سه شنبه - 2018 دسامبر 11 - 3 ربيع الثاني 1440 - 20 آذر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 193029
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1384 9:13
تعداد بازدید : 156

مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء(س)

ارزش صبر از دیدگاه قرآن و سنت وآثار وپیامدهای فردی و اجتماعی آن

در اين رساله ارزش صبر و استقامت از ديدگاه قرآن و سنّت و پيامد هاي فردي و اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است . ابتدا صبر و استقامت را از جهت لغوي و اصطلاحي بر طبق نظر علماي اهل لغت بيان نمـوده و سپس مراتب و درجات صبر و استقامت را بر اساس روايـاتي كه آمده است ؛ صبر بر طاعت ؛ صبر بر مصيبت ؛ صبـر بـر معصيت تقسيم نمـوده و هـر كـدام را مـورد تحليـل قـرار داده و سپس بـه راه هاي عملي كه موجب مي شود فرد به اين گونه مراتب دست پيدا كنـد پرداختـه شـده است و در واقع با مقايسه اي پيرامون مراتب صبر و استقامت و همچنين فضيلت و ارزش صبر و استقامت از ديدگاه آيات و روايات و نيز عوامل موثر در رسيدن به مراتب صبر بيان شده است . هم چنين در خصوص صابران , ابتدا به اين مطلب كه صابر كيست ؟ و داراي چه خصوصيات و ويژگي هايي مي باشد پرداخته شده و اجر و پاداشي كه براي صابران به جهت صبر و پايداري هنگام مواجه شدن با مسائل و مشكلات , مطرح گرديده است و با توجه به نظريات علما در خصوص تفاسير و احاديث و روايات عوامل موثر در خروج انسان از زمره ي صابران مورد بررسي قرار گرفته است . در اين رساله به راه هاي دست يابي انسان به صبر اشاره شده است و مطالبي در خصوص اين مورد بيان گرديده است . در ادامه پيامدهاي صبر و بي صبري به صورت فردي و اجتماعي با توجه به آمارهاي موجود در زمينه ي ياس و نااميدي و خود كشي در ميان جوانان بررسي شده است . در واقع اين دو مطلب بـه عنـوان مهّـم ترين پيـامدهاي بي صبـري و كم حوصـلگي ميـان جوانان كـه موجب بـروز خسارت هاي زيادي درفرد و جامعه مي شود , با توجه به پيامدهاي آن و مقايسه ي آنان با صبر مورد بررسي قرار گرفته است. لذا به اين نتيجه مي رسيم كه اگر افراد , ايمان و اعتقاد خود را نسبت به باري تعالي افزايش داده , در مقابل دشواري هاي زندگي صبر و شكيبايي را پيشه كنند تصور بروز اين اعمال ناشايست از چنين افراد با ايمان و صبور بعيد مي باشد . با اميد به روزي كه انسان با تقويت روحيّه ي صبر و پايداري بتواند از روز چنين پيشامدهاي جبران ناپذير جلوگيري نمايد .
در اين رساله ارزش صبر و استقامت از ديدگاه قرآن و سنّت و پيامد هاي فردي و اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است . ابتدا صبر و استقامت را از جهت لغوي و اصطلاحي بر طبق نظر علماي اهل لغت بيان نمـوده و سپس مراتب و درجات صبر و استقامت را بر اساس روايـاتي كه آمده است ؛ صبر بر طاعت ؛ صبر بر مصيبت ؛ صبـر بـر معصيت تقسيم نمـوده و هـر كـدام را مـورد تحليـل قـرار داده و سپس بـه راه هاي عملي كه موجب مي شود فرد به اين گونه مراتب دست پيدا كنـد پرداختـه شـده است و در واقع با مقايسه اي پيرامون مراتب صبر و استقامت و همچنين فضيلت و ارزش صبر و استقامت از ديدگاه آيات و روايات و نيز عوامل موثر در رسيدن به مراتب صبر بيان شده است . هم چنين در خصوص صابران , ابتدا به اين مطلب كه صابر كيست ؟ و داراي چه خصوصيات و ويژگي هايي مي باشد پرداخته شده و اجر و پاداشي كه براي صابران به جهت صبر و پايداري هنگام مواجه شدن با مسائل و مشكلات , مطرح گرديده است و با توجه به نظريات علما در خصوص تفاسير و احاديث و روايات عوامل موثر در خروج انسان از زمره ي صابران مورد بررسي قرار گرفته است . در اين رساله به راه هاي دست يابي انسان به صبر اشاره شده است و مطالبي در خصوص اين مورد بيان گرديده است . در ادامه پيامدهاي صبر و بي صبري به صورت فردي و اجتماعي با توجه به آمارهاي موجود در زمينه ي ياس و نااميدي و خود كشي در ميان جوانان بررسي شده است . در واقع اين دو مطلب بـه عنـوان مهّـم ترين پيـامدهاي بي صبـري و كم حوصـلگي ميـان جوانان كـه موجب بـروز خسارت هاي زيادي درفرد و جامعه مي شود , با توجه به پيامدهاي آن و مقايسه ي آنان با صبر مورد بررسي قرار گرفته است. لذا به اين نتيجه مي رسيم كه اگر افراد , ايمان و اعتقاد خود را نسبت به باري تعالي افزايش داده , در مقابل دشواري هاي زندگي صبر و شكيبايي را پيشه كنند تصور بروز اين اعمال ناشايست از چنين افراد با ايمان و صبور بعيد مي باشد . با اميد به روزي كه انسان با تقويت روحيّه ي صبر و پايداري بتواند از روز چنين پيشامدهاي جبران ناپذير جلوگيري نمايد .


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :