يکشنبه 28 مرداد 1397 - 8 ذيحجه 1439 - 2018 آگوست 19 - ساعت 15:41
اعمال ماه ذی الحجه

ماه ذي الحجه براي خودسازي خيلي مهم است ماه، ماه دعا است، ماه راز و نياز با خدا است و يک قدري بيشتر نه فقط روز عرفه، نه فقط دهه اول اصلاً اين ماه، ماه دعا، ماه رابطه، ماه خودسازي است ...

کتاب مورد علاقه «شهید محسن حججی» برگزاری جلسه مبلغین چگونه تند بخوانیم؟ بیعت با شهید محسن حججی