سه شنبه - 2018 دسامبر 11 - 3 ربيع الثاني 1440 - 20 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195303
تاریخ انتشار : 9 خرداد 1391 10:26
تعداد بازدید : 139

تحقیق پایانی - مدرسه علمیه الزهرا علیهاالسلام

تاریخ فرهنگی شیعیان امامیه اثنی عشری در ایران عهد سلجوقی

پژوهش حاضر با موضوع جايگاه و نقش فرهنگي (علمي و ادبي) شیعیان اثنی عشری در ایران عهد سلجوقی، با هدف بررسی اوضاع و احوال شیعیان امامیه ایران در دورة مزبور صورت گرفته است و در خلال آن كوشيده شده تا با توجه به ساختار مذهبی ایران در عهد سلجوقی كه مبتني بر مذهب تسنن بوده است، موقعيت مذهب شیعة اثنی عشری و کانون های شیعی تبیین شود و نقش علمای بزرگی که کتب و آثار آنها تأثیر بسزائی در نمایاندن انديشه و احوال اجتماعی و فرهنگي شیعی در دورة مورد نظر داشته است به اجمال بيان شود.

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه الزهرا علیهاالسلام تهران

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

تاریخ فرهنگی شیعیان امامیه اثنی عشری در ایران عهد سلجوقی

 

1391

 

 سمیه حاضری بغدادآبادی

 

محمدرضا ابویی مهریزی

 

 طوبی شاکری

 

تشیع اثنی عشری، ایران، سلجوقیان، شهرها و قصبات شیعی، علما و ادباي شیعه، تصنیفات شیعه

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

پژوهش حاضر با موضوع جايگاه و نقش فرهنگي (علمي و ادبي) شیعیان اثنی عشری در ایران عهد سلجوقی، با هدف بررسی اوضاع و احوال شیعیان امامیه ایران در دورة مزبور صورت گرفته است و در خلال آن كوشيده شده تا با توجه به ساختار مذهبی ایران در عهد سلجوقی كه مبتني بر مذهب تسنن بوده است، موقعيت مذهب شیعة اثنی عشری و کانون های شیعی تبیین شود و نقش علمای بزرگی که کتب و آثار آنها تأثیر بسزائی در نمایاندن انديشه و احوال اجتماعی و فرهنگي شیعی در دورة مورد نظر داشته است به اجمال بيان شود.

برای تبیین و بررسی این مسأله از منابع متعدد تاریخی، ادبی و دینی این دوره که عمدتاً منابع دست اول و و نزدیک به دورة مورد مطالعه می باشند، استفاده شده است و روش پژوهشی در این تحقیق بر اساس نگرش تاریخی و راهبرد توصیفی و بر اساس راهکار کتابخانه ای می باشد.

از فرآیند تاریخی حیات شیعه امامیه در عصر سلجوقی می توان دریافت که با برآمدن سلجوقیان علي رغم سقوط دولت شیعی مذهب آل بویه، ظرفیت های فکری، فرهنگی و اجتماعی شیعه آن چنان ریشه دار و نیرومند بود که با وجود فقدان حکومتی شیعی، خللي در جریان نهضت فکری و فرهنگی جامعة شیعی ایران ایجاد نگردید و این جامعه با اتکا به علماء و اديبان مصمم و پرشور خود و با برخورداري از پایگاه های جغرافیايی خویش در عراق عجم، خراسان و طبرستان کماکان به رشد و شکوفایی خود ادامه داده و راه خود را برای پذیرش نقش برجسته تر در دوران مغول و تیموری و سرانجام عصر زرّين و سرنوشت ساز صفوي كه ايران را به بزرگترين قطب عالم تشيع تبديل نمود، گشود. موقعيت تشيع اماميه در ميان ساير نحله ها و مذاهب ايران در دورة مزبور، بررسي شهرها و ولايات شيعه نشين ايران در اين عصر تاريخي، نمود جنبشهاي فكري و ادبي شيعه در اين عهد و آفرينش هاي علمي، ادبي و ديني دانشمندان شيعي از اهمّ دريافت ها و نتايج تحقيق حاضر است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :