چهارشنبه - 2019 مي 22 - 18 رمضان 1440 - 1 خرداد 1398
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 212446
تاریخ انتشار : 4 تیر 1396 10:27
تعداد بازدید : 251

مدرسه علمیه الزهرا(س)واوان

عید فطر

عـيـد فـطـرت ، بـراى كـسـانـى عـيـد اسـت كـه مـورد مـغـفـرت الهـى قـرار گـرفـتـه باشند
عيد فطر؛ عيد عبادت ، عيد مغفرت و عيد پايان يك دوره ى فشرده ى رياضت
روز عيد فطر، عيد عبادت و عيد مغفرت است ؛ عيد پايان يك دوره ى فشرده ى رياضت براى مـسـلمـان مـؤ مـنـى است كه مى خواهد از اين رياضت ، براى ساختن و براى تقويت روحيات و مـلكـات نـيـك در خـود اسـتـفـاده كند و در طول سال و در همه ى عمر از آن بهره گيرد. در ماه رمـضـان ، ايـن ريـاضـت الهـى و شـرعـى ، ايـن خـويـشـتندارى ، اين صبر بر گرسنگى و تـشـنـگـى ، ايـن مبارزه با هواى نفس و شهوات انسانى ، موجب آن مى شود كه ملكات نيك در انـسـان تـقـويـت شـود. بـشـر در حـقـيـقـت مـجـمـوعـه اى از هـمـيـن مـلكـات و صـفـات و خصال است . آن كسانى كه صفات و خصال نفسانى و روحى آنها، صفات نيك است ، با دست پُر از اين دنيا مى روند. اعمال عبادى ، تقواى الهى و بقيه ى وظايفى كه برعهده ى انسان اسـت ، در درجـه ى نـهـايـى بـراى ايـن اسـت كـه انسان بتواند خود را مجموعه اى از ملكات نورانى كند؛ خود را انسان واقعى بسازد و تشبه به خداى بزرگ پيدا كند.
انـسـانـى كـه بـه بـركـت مـاه رمـضـان ، قـدرتِ مـبـارزه با هواى نفس پيدا كرده ، دستاورد بـزرگـى را بـه دسـت آورده اسـت كـه بـايـد آن را حـفـظ كـنـد. انـسـانـى كـه از عادت به هـوسـرانـى و عادت زشت پاسخگويى مثبت به هوسها و شهوات ـ تا هرجايى كه براى او مـقـدور اسـت ـ رنـج مـى بـرد، در ماه رمضان مى تواند بر اين عادت فائق آيد؛ بايد اين را بـراى خـود حـفـظ كـند. همه ى بدبختيهاى بشر بر اثر پيروى از هواى نفس است . همه ى ظـلمـها، همه ى تزويرها، همه ى نامردميها و بى عدالتيها، همه ى جنگهاى ظالمانه ، همه ى حكومتهاى فاسد، همه ى تسليم شدن و ظلم پذيرى در ميان ملتها، ناشى از همين پيروى از هوى هاى نفسانى و تسليم شدن در مقابل خواهش نفس است . اگر انسان اين قدرت را بيابد كـه بـر خـواهـش نفس غلبه پيدا كند، انسانِ رستگارى شده است . ماه رمضان اين را در شما به وجود آورده است . عيد امروز براى اين است كه محاسبه اى بكنيد؛ پاداشى را كه خدا در اوقات ضيافتِ خود به شما داده است ، براى خودتان نگاه داريد و رابطه ى خود را با خدا محكم كنيد.
... از امـيـرالمؤ منين (عليه السّلام ) نقل شده است : ((انّما هو عيد))؛ امروز عيد واقعى است . ((لمن قبل اللّه صيامه و شكر قيامه ))؛ براى آن كسى كه خدا روزه و نماز و عـبـادت او را در مـاه رمـضـان قـبـول كـرده بـاشـد. ((و كـلّ يوم لا يعصى اللّه فيه فهو عيد(169)))؛ هر روزى كه خدا در آن معصيت نشود، آن روز عيد است . عزيزان من ! بـا مـرتـكـب نـشـدن مـعصيت الهى و اجتناب از محارم الهى ، امروز را عيد كنيد؛ فردا را عيد كنيد؛ همه ى دوره ى سال را براى خود عيد كنيد.(170)


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :