يکشنبه - 2020 اکتبر 25 - 9 ربيع الاول 1442 - 4 آبان 1399

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم رئيسي رشته تفسیر ،مورخ1/7/99 برگزار می گردد.

1399/7/1

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم كجوري نژاد رشته تفسیر ،مورخ24/6/99 برگزار می گردد.

1399/6/24

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم كياهور رشته تفسیر ،مورخ18/6/99 برگزار می گردد.

1399/6/18

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم كاظمي مقدم رشته تفسیر ،مورخ18/6/99 برگزار می گردد.

1399/6/18

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم محمدتقي زاده رشته تفسیر ،مورخ5/6/99 برگزار می گردد.

1399/6/4

برگزاری دفاع پایان نامه با موضوع «مفهوم نجات از منظر متکلمان امامیه و متکلمان مسیحی» در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته کلام اسلامی 92 برگزار شد.

1398/11/5

برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی سطح سه با موضوع " مبانی فقهی و حقوقی آزمایشات پزشکی بر روی انسان و قرار دادهای ناشی از آن " در مجتمع کوثر

کیاهور معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه در سطح3 با موضوع « مبانی فقهی و حقوقی آزمایشات پزشکی بر روی انسان و قرار دادهای ناشی از آن » خبر داد.

1398/11/5

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم حسینی رشته تفسیر ،مورخ2/11/98 برگزار می گردد.

1398/10/29

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم جمشیدیها رشته تفسیر ،مورخ28/10/98 برگزار می گردد.

1398/10/22

دفاع پایان نامه با موضوع " ارائه نظام مطالعاتی نوین در خصوص معاد در بررسی دیدگاه کلامی امامیه " در مجتمع کوثر

جلسه دفاع از پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 با موضوع " ارائه نظام مطالعاتی نوین در خصوص معاد در بررسی دیدگاه کلامی امامیه " طی روز شنبه 7 دی ماه برگزار شد.

1398/10/10

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم احمدی رشته تفسیر ،مورخ13/7/98 برگزار می گردد.

1398/7/10

دفاع پایان نامه سطح 3 با موضوع" تربیت جنسی کودکان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه"

جلسه دفاع از پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 با موضوع" تربیت جنسی کودکان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه" طی روز 31 شهریور در مجتمع کوثر برگزار شد.

1398/7/3

دفاع پایان نامه با عنوان " بررسی تطبیقی راه های دستیابی به سعادت در تفسیر نمونه و فی ظلال القرآن "

جلسه دفاع از پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در یک از طلاب 30 شهریور ماه جاری در مجتمع کوثر برگزار شد.

1398/7/3

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم حکیم آبادیان رشته تفسیر ،مورخ 27/6/98 برگزار می گردد...

1398/6/27

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم خوش نیت رشته تفسیر ،مورخ 30/6/98 برگزار می گردد...

1398/6/27

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم منصوره شفیعی طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

1398/6/26

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم مری رشته کلام ،مورخ 26/6/98 برگزار می گردد.

1398/6/24

قیام ابومسلم خراسانی نقد ها و تمجیدها

تحقق پایانی با عنوان قیامابومسلم خراسانی نقدها و تمجید ها توسط خانم صدیقه دشتی در شهریور ماه 98 دفاع گردید .

1398/6/16

آثار عدم پذیرش ولایت الهی از دیدگاه قرآن و روایات

تحقیق پایانی با عنوان آثار عدم پذیرش ولایت الهی از دیدگاه آیات و روایات توسط خانم زهرا تقی زاده تدوین گردید و در شهریور 98 دفاع شد .

1398/6/16

نشانه شناسی وآثار حسادت از منظر قرآن و روایات

تحقیق پایانی با عنوان نشانه شناسی وآثار حسادت از منظر قرآن و روایات توسط خانم مرضیه ولی اللهی در شهریور 98 دفاع شد .

1398/6/12

مبانی تربیت از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه)

تحقیق پایانی با عنوان مبانی تربیت از منظر امام خمینی (رحمه الله علیه) در شهریور ماه سال 98 توسط خانم فریبا مظهری در حوزه علمیه نجمه خاتون سلام الله علیها دفاع شد .

1398/6/12

بعد معرفتی و رفتاری ابرار در قرآن

تحقیق پایانی با عنوان " بعد معرفتی و رفتاری ابرار در قران " در تاریخ 98/6/12 توسط خانم مینا حیدری تنظیم و دفاع شد .

1398/6/12

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم فرحناز شیرزاده طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

1398/5/5

جلسه دفاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه طلاب مدرسه علمیه کوثر ورامین با داوری خانم دکتر شاکری

1398/5/3

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم هدایتی رشته کلام ،مورخ 31/4/98 برگزار می گردد.

1398/5/1

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم جعفرزاده رشته کلام ،مورخ 31/4/98 برگزار می گردد.

1398/4/28

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم پهلوانی طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

1398/3/22

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم آقایی کماکلی طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

1398/3/18

دفاع پایان نامه با موضوع «نقد و بررسی حقیقی یا نمادین بودن داستان های قرآن از منظر آیات و روایات» در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته تفسیر وعلوم قرآنی در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد.

1398/3/13

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت جلسه دفاعیه تحقیق پایانی برگزار شد.

1398/3/1

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم مومن هروی سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

1398/2/15

نشست پیش همایش گام دوم انقلاب در مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(علیه السلام)

اولیین نشست پیش همایش گام دوم انقلاب در مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(علیه السلام) برگزار شد.

1398/2/8

جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت ولی عصر(عج).

1398/2/7

دفاعیه تحقیق پایانی

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی باعنوان خدعه و خدعه کنندگان در آیات و روایات برگزار شد.

1398/1/27

کارگروه بررسی موضوع پایان نامه های طلاب رشته ی مطالعات اسلامی زنان

تشکیل جلسه کارگروه بررسی موضوع پایان نامه های طلاب رشته ی مطالعات اسلامی و تصویب موضوعات

1398/1/20

برگزاري جلسه دفاعيه سركار خانم زكيه عليزاده

برگزاري جلسه دفاعيه سركار خانم زكيه عليزاده

1397/12/27

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاعیه سرکارخانم قوامی نصر

1397/12/12

برگزاری جلسه دفاعیه طلاب

اطلاعرسانی زمان برگزاری جلسه دفاعیه طلاب

1397/12/11

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/12/11

جلسه دفاع پایان نامه

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه در مدرسه علمیه زهرای اطهر (سلام الله علیها)

1397/11/14

تشکیل اولین جلسه کارگروه تخصصی پایان نامه در رشته تفسیر و علوم قرآنی مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(علیه السلام)

اولین جلسه کارگروه تخصصی تصویب موضوعات پایان نامه در مرکز تخصصی امام حسن مجتبی(علیه السلام) برگزارشد. در این جلسه موضوعات 8 نفر از طلاب با گرایش تفسیر و علوم قرآنی بررسی شد.

1397/11/11

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی محبوبه دین دار فریمانی

1397/11/9

دفاع پایان نامه با موضوع « استنباط­های فقهی از آیات الاحکام غیرمشهور » در مجتمع کوثر

پایان نامه ربابه علی محمدزاده از طلاب سطح 3 با موضوع « استنباط­های فقهی از آیات الاحکام غیرمشهور » با راهنمایی حجت الاسلام دکتر روحی و با داوری دکتر شاکری موفق به کسب نمره 18/5 شد.

1397/11/8

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم ابراهیمی در تاریخ 97/11/1درمدرسه علمیه مشکوه اندیشه

به گزارش روابط عمومی مدرسه علمیه مشکوه اندیشه ،عباسی معاون پژوهش از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم کبری ابراهیمی با عنوان: عوامل موثر در همراهی مردم باحکومت مامون در تاریخ 97/11/1 با راهنمایی خانم دکتر ام البنبن خالقیان و داوری خانم مریم رضایی سرشت در سالن جلسات مدرسه مشکوه اندیشه خبر داد .وی در ادامه افزود این پایان نامه با نمره 20حائز رتبه برترگردید.

1397/11/1

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی در روز شنبه مورخ 29/10/97

1397/10/30

دفاع پایان نامه با موضوع « بررسي ديدگاه هاي تفسيري محمد عابد الجابري در كتاب المدخل الي القرآن الكريم»

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته تفسیر با موضوع « بررسي ديدگاه هاي تفسيري محمد عابد الجابري در كتاب المدخل الي القرآن الكريم» برگزار شد.

1397/10/28

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم رضایی رشته تفسیر ،مورخ 27/10/97 برگزار می گردد...

1397/10/26

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم درزی رشته تفسیر ،مورخ 29/10/97 برگزار می گردد...

1397/10/26

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم جهانی رشته کلام ،مورخ 30/10/97 برگزار می گردد...

1397/10/26

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم نیکوبیان رشته تفسیر ،مورخ 26/10/97 برگزار می گردد.

1397/10/23

کارگاه روش تحقیق و موضوع یابی

برگزاری کارگاه روش تحقیق و موضوع یابی

1397/10/22

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم فرامرزی رشته فقه و اصول ،مورخ 26/10/97 برگزار می گردد.

1397/10/22

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم کاظمی مورخ 25/10/97 برگزار می گردد.

1397/10/19

برگزاري جلسه دفاعيه سركار خانم مسعودی

برگزاري جلسه دفاعيه سركار خانم مسعودی

1397/10/19

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم منصوروار رشته تفسیر ،مورخ 17/10/97 برگزار می گردد.

1397/10/12

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه

1397/10/6

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاعیه سرکار خانم احمدخان

1397/10/2

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاع سرکار خانم پور محمد

1397/9/30

دفاع طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآنی

دفاعیه سرکار خانم بختیاری

1397/9/30

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 2 مدرسه علمیه حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) ، خانم شاه علی مورخ 25/9/97 برگزار می گردد.

1397/9/21

دفاع پایان نامه با موضوع « فرآیند آموزش معاد با تاکید برتفسیر تنزیلی » در مجتمع کوثر

پایان نامه فاطمه رضایی از طلاب سطح 3 با موضوع « فرآیند آموزش معاد با تاکید برتفسیر تنزیلی » با راهنمایی حجه الاسلام دکتر محمد (کاوس)روحی بیرق و با داوری حجه الاسلام دکتر مهراب صادق نیا موفق به کسب نمره 19 شد.

1397/9/18

دفاع پایان نامه با عنوان « بررسی قرآنی عملکرد پیامبر در تبدیل تهدیدهای اجتماعی سیاسی به فرصت » در مجتمع کوثر

جلسه دفاع پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 در رشته تفسیر طی روز 17 آذرماه جاری برگزار شد.

1397/9/18

جلسه دفاع از تحقیق پایانی

به استحضار میرساند جلسه دفاع از تحقیق پایانی خانم ها ، فاطمه سادات میرمحمدی،فائزه شهرازیان و سمیه فاضلی نشلی با حضور استاد داور سرکار خانم "صائب نیا" و خانم نیکو برش در روز چهارشنبه مورخ 30/08/97 از ساعت 11:30 صبح برگزار میگردد.

1397/9/17

دفاعیه طلبه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه خانمها عسگریان شاد و گنجی مطلق

1397/9/11

تقدیر از طلاب کتابخوان

اعلام طلاب برتر کتابخوان درمدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/9/3

دفاعیه خانم پوررسول طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

دفاعیه خانم پوررسول طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآنی

1397/8/22

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم باقرپور رشته کلام ،مورخ 9/8/97 برگزار می گردد.

1397/8/5

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/29

دفاعیه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم منتظری رشته تفسیر و علوم قرآن

1397/7/10

برگزاری جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

برگزاری جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/7

برگزاري جلسه دفاعيه در مدرسه علميه امام خميني(ره)

جلسات دفاعيه طلاب با حضور مدير مدرسه،اساتيد داور و راهنما و معاون پژوهش مدرسه برگزار گرديد.

1397/7/4

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/4

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/3

دفاع تحقیق پایانی با موضوع رابطه اعمال با مزاج انسان از دیدگاه طب اسلامی در مجتمع کوثر

معاون پژوهش کوثر، از برگزاری جلسه دفاع تحقیق پایانی در سطح ۲ با موضوع رابطه اعمال با مزاج انسان از دیدگاه طب اسلامی در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1397/7/3

اطلاعیه جلسه دفاعیه سطح3 مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام)

دفاعیه طلاب سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم باقری رشته تفسیر،مورخ 11/7/97 و خانم هاتفی، رشته کلام، مورخ12 /7/97 برگزار می گردد.

1397/7/3

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/2

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه کوثر ورامین ، این جلسه روز چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه با داوری دکتر طوبی شاکری برگزار شد .

1397/7/1

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها

1397/7/1

جلسه دفاعیه مدرسه علمیه الغدیر تهران

جلسه دفاعیه مدرسه علمیه الغدیر خواهران (تهران)

1397/6/27

دفاع پایان نامه با عنوان حجیت عرف در تطبیق و تعیین مفاهیم با رویکرد نظر امام خمینی (ره) در مجتمع کوثر

معاون پژوهش کوثر از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 دوشنبه 26 شهریور ماه در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر خبر داد.

1397/6/27

دفاع پایان نامه با عنوان شیوه های مهرورزی در خانواده از نظر اسلام

جلسه دفاع از پایان نامه یکی از طلاب سطح 3 دوشنبه 26 شهریور ماه در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر برگزار شد.

1397/6/27

برگزاری جلسه دفاعیه زهرا خزایی

جلسه دفاعیه زهرا خزایی با موضوع آثار نظریه حرکت جوهری در نظام حکمت صدرایی با راهنمایی دکتر زینب نادی و داوری دکتر زینب مبصری برگزار شد .

1397/6/27

اعلام نتایج 29 جلسه دفاعیه

اعلام نتایج بیست نهمین جلسه دفاعیه طلاب مدرسه علمیه نورالزهرا(س) مورخه 97/4/17

1397/6/26

شرکت در 31 نمایشگاه بین المللی کتاب

بازدید و خرید از 31 نمایشگاه بین المللی کتاب

1397/6/25

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه

30 جلسه دفاعیه طلاب خانم ها سمانه قاسمی و فاطمه ملکی

1397/6/25

جلسه دفاعیه مدرسه علمیه الغدیر تهران

جلسه دفاعیه مدرسه علمیه الغدیر تهران (خواهران)

1397/6/24

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت

1397/6/24

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت

1397/6/21

حضور معاونت پژوهش و طلاب پایه پنجم مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها قیامدشت در جلسه دفاعیه مدرسه فاطمیه سلام الله علیها پاکدشت

معاونت پژوهش و طلاب پایه پنجم مدرسه علمیه الزهرا سلام الله علیها قیامدشت در جلسه دفاعیه مدرسه فاطمیه سلام الله علیها پاکدشت که در تاریخ ۲۱ شهریور برگزار گردید، شرکت نمودند.

1397/6/21

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیقات پایانی

برگزاری جلسه دفاعیه 4 تحقیق پایانی مدرسه علمیه فاطمیه(س) پاکدشت

1397/6/14

جلسه دفاع از تحقیق پایانی

جلسه دفاع از تحقیق پایانی طلاب سطح 2 در مدرسه علمیه حضرت فاطمه (س) برگزار می گردد.

1397/6/14

جلسه دفاع ازتحقیق پایانی سطح 2

جلسه دفاع از تحقیق پایانی سه نفر از طلاب سطح دو این مدرسه با حضور استاد داور جناب آقای دکتر هادی وکیلی در روز چهارشنبه مورخ 14/06/97 از ساعت 9:30 صبح برگزار میگردد.موضوعات طلاب به شرح ذیل می باشد:

1397/6/13

دفاعیه سطح3 رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاعیه سرکار خانم میرفارسی رشته تفسیر و علوم قرآن

1397/6/7

  • تعداد رکوردها : 318