زنـا) استاد راهنما دکتر عذرا خلیلی استاد داور دکتر حوریه خدایی پژوهشگر تکتم افضل پور تابستان 1396

2 آبان 1396

رابـطـه حقـوق جـزا بـا مبـانی اخـلاق اسـلامـی

عنوان رابـطـه حقـوق جـزا بـا مبـانی اخـلاق اسـلامـی استاد راهنما سرکار خانم عذرا خلیلی استاد داور دکتر حوریه خدایی پژوهشگر سمیه اکبری تابستان 1396

2 آبان 1396

نـقـش ایـثــار در امنیت ملی از دیدگاه اسلام

نـقـش ایـثــار در امنیت ملی از دیدگاه اسلام استاد راهنما دکتر فرزانه سادات نیکوبرش استاد داور دکتر فاطمه سادات ارفع پژوهشگر ندا اکبری تابستان 1396

2 آبان 1396

نقش امر به معروف و نهی از منکر در رسیدن به حیات طیبه

نقش امر به معروف و نهی از منکر در رسیدن به حیات طیبه استاد راهنما دکتر خدیجه بوترابی پژوهشگر سیده خیرالنساء هاشمیان تابستان1396

2 آبان 1396

  • تعداد رکوردها : 115