يکشنبه - 2019 ژوئن 16 - 13 شوال 1440 - 26 خرداد 1398

ررسی دعا و شرایط استجابت آن از دیدگاه آیات و روایات

دعا، راز و نیاز و سخن گفتن با خالق هستی است و جذبه ای الهی و موهبتی آسمانی برای بندگان و مهمانی سلطان باعظمتی است که انسان را مورد لطف و محبت خویش قرار داده است. دعا به معنی خواندن و خواهش نمودن است و ارتباط مخلوق با خالق خویش است و طلب حاجت از غنی بی نیاز و در نهایت رسیدن به کمالات و فیوضات معنوی و پرواز روح به مقام قرب الهی است.

19 آبان 1395

چگونگی انتقال مفاهیم دینی در قالبهای هنری

هنر و خلاقیت و ابتکار، یک پدیده ی جهانی و بشری است که در همه ی ابعاد زندگی انسان حضور داشته است و به عنوان یک بعد از زندگی اجتماعی انسان همواره مطرح بوده و خواهد بود. آثار هنری، اعم از: شعر، نقاشی، موسیقی، سینما و... از دو جهت قابل ارزیابی است

19 آبان 1395

قش طهارت باطنی در درک حقایق قرآنی

طهارت به دو بخش ظاهري و باطني تقسيم مي شود كه در اين پژوهش به طهارت باطني و نقش آن در درك حقايق قرآني پرداخته شده است. هم چنان كه طهارت ظاهري مراتبي دارد، طهارت باطني نيز داراي مراتبي است كه از طهارت خيال آغاز مي شود و به طهارت خاصه ي انسان ختم مي گردد. قرآن به عنوان آخرين متن الهي قابل درك و فهم است كه دلايل قرآني و روايي مؤيد اين مطلب مي باشد. قرآن كريم علاوه بر معنا و صورت ظاهري داراي بواطني است و در زير لواي الفاظ و عبارات، حقايق و معارف بسيار عميقي دارد كه هر اندازه شرايط معرفتي بيشتر كسب شود مفاهيمي از آيات برداشت مي شود كه از ژرفا و لطافت بيشتري برخوردار است.

19 آبان 1395

مفهوم، اقسام و مصادیق رزق از دیدگاه قرآن و سنت

با توجه به این که بحث رزق و تقسیم آن از مباحث اعتقادی محسوب می شود، می تواند در دیدگاه انسان نسبت به خداوند متعال و نقش خود انسان در زندگی و تلاشی که در به دست آوردن رزق می کند، مؤثر باشد، زمینه­ای برای تحقیق در این رابطه به وجود آمد.

19 آبان 1395

امر به معروف و نهی از منکر و رابطه ی آن با عفت و امنیت در جامعه

مهمترین نتیجه تحقیق کسب معرفت پیرامون مفهوم، جایگاه آن در آیات وروایات ، مراتب ومراحل وآثار فردی واجتماعی امربه معروف ودر نهایت علم به رابطه این فریضه با حفظ امنیت وعفت وحیای عمومی در جامعه می باشد. آنچه در این مجموعه مورد کنکاش قرارگرفته مشتمل بر پنج فصل می باشد.

17 آبان 1395

نقدی بر آثار فمنیسم بر نهاد خانواده

فمینیسم مجموعه حرکت ها و فعالیت های اجتماعی با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان است که غالباً به وسیله خود زنان انجام می گیرد. از آنجا که ریشه ی بسیاری از تزاحم ها و درگیری ها در جامعه، مکتب فمینیسم است، لذا نقد و بررسی آن تفکیک بین آموزه های فمینیسم و اسلام درباره ی مسائل زنان و خانواده حائز اهیمت است و نیز بیان آثار و پیامدهای این جنبش تا حد زیادی در نقد آن یاری می رساند.

17 آبان 1395

تفکر و تعقل از دیدگاه قرآن و سنت

درباره ی اهمیت تفکر و تعقل، ارزش خردمندان، اموری که تفکر در آن ها سودمند و یا بدون فایده است نتایج و دستاوردهای فکر کردن و پیامدهای به کار نگرفتن این موهبت گرانبهای الهی در بسیاری از آیات قرآن سخن گفته شده است و قرآن به علت الهی بودنش مفاهیم کامل از عقل و کارکرد آن و نیز مسیری که منتهی به سعادت آدمی می شود، در بر دارد. استفاده از آیات قرآن و حرکت در سمت و سویی که به آن راهنمایی می کند سبب صعود از مرحله ی حیوانیت و دستیابی به معرفت می شود.

17 آبان 1395

مهدویت از دیدگاه مذهب شیعه و یهود و زرتشت

مهدویت، فرایند یک عقیده اسلامی که فقط رنگ دین اسلام داشته باشد نیست، بلکه بخش مهمی از خواسته های بشری است که انسان ها با داشتن ادیان و مذاهب مختلف رو بسوی آن دارند. پیروان همه ادیان معتقدند که در یک عصر تاریک و بحرانی که جهان را فساد و بی دینی فرا گرفته است، منجی جهان خواهد آمد. او به وسیله نیروی فوق العاده غیبی، اوضاع آشفته جهان را اصلاح می کند و جهان را پر از عدل و داد خواهد ساخت.

17 آبان 1395

تساهل و تسامح در قرآن و حدیث

موضوع این تحقیق پایانی تساهل و تسامح در قرآن و حدیث می باشد. تساهل به معنی سهل گرفتن بر یکدیگر، آسان گرفتن، به نرمی رفتار کردن، نرمش به خرج دادن، آسانی کردن با کسی، کوتاه آمدن و آسان گیری در دین می باشد. تسامح به معنی گذشت، چشم پوشی کردن، کوتاه آمدن، بردباری و تحمل آرای دیگران، مطابق میل مخاطب عمل کردن، سعه صدر و دیگرپذیری معنا شده است. معمولاً تساهل با تسامح مترادف دانسته شده است لیکن کلمه تسامح فرق ظریفی با تساهل دارد و این که تسامح از ماده سمح به معنای بخشش و بزرگواری است و بنابراین، تسامح به معنای نوعی کنار آمدن همراه با جود و بزرگواری می باشد.

17 آبان 1395

آسیب شناسی انحرافات جنسی در خانواده

انحرافات جنسی جزء قدیمی ترین انحرافات بشری هستند که در اعصار بسیار کهن نیز وجود داشته و توسط اخلاق و مذهب به شدت نهی شده اند. انحرافات جنسی از جمله مسائل مهمی هستند که در شاخه های مختلف علوم قابل طرح و بررسی می باشند. در تعریف این انحراف بین دانشمندان علوم مختلف، تفاوت عقیده وجود دارد، امّا به طورکلّی می توان گفت انحرافات جنسی شامل هرگونه رفتارهای جنسی می باشند که با معیارهای کم و بیش مورد قبول جامعه، مغایرت داشته و غیرمتعارف محسوب شوند و برخلاف قانون و اخلاق باشند. هم چنین به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد و بلافاصله به فرد احساس ندامت دست بدهد «انحراف جنسی» گفته می شود.

11 آبان 1395

  • تعداد رکوردها : 54