يکشنبه - 2018 سپتامبر 23 - 13 محرم 1440 - 1 مهر 1397

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار شد

3 مرداد 1397

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

3 مرداد 1397

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

29 اردیبهشت 1397

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره علامه حلّی

گزارش واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در رابطه با مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره علامه حلّی

16 بهمن 1396

اعلام برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی با داوری سرکارخانم خدایی درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها برگزار خواهد شد

25 دی 1396

ارتباط نماز با رستگاری انسان از منظر آیات و روایات

تحقیق پایانی با عنوان ارتباط نماز با رستگاری انسان از منظر آیات و روایات-مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

27 بهمن 1394

آراء ظاهرگرایی از منظر آیات و روایات

تحقیق پایانی با عنوان آراء ظاهرگرایی از منظر آیات و روایات-مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

26 دی 1394

راه های دست یابی به حسن ظن و آثار آن از دیدگاه آیات و روایات

تحقیق پایانی با عنوان راه های دست یابی به حسن ظن و آثار آن از دیدگاه آیات و روایات-مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1 مهر 1394

علل ولایت گریزی یهود در عصر حضرت موسی علیه السلام در آیات قرآن و روایات

تحقیق پایانی با عنوان علل ولایت گریزی یهود در عصر حضرت موسی علیه السلام در آیات قرآن و روایات-مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

30 شهریور 1394

آثار مادی و معنوی طلاب رزق حلال و حرام از دیدگاه قرآن و سنت

تحقیق پایانی با عنوان آثار مادی و معنوی طلاب رزق حلال و حرام از دیدگاه قرآن و سنت -مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

19 شهریور 1394

  • تعداد رکوردها : 150