جمعه - 2020 آوريل 10 - 17 شعبان 1441 - 22 فروردين 1399
16574رکورد در مدت زمان 0.670ثانیه
عبارت مورد جستجو :
کمک به بیماران کرونایی در مرکز نیکوکاری مدرسه علمیه امام خمینی (ره) - مرحله چهارم
کمک به بیماران کرونایی در مرکز نیکوکاری مدرسه علمیه امام خمینی (ره) - مرحله سوم
گزارش مالی 2 9 فروردین 1399 16:19
گزارش مالی
گزارش مالی 9 فروردین 1399 15:56
گزارش مالی
کمک به بیماران کرونایی در مرکز نیکوکاری مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
فعالیت های جهادی طلاب و مسئولان مدرسه علمیه امام خمینی (ره)
در مواقع سردرد خصوصاً سردردهای با منشا سینوسی 1-3 قطره روغن کنجد در هر منفذ بینی در حالیکه سر به عقب است، چکانده می شود و فرد به مدت فرستادن 110 صلوات در همان وضعیت باقی می ماند، سپس به حالت سجده قرار می گیرد و 40 تا صلوات فرستاده تا روغن بر گردد و به طور طبیعی شستشو صورت می گیرد.
  • تعداد رکوردها : 16574