يکشنبه - 2020 سپتامبر 27 - 10 صفر 1442 - 6 مهر 1399
17050رکورد در مدت زمان 0.702ثانیه
عبارت مورد جستجو :
زمانی میتوانیم ازاین آسیب ها در امان باشیم که آگاهی های لازم را در این مسیر کسب کرده باشیم ما باید باطنی حسینی داشته تا به ظاهر حسینی برسیم.ما باید خود مراقبتی داشته وتمامی رفتارمان را با آرمان های ولی امرمان بسنجیم .
دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم کجوری نژاد رشته تفسیر ،مورخ24/6/99 برگزار می گردد.
افطاری 15 شهریور 1399 10:45
افطاری در شب میلاد امام حسن علیه السلام
بی شک در انقلاب حسینی نمادها وشعائر بسیاری وجود داشته که نمایانگر مظلومیت وحقانیت قیام امام حسین (علیه السلام)است از مهمترین نمادها پای بندی به پوشش کاملا اسلامی برای زنان حتی در سخترین شرایط این استقامت پس تداعی معانی بلند ونشان دهنده پر رمز وراز بودن حکمت اسلامی است.
دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم کاظمی مقدم رشته تفسیر ،مورخ18/6/99 برگزار می گردد.
وظیفه ما شیعیان سنگین است تاجایی که در مراسمات عزاداری باید حقیقت ناب حسینی را نشان داده وتمامی بدعت ها وانحرافات را از مسیر این نهضت جهانی برداریم.
معرفت به دین باید کلی و جامع باشد و فقط در نماز و حجاب خلاصه نمی شود. مسئله مهم در دینداری شناخت کافی در تمامی مباحث که از طریق کسب معرفت و شناخت حاصل میشود.
ارتباط قلبی با امام زمان نباید گسسته شود همان گونه که از قلب ،خون به همه اعضا می رود واگر عضوی قطع یا سیاه شود پس غفلت از امام زمان موجب از دست رفتن حیات معنوی ومرگ جاهلیت است واتصال وارتباط با حضرت موجب حیات معنوی است
در مورد فلسفه ابتلائات آگاه ساختن ما به جهل خودمان است ،گاهی دچار غفلت هستیم وبا این امتحان کردن به خودمان میاییم تا در مسیر درست قرار گیریم.گاهی در گذشته کاری کرده ایم واصلاح امور نکردیم واین امتحانات سبب میشود اصلاح امور کنیم. امتحان شدن، لطف الهی وباعث رشد به شرط پیروزی در مسیر است
زمانی میتوانیم ازاین آسیب ها در امان باشیم که آگاهی های لازم را در این مسیر کسب کرده باشیم ما باید باطنی حسینی داشته تا به ظاهر حسینی برسیم.ما باید خود مراقبتی داشته وتمامی رفتارمان را با آرمان های ولی امرمان بسنجیم .
  • تعداد رکوردها : 17050