سه شنبه - 2020 مي 26 - 4 شوال 1441 - 6 خرداد 1399
16667رکورد در مدت زمان 16.09ثانیه
عبارت مورد جستجو :
همایش پویندگان معرفت 20 اردیبهشت 1399 10:16
همایش پویندگان معرفت
برگزاری طرح اکرام مومنانه مساجد
توزیع 110 بسته معیشتی 20 اردیبهشت 1399 10:5
توزیع 110 بسته معیشتی
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء دوازدهم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء یازدهم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء دهم قران کریم 17 اردیبهشت 1399 14:24
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء دهم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء نهم قران کریم 17 اردیبهشت 1399 10:58
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزءنهم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء هشتم قران کریم 17 اردیبهشت 1399 10:29
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء هشتم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء هفتم قران کریم 16 اردیبهشت 1399 13:14
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء هفتم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء ششم قران کریم 16 اردیبهشت 1399 12:47
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء ششم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
  • تعداد رکوردها : 16667