يکشنبه - 2020 اکتبر 25 - 9 ربيع الاول 1442 - 4 آبان 1399
17141رکورد در مدت زمان 2.418ثانیه
عبارت مورد جستجو :
در قرآن، بیش از 200 واژه غیر عربی و 50 واژه ی فارسی دیده می شود؛ برای مثال، لغت هندی مثل: «زنجبیل» از طریق فارسی و لغت یونانی یا لاتین «بلد» و «قلم» از طریق سریانی، وارد زبان عربی شده و قرآن نیز استفاده نموده است که این نشانه تأثیر پذیری از فرهنگ زمانه است.
اصل عفت یکی از اصول بنیادین نظام ارزشی اسلام است. بر این اساس و در راستای حفظ عفت عمومی و تربیت عفیفانه فرزندان احکام و دستورهای بسیاری در قرآن کریم خطاب به مومنان صادر شده که در سوره نور بخش زیادی از آن ها آمده است.
ماه ذی الحجه آخرین ماه سال هجری قمری است و ماهی است بسیار پربرکت. بزرگان دین هنگامی که این ماه وارد می شد، اهمیت خاصی بویژه در دهه اول این ماه به عبادت می دادند. در بعضی از روایات آمده است، شب های دهگانه ای که قرآن در سوره "والفجر ولیال عشر" به آن سوگند یاد کرده است، شب های دهه اول این ماه شریف است و این سوگند به خاطر عظمت آن است.
اداره ساماندهی و نظارت در تمامی مقاطع حوزوی به فعالیت می پردازد.
در انتخاب همسر، هم اصالت خانوادگی فرد مهم است هم تربیت اخلاقی اش. کدامیک اما مهم تر است؟ ما در این نوشتار کوتاه، برآنیم تا با درنگی در آیات و روایات، نشان دهیم که نقش اصالت خانواده از تربیت اخلاقی فرد، مهمتر است.
اصل وفای به عهد2 21 شهریور 1394 15:15
در نوشتار گذشته، به موضوع وفای به عهد و پیمان به عنوان یکی از اصول اساسی سبک زندگی قرآنی اشاره شد و گفته شد که که خداوند در آیات متعدد قرآن بر آن بسیار تاکید کرده و وفای به عقد و عهد را به طور مطلق واجب شمرده است.در این نوشتار،نسبت میان وفای به عهد و عدالت اجتماعی از منظر قرآن کاویده می شود.
اصل وفای به عهد1 18 شهریور 1394 14:55
وفای به عهد و پیمان اعم از پیمان های فردی، اجتماعی، دولتی یا عمومی، بین الاسلامی یا بین المللی، از اصول اساسی سبک زندگی قرآنی است که خداوند در آیات متعدد قرآن بر آن بسیار تاکید کرده و وفای به عقد و عهد را به طور مطلق واجب شمرده است.
چرا اگر کسی بگوید خدا، سومینِ سه نفر است کافر ولی اگر بگوید خدا چهارمین سه نفر است، مومن خواهد بود؟
  • تعداد رکوردها : 17141