يکشنبه - 2020 ژولاي 05 - 15 ذيقعده 1441 - 15 تير 1399
16771رکورد در مدت زمان 0.639ثانیه
عبارت مورد جستجو :
تفسیر جزء نهم قران کریم 17 اردیبهشت 1399 10:58
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزءنهم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء هشتم قران کریم 17 اردیبهشت 1399 10:29
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء هشتم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء هفتم قران کریم 16 اردیبهشت 1399 13:14
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء هفتم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء ششم قران کریم 16 اردیبهشت 1399 12:47
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء ششم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء پنجم قران کریم 16 اردیبهشت 1399 10:55
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء پنجم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء چهارم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء سوم قران کریم 15 اردیبهشت 1399 15:55
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء سوم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
تفسیر جزء دوم قرآن کریم 15 اردیبهشت 1399 11:59
مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها تفسیر جزء دوم قرآن را به صورت مجازی برگزار کرد
حوزه علمیه نجمه خاتون(سلام الله علیها) اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی شامل پتو، اقلام بهداشتی، مواد غذایی و ماسک و...
  • تعداد رکوردها : 16771