چهارشنبه - 2019 ژولاي 24 - 22 ذيقعده 1440 - 2 مرداد 1398
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت