سه شنبه - 2020 آگوست 04 - 15 ذيحجه 1441 - 14 مرداد 1399
ارزیابی عملکرد معاونت های مدیریت حوزه علمیه خواهران تهران
معاونت آموزشی
معاونت پژوهشی
معاونت فرهنگی
معاونت اداری مالی
ساماندهی و نظارت