سه شنبه - 2018 دسامبر 11 - 3 ربيع الثاني 1440 - 20 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 193036
تاریخ انتشار : 19 مهر 1395 9:44
تعداد بازدید : 614

ضرورت یاد مرگ و تأثیر آن بر تربیت انسان از دیدگاه نهج البلاغه

موضوع مرگ و زندگی مسألهی آدمي در طول تاریخ همواره فکر آدمی را به خود مشغول کرده است. مرگ یک مسأله طبیعی و سنّت قطعی است و حقیقت آن انتقال از دنیای فانی به دنیای باقی و رسیدن به کمال قرب الهی است. به هر حال نوع نگاه آدمي به مرگ نقش بسزایی در نحوه ی نگرش انسان ها و در نهایت تأثير بسيار قابل توجهي در نحوه ی عملکرد آن ها در زندگی داشته و خواهد داشت.این تحقیق در صدد اثبات فرضیه"ضرورت یاد مرگ و تأثیر آن بر تربیت انسان از دیدگاه نهجالبلاغه" میباشد.که به روش کتابخانهای و تحلیل نظری و مراجعه کردن به گزارههای دینی، انجام گرفته است. آن چه به عنوان یافته ی این تحقیق می توان گفت این است که در نگاه نهجالبلاغه، به عنوان یکی از منابع اسلام، مرگ و زندگی، معنایی فراتر از معمول دارند؛ مرگ حقیقی زمانی است که انسان فقط متوجّه حیات دنیوی باشد و بالاترین نوع حیات،حیات معقول است که حاصل نمی شود، مگر با یاد مرگ و اجتناب از دلبستگی به دنیا و دوری از هوا و هوس و آرزوهای طولانی؛ زیرا از منظر نهجالبلاغه سخت ترین مانع در مسیر تکامل انسان ها غفلت از مرگ است. و يافته ديگر اينکه ياد مرگ و زندگی پس از مرگ، نه تنها داراي آثاري مثبت در سراي ابدي خواهد بود بلکه آثار آن در زندگي دنيوي نيز قابل توجه است. از این رو، با یاد مرگ تلاش انسان در زندگی مادی، جهت معنوی میگیرد و گسترهی عمل او را تا دامنهی ابدیت میگستراند و همین تأثیر را بر جامعه بشری میگذارد. و در مقابل بیتوجّهی به مسالهی مرگ اثرات مخربی در زندگی فردی و اجتماعی از قبیل بعد روانی، بعد معنوی و شخصیتی انسان دارد.
موضوع مرگ و زندگی مسألهی آدمي در طول تاریخ همواره فکر آدمی را به خود مشغول کرده است. مرگ یک مسأله طبیعی و سنّت قطعی است و حقیقت آن انتقال از دنیای فانی به دنیای باقی و رسیدن به کمال قرب الهی است. به هر حال نوع نگاه آدمي به مرگ نقش بسزایی در نحوه ی نگرش انسان ها و در نهایت تأثير بسيار قابل توجهي در نحوه ی عملکرد آن ها در زندگی داشته و خواهد داشت.این تحقیق در صدد اثبات فرضیه"ضرورت یاد مرگ و تأثیر آن بر تربیت انسان از دیدگاه نهجالبلاغه" میباشد.که به روش کتابخانهای و تحلیل نظری و مراجعه کردن به گزارههای دینی، انجام گرفته است. آن چه به عنوان یافته ی این تحقیق می توان گفت این است که در نگاه نهجالبلاغه، به عنوان یکی از منابع اسلام، مرگ و زندگی، معنایی فراتر از معمول دارند؛ مرگ حقیقی زمانی است که انسان فقط متوجّه حیات دنیوی باشد و بالاترین نوع حیات،حیات معقول است که حاصل نمی شود، مگر با یاد مرگ و اجتناب از دلبستگی به دنیا و دوری از هوا و هوس و آرزوهای طولانی؛ زیرا از منظر نهجالبلاغه سخت ترین مانع در مسیر تکامل انسان ها غفلت از مرگ است. و يافته ديگر اينکه ياد مرگ و زندگی پس از مرگ، نه تنها داراي آثاري مثبت در سراي ابدي خواهد بود بلکه آثار آن در زندگي دنيوي نيز قابل توجه است. از این رو، با یاد مرگ تلاش انسان در زندگی مادی، جهت معنوی میگیرد و گسترهی عمل او را تا دامنهی ابدیت میگستراند و همین تأثیر را بر جامعه بشری میگذارد. و در مقابل بیتوجّهی به مسالهی مرگ اثرات مخربی در زندگی فردی و اجتماعی از قبیل بعد روانی، بعد معنوی و شخصیتی انسان دارد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :