يکشنبه - 2020 سپتامبر 27 - 10 صفر 1442 - 6 مهر 1399
17050رکورد در مدت زمان 0.826ثانیه
عبارت مورد جستجو :
تهیه لباس نوزاد 29 شهریور 1399 22:10
لباس نوزاد برای نیازمند قم، ارسال شد.
توزیع گوشت قربانی 29 شهریور 1399 22:1
22 بسته گوشت قربانی بین نیازمندان توزیع شد.
توزیع بسته ارزاق 28 شهریور 1399 21:43
بیست بسته ارزاق، بین نیازمندان توزیع شد.
دفاعیه طلبه سطح 3مرکز آموزش عالی حوزو ی حضرت قاسم بن الحسن (علیهماالسلام) خانم رئیسی رشته تفسیر ،مورخ1/7/99 برگزار می گردد.
توزیع نان نذری هر پنج شنبه در مناطق محروم میان نیازمندان توسط سربازان امام عصر
ترم پاییز 25 شهریور 1399 14:14
شروع ترم پاییز در کنال بهار ظهور قائم
تشکیل کتابخانه تخصصی 25 شهریور 1399 14:11
ایجاد کتابخانه تخصصی در خصوص مباحث تربیتی - زن و خانواده
کلاس زبان 25 شهریور 1399 14:1
کلاس زبان انگلیسی و اسپانیولی
فروش فوق العاده 25 شهریور 1399 13:58
فروش فوق العاده بازارچه حوزه حضرت قائم (عج)
همیار خانواده 25 شهریور 1399 13:55
مشاوره خصوصی با دختران
  • تعداد رکوردها : 17050