پنج شنبه - 2018 ژوئن 21 - 8 شوال 1439 - 31 خرداد 1397

نشست تخصصی عفاف در کلام

مدرسه علمیه حضرت فاطمه سلام ا...علیهادر نظر دارد پس از برگزاری چند نشست در رابطه با مسأله «عفاف» نشستی با عنوان «عفاف در کلام»برگزار نماید.

22 فروردین 1397

تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی

تشکیل جلسه دفاع از تحقیق پایانی برای دو نفر از طلاب

22 آذر 1396

فضیلت ماه رمضان در صحیفه سجادیه

تحقیق پایانی سرکار خانم فاطمه یوسفی گلوردی با عنوان«فضیلت ماه رمضان در صحیفه سجادیه»

31 شهریور 1395

سیره اخلاقی برخورد با اسیر جنگی و احکام فقهی آن در اسلام

تحقیق پایانی سرکارخانم مریم مزینانی باعنوان«سیره اخلاقی برخورد با اسیر جنگی و احکام فقهی آن در اسلام»

31 شهریور 1395

جایگاه امامت از منظر شیخ کلینی

تحقیق پایانی سرکارخانم فائزه کوشکباغی باعنوان«جایگاه امامت از منظر شیخ کلینی»

17 شهریور 1395

شاخص ها و آثار دیپلماسی اقتدار از دیدگاه امام خمینی (رحمة الله علیه) و امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)

تحقیق پایانی سرکارخانم اکرم نیکوگفتار با عنوان«شاخص ها و آثار دیپلماسی اقتدار از دیدگاه امام خمینی (رحمة الله علیه) و امام خامنه ای (حفظه الله تعالی)»

16 شهریور 1395

اطلاعیه جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س)

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت فاطمه(س)در روز شنبه 95/6/13

10 شهریور 1395

نماز و اهمیت آن از دیدگاه امام سجاد(ع) و راهکارهای گسترش آن

تحقیق پایانی سرکارخانم فاطمه فیض آبادی با عنوان«نماز و اهمیت آن از دیدگاه امام سجاد(ع) و راهکارهای گسترش آن»

30 خرداد 1395

منجی گرایی در دین یهود وتأثیر آن بر عملکرد یهودیان

تحقیق پایانی سرکارخانم ام البنین دهقانی با عنوان«منجی گرایی در دین یهود وتأثیر آن بر عملکرد یهودیان»

30 خرداد 1395

حدود جزع و فزع در عزاداری اهل بیت(ع) از منظر فقه امامیه

تحقیق پایانی با عنوان "جزع، فزع، عزاداری، اهل بیت، فقه امامیه"

13 بهمن 1394

  • تعداد رکوردها : 234