چهارشنبه - 2018 دسامبر 12 - 4 ربيع الثاني 1440 - 21 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 196134
تاریخ انتشار : 3 آبان 1389 11:10
تعداد بازدید : 118

بررسی ومقایسه توحیدذاتی درقرآن وعهدین-کوثر

بررسی ومقایسه توحیدذاتی درقرآن وعهدین

توحيد به معناي يگانه دانستن پروردگار و اقرار به وحدانيت اوست و توحيد ذاتي يعني بساطت ذات خداوند و نفي هر گونه تركيب و تعدد از ذات الهي .قرآن كتاب آسماني ما مسلمانان و عهدين نيز كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان است. عهدین متشكل از دو عهد«قديم»و«جديد» می باشد.عهد قديم يا عهد عتيق مورد پذيرش يهوديان و هر دو عهد قديم و جديد،مورد پذيرش مسيحيان مي باشد.با اين كه پيروان اديان توحيدي همگي اقرار به وحدانيت الهي مي نمايند و آن را جزء اصول اساسي دين خود به حساب مي آورند و خود را موحّد مي دانند،با اين حال در اعتقادات بنيادين خود از اين اصل فاصله گرفته و گرفتار شرك يا دو گانه و سه گانه پرستي- كه در مسيحيت آن را«تثليث»مي نامند-گشته اند.تصويري كه كتاب مقدس يهود از خداوند ارائه مي دهد.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه : كوثر / سال:

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

بررسی ومقایسه توحیدذاتی درقرآن وعهدین

89

حمیده السادات کمیزی

خانم خدیجه جلالی

خانم فرذانه نیکوبرش

توحيدذاتي،قرآن،عهدين

چكيـــــــــــــــــــــده

توحيد به معناي يگانه دانستن پروردگار و اقرار به وحدانيت اوست و توحيد  ذاتي يعني بساطت  ذات خداوند و  نفي  هر گونه تركيب و تعدد از ذات الهي .قرآن كتاب آسماني ما مسلمانان و عهدين نيز كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان است. عهدین متشكل از دو عهد«قديم»و«جديد» می باشد.عهد قديم يا عهد عتيق مورد پذيرش يهوديان و هر دو عهد قديم و جديد،مورد پذيرش مسيحيان مي باشد.با اين كه پيروان اديان توحيدي همگي اقرار به وحدانيت الهي مي نمايند و آن را جزء اصول اساسي دين خود به حساب مي آورند و خود را موحّد مي دانند،با اين حال در اعتقادات بنيادين خود از اين اصل فاصله گرفته و گرفتار شرك يا دو گانه و سه گانه پرستي- كه در مسيحيت آن را«تثليث»مي نامند-گشته اند.تصويري كه كتاب مقدس يهود از خداوند ارائه مي دهد،تصويري است انسان وار از خدا و نسبت دادن اوصافي به خداوند كه در مورد انسان به كار می رود؛مانند داشتن گوش و چشم و لب،گردش كردن،خوردن و خراميدن و...؛و گاهي پا را هم از اين فراتر نهاده و نسبت هاي زشت و ناروا در مورد خداوند به كار مي برد،افعالي چون ناداني و جهل،دروغ گفتن،حيله گري و جنگ افروزي و... . مسيحيان نيز در عين حال كه معتقدند خداي يگانه را مي پرستند،به اصل «تثليث»كه به ظاهر مغاير با توحيد است،قائل اند.از اين رو تلاش كرده اند توحيد و تثليث را به گونه اي جمع كنند كه از يك سو بر يگانگي خدا لطمه وارد نياورند،و از سوي ديگر از اصل تثليث دست نكشند؛طوري كه ذات الهي را متشكل از سه اقنوم پدر،پسر و روح القدس مي دانند.معتقدند خداي پسر،متجلي در عيسي مسيح گشته و با بردوش گرفتن گناهان بشر و تحمل رنج صليب كفاره ی گناهان را پرداخته است.

اما به نظر مي رسد كه هيچ بياني از اين قبيل بيانات مورد قبول قرآن نيست و عالمان مسلمان نيز چنين اعتقادات منحرفي را به شدت رد كرده اند.قرآن با صراحت هر گونه شرك و دوئيت را از ذات الهي مبّري مي داند و قائلين به آن را كافر و مورد مؤاخذه الهي معرفي مي نمايد.

اگر بخواهيم علت ورود چنين انحرافاتي را به عقايد و كتب مقدس يهوديان و مسيحيان،جستجو نماييم،شايد بهترين دليل اين باشد كه كتب مقدسي كه بر حضرت موسي و حضرت عيسي(عليهما السلام)نازل شده در طول تاريخ از بين رفته و آنچه بعدها نگارش يافته توسط افراد ناآگاه و يا مغرض دستخوش تحريف و تغيير گشته است.هر چند مسلمانان به كتاب تورات و انجيل ايمان دارند و قرآن نيز اين دو كتاب را

تأييد نموده،اما آنچه امروزه به عنوان كتاب مقدس در دست يهوديان و مسيحيان است،تورات و انجيل مورد نظر قرآن نيست،لذا وجود چنين تحريفاتي در آن دو كه اصول اعتقادي يهوديت و مسيحيت را دگرگون ساخته مورد تعجب نيست

 

در اين تحقيق تلاش نموده ايم تا توحيد ذاتي را كه از اقسام توحيد به شمار مي رود و زير بناي اعتقادي اديان توحيدي اسلام،يهوديت و مسيحيت مي باشد مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم،زیرا آشنایی بااین مسائل مارا در شناخت هرچه بیشتر ادیان و نحوه برخورد وتعامل باپیروان آنان یاری خواهد رساند. روش  جمع آوري اطلاعات،كتابخانه اي و روش كار تحليلي- توصيفي مي باشد كه در سه فصل ارائه گرديده است.

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :