دوشنبه - 2018 اکتبر 15 - 5 صفر 1440 - 23 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 193028
تاریخ انتشار : 19 مهر 1395 9:7
تعداد بازدید : 169

رسالت زن در گسترش فرهنگ جامعه

خداوند پس از آفرينش حضرت آدم عليه السلام ، حضرت حوا را آفريد تا بوسيله اين دو جامعه انساني بوجود بيايد . با ازدواج زن و مرد جامعه كوچك يعني خانواده شكل مي گيرد . اولين محل اجتماعي شدن افراد از خانواده شروع مي شود . چون خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان است كه فرد با توجه به خصوصيات شخصي ، خود را با جمع هماهنگ مي نمايد . به همين علت اگر خانواده مورد تهاجم دشمن قرار بگيرد و نتواند قدرت پايداري داشته باشد اركان آن تزلزل شده و در نتيجه اولين نهاد اجتماع با خطر زوال روبرو مي شود پس بايد به آن اهميت فراواني داد تا زمينه نفوذ دشمن گرفته شود . اجتماع شامل گروههايي از خانواده هاي مختلف است . براي اينكه اجتماع سالم و بدور از فساد باشد بايد حدود روابط اجتماعي رعايت شود . در قرآن حدود روابط زن و مرد در اجتماع بيان شده كه نوع نگرش و نوع رفتار و پوشش و 000 را بيان مي كند . اگر طبق فرامين اسلام عمل كنيم جامعه اي سالم و پاك خواهيم داشت . از آنجا كه نيمي از جامعه را زنان تشكيل مي دهند و اسلام نيز با حضور زن در اجتماع موافق است . بنابراين زن مي تواند با رعايت حجاب و عفت و پاكدامني در همه فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي و 000 شركت كند . حجاب زن باعث مي شود كه با نيرو و قدرت بيشتري به فعاليت اجتماعي خود بپردازد ولي عدم پوشش مناسب او علاوه بر اينكه باعث هتك حرمت به او مي گردد و باعث فساد جامعه نيز مي شود . دشمن براي اينكه بتواند فرهنگ و هويت يك جامعه را تغيير دهد سعي مي كند از كساني كه زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند استفاده كند تا زمينه نفوذ فراهم شود . زنان و جوانان به خاطر غلبه احساسات و در برخي موارد عدم آگاهي ، زودتر تحت تأثير اين هجمه قرار مي گيرند . به همين جهت آنان را بايد از نظر فرهنگي و اعتقادات ديني تقويت كرد تا سبب رشد فرهنگي در جامعه شوند از سويي ديگر مهم ترين رسالت زن گسترش فرهنگ اسلامي در جامعه است به همين علت بايد زمينه اصلاح نگرش فرهنگ عمومي نسبت به زنان و همچنين و ايجاد بستري مناسب جهت ارتقاء معنويشان را فراهم نمود . برنامه ريزي صحيح نيز منجر به رشد آگاهي زنان مي گردد و آنان را با حقوق و جايگاه خود در اسلام آشنا مي گرداند و همچنين پرهيز از افراط و تفريط در حوزه مسائل زنان مي تواند در پيش گيري از فرهنگ بيگانه مؤثر باشد . خداوند پس از آفرينش حضرت آدم عليه السلام ، حضرت حوا را آفريد تا بوسيله اين دو جامعه انساني بوجود بيايد . با ازدواج زن و مرد جامعه كوچك يعني خانواده شكل مي گيرد . اولين محل اجتماعي شدن افراد از خانواده شروع مي شود . چون خانواده شامل پدر و مادر و فرزندان است كه فرد با توجه به خصوصيات شخصي ، خود را با جمع هماهنگ مي نمايد . به همين علت اگر خانواده مورد تهاجم دشمن قرار بگيرد و نتواند قدرت پايداري داشته باشد اركان آن تزلزل شده و در نتيجه اولين نهاد اجتماع با خطر زوال روبرو مي شود پس بايد به آن اهميت فراواني داد تا زمينه نفوذ دشمن گرفته شود . اجتماع شامل گروههايي از خانواده هاي مختلف است . براي اينكه اجتماع سالم و بدور از فساد باشد بايد حدود روابط اجتماعي رعايت شود . در قرآن حدود روابط زن و مرد در اجتماع بيان شده كه نوع نگرش و نوع رفتار و پوشش و 000 را بيان مي كند . اگر طبق فرامين اسلام عمل كنيم جامعه اي سالم و پاك خواهيم داشت . از آنجا كه نيمي از جامعه را زنان تشكيل مي دهند و اسلام نيز با حضور زن در اجتماع موافق است . بنابراين زن مي تواند با رعايت حجاب و عفت و پاكدامني در همه فعاليتهاي اجتماعي ، سياسي و فرهنگي و 000 شركت كند . حجاب زن باعث مي شود كه با نيرو و قدرت بيشتري به فعاليت اجتماعي خود بپردازد ولي عدم پوشش مناسب او علاوه بر اينكه باعث هتك حرمت به او مي گردد و باعث فساد جامعه نيز مي شود . دشمن براي اينكه بتواند فرهنگ و هويت يك جامعه را تغيير دهد سعي مي كند از كساني كه زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند استفاده كند تا زمينه نفوذ فراهم شود . زنان و جوانان به خاطر غلبه احساسات و در برخي موارد عدم آگاهي ، زودتر تحت تأثير اين هجمه قرار مي گيرند . به همين جهت آنان را بايد از نظر فرهنگي و اعتقادات ديني تقويت كرد تا سبب رشد فرهنگي در جامعه شوند از سويي ديگر مهم ترين رسالت زن گسترش فرهنگ اسلامي در جامعه است به همين علت بايد زمينه اصلاح نگرش فرهنگ عمومي نسبت به زنان و همچنين و ايجاد بستري مناسب جهت ارتقاء معنويشان را فراهم نمود . برنامه ريزي صحيح نيز منجر به رشد آگاهي زنان مي گردد و آنان را با حقوق و جايگاه خود در اسلام آشنا مي گرداند و همچنين پرهيز از افراط و تفريط در حوزه مسائل زنان مي تواند در پيش گيري از فرهنگ بيگانه مؤثر باشد .


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :